Er is nog lang geen consensus over 5G. Gaat het wel door, gaat het niet door? Geeft het, net als de vorige netwerken, lichamelijke schade maar nu bij iedereen? Wint het gezond verstand?

5G is de vijfde generatie mobiele telecommunicatie. Invoering van 5G is zogenaamd noodzakelijk omdat het mobiele dataverbruik toeneemt.

Namens de Nederlandse netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone stemt Monet met de overheid af, waar de antenne installaties voor de draadloze communicatie komen te staan. Wijselijk zwijgend over de lichamelijke schade die de draadloze communicatie en hun antennes aan kunnen richten. De vele slachtoffers wordt niet over gesproken, die moeten het zelf maar zien te redden. En het geeft schade want wij hebben onder een mast gewoond (van 2003 tot 2007) en twee leden van ons gezin zijn hier behoorlijk ziek door geworden.

Waarschuwende wetenschappers wordt de mond gesnoerd en mensen die er ziek van worden, worden belachelijk gemaakt https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/. In 2018 steeg het dataverbruik in Nederland met maar liefst 70 procent ten opzichte van 2017, dus het huidige netwerk kan het verbruik niet meer aan, hoor je. Het is tijd voor 5G vindt de telecom en de mensen die geen reactie vertonen.

5G en eigenschappen
5G is niet zomaar de volgende generatie van zendtechnieken, 5G werkt anders. Voor 2G, 3G en 4G wordt (en werd) gebruik gemaakt van een brede uitstraling, terwijl de 5G-techniek gebruik maakt van zogenaamde ‘beamforminge’ (Massive MIMO ) uitstraling. Er worden sterke gerichte bundels straling op de gebruikers gericht. Een andere nieuwe eigenschap van 5G is dat het netwerk zich kan aanpassen aan de vraag van de gebruiker. Iemand die veel data nodig heeft krijgt een verbinding waar veel data over verzonden en ontvangen kan worden. 5G zal, naast de vele antenne installaties (10% meer verwacht Monet), ook gebruik gaan maken van kleinere antennes met minder vermogen, de small cells, die op 1.50 meter van de huizen af komen te staan. Bijna iedereen krijgt dan te maken met het wonen in de buurt van een mast, voor de draadloze communicatie. De hogere frequenties waarop deze kleine antennes uitzenden zorgen ervoor dat met 5G hogere datasnelheden bereikt wordt dan met 4G. 5G kan een snelheid halen die 100x sneller is dan 4G! Door de hogere snelheid kunnen apparaten sneller onderling communiceren (latency). Door de hogere snelheid van het 5G netwerk is de latency nog maar één milliseconde tegenover 30 milliseconden op het 4G netwerk. Het 5G netwerk maakt eveneens gebruik van hogere radiofrequenties. Namelijk  van de:
-700 megahertz (MHz) zenders;
-3,5 gigahertz (GHz) zenders;
-26,5 GHz zenders;
-slimm cells, op een afstand van 150 meter van de huizen. 

Wordt aan de gewone man niet gedacht?
Vooral de zakelijke markt zou kunnen profiteren van extra mogelijkheden van 5G, meldt het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (EMV). Denk aan ziekenhuisoperaties op afstand, zelfrijdende auto’s en virtual reality. Ook drones die pakketjes afleveren en verregaande automatisering en robotisering van het industriële productieproces. Een mooi beeld ware het niet dat NIET is onderzocht wat het biologische effect van al deze vernieuwingen is op de mens.

Het biologisch effect is niet onderzocht
Het gebruik van draadloos is niet onderzocht door het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Biologische effecten zijn de veranderingen in het lichaam door alle draadloos, dat wetenschappelijk níet tot gezondheidsschade kan leiden. Wetenschappelijk is dit niet correct, want twee gezinsleden hebben door het wonen onder de kerktoren met 2G en 3G masten, wél klachten gekregen en het hele gezin moest verhuizen. Bovendien is er geen openheid hoeveel mensen er wél op alle draadloze toepassingen reageren.

 De ICNIRP is een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (op papier), zonder winstoogmerk en werkzaam vanuit Duitsland. De organisatie heeft het thermisch effect van alle draadloze wel onderzocht en ook regels voor gemaakt maar het biologische effect is dus niet onderzocht. Net of er alleen maar aan het zakeneffect gedacht is en dat de gehele wereldbevolking moet leven in een digitale wereld, waar mensen lichamelijk op reageren en ziek van worden. De wetenschappers die niet afhankelijk zijn van de telecom waarschuwen dan ook; http://www.5gappeal.eu/category/news-articles/. Zijn dan alle mensen in gevaar?

Wetenschappelijk onderzoek
De blootstellingsnorm is gebaseerd op de thermische gezondheidseffecten, oftewel de opwarming van een lichaam, veroorzaakt door straling. “Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van straling, maar van iets wat er niet is kun je de effecten niet meten”, legt Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektro Magnetische Velden uit. “Het enige effect van straling dat wetenschappers al wel hebben aangetoond is de opwarming van de huid (het thermisch effect). Daarom heeft het ICNIRP (de Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming) een blootstellingslimiet voorgeschreven die ruim onder de waarde ligt dat er effecten optreden”, aldus Beerlage. Er is wat het Kennisplatform EMV betreft geen sprake dat elektromagnetische straling, DNA-schade toebrengt of leidt tot een toename van kankercellen of andere gezondheidseffecten. Dat is allemaal wetenschappelijk onvoldoende aangetoond.” Sorry Kennisplatform , uit ervaring gesproken: ik ben het absoluut niet met jullie eens. Je ziet de elektromagnetische velden namelijk niet, je ruikt ze niet en je hoort ze niet…. maar ze zijn er wel! Vooral in de 21ste eeuw zijn de kunstmatige elektromagnetische velden enorm toegenomen door alle draadloze gebruik! Het COFAM I en II onderzoek rammelt aan alle kanten blijkt: https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/

Stop met 5G en ga eerst eerlijk onderzoeken!
In Stuttgart (https://stralingsbewust.info/2019/10/30/artsen-protesteren-tegen-5g-in-stuttgart-hoog-tijd-voor-actie-in-nederland/ ) vroeg een groep artsen onlangs nog aandacht voor de toename van het aantal patiënten met een gevoeligheid voor de kunstmatige straling. ,,Die artsen zagen mensen opknappen toen ze adviseerden de straling in hun omgeving te verminderen of vermijden”, vertelt dr.ir. Jan-Rutger Schrader, elektrotechnisch ingenieur met als specialisatie micro-elektronica en communicatietechnologie.

Belangenverstrengeling
Schrader kan tegenover de wetenschappelijke conclusies van de overheid pagina’s vol tegenstrijdige wetenschappelijke conclusies zetten. Hij is kritisch over de belangenverstrengeling rond de invoering van 5G. ,,Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden wordt voor één derde gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, voor één derde door de telecom en voor één derde door energiemaatschappijen”. Schrader vindt dat Nederlanders niks meer zijn dan proefkonijnen bij de invoering van 5G. ,,Er is alleen gekeken naar de warmte-effecten (thermisch effect), maar niet naar wat 5G doet met het biologisch effect. Niet wat EMV met het brein doet of met bijvoorbeeld het hoornvlies van het oog. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft aangegeven dat elektromagnetische straling, mogelijk kankerverwekkend is en het Europees Parlement heeft dan ook voorgesteld om de blootstellingslimieten, aan te scherpen.”

Meer CO2-uitstoot door 5G
Dan zijn er nog de ambitieuze CO2-plannen van Europa om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Als er dan iets is wat je niet moet doen, is dat het uitbreiden van het draadloze dataverkeer. Wanneer is het genoeg? Wat is er mis met 4G? Als westerse wereld zijn wij verantwoordelijk voor 80 procent van de uitstoot. Wat als de rest van de wereld ook wil wat wij willen? Dan kun je iedere CO2-doelstelling wel vergeten.

Voorzorgsprincipe
Veel critici van 5G noemen het voorzorgsprincipe. In het milieubeleid wordt het voorzorgsprincipe vaak als volgt uitgelegd: als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu en op de mensen, moeten maatregelen volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid. Het voorzorgsprincipe is een van de uitgangspunten van Europese milieuwetgeving. Dat de overheid bij de invoering van 5G niet volgens het voorzorgsprincipe handelt, doet denken aan eerdere keren dat dat ook niet gebeurde, met grote gevolgen. Aan o.a.:
-het transvet, een onnatuurlijke vorm van onverzadigd vet dat veel in margarine werd gestopt;
-de fluorverbindingen, die overal in het drinkwater worden aangetroffen (en denk aan de  fluortabletjes vroeger), zijn 100 procent onafbreekbaar.

De bekendste definitie van het voorzorgsbeginsel is te vinden in het zogeheten Brundtland rapport (1987) en de Rio Declaration (1992). Vrij vertaald luidt deze definitie dat: als er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan mag het gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt worden als reden om maatregelendoor te drukken. Er is geen serieus onderzoek verricht naar de biologische effecten van de frequentiegolven, veroorzaakt door het draadloze, op een mensenlichaam. Pas als het wetenschappelijk veilig is mag er van 5G sprake zijn, eerder niet.

Rijksoverheid
De Rijksoverheid zegt zelf: bij sommige technieken, producten of handelingen kan de wetenschap (nog) geen zekerheid geven over of, wanneer en in welke mate er een kans bestaat op schade voor mens en milieu. We spreken dan van nieuwe risico’s. Nieuwe risico’s gaan gepaard met grotere en vaak fundamenteel ander soort onzekerheden dan de reeds bekende risico’s. Vaak is er een maatschappelijke druk (Telecom) om die technieken, producten en handelingen toch toe te passen, ondanks de mogelijke risico’s. Dit vanwege de zogenaamde grote voordelen die zij zouden meebrengen. Tegelijk kan er een roep zijn om juist te wachten tot de gewenste zekerheid er wel is, ook al gaan daardoor goede kansen verloren. Is de Telecom anders soms bang dat de gewenste zekerheid er nooit komt?

Bronnen:https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/veiligheid-en-risicos/2017/03/voorzorg
https://frieschdagblad.nl/regio/Er-is-nog-lang-geen-consensus-over-5G-26802485.html
http://www.5gappeal.eu/category/news-articles/
Foto; https://frieschdagblad.nl/regio/Er-is-nog-lang-geen-consensus-over-5G-26802485.html
https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-bestraalt-met-millimetergolven-is-5g-een-wapen-hebben-we-oorlog/
https://stralingsbewust.info/2020/04/13/brief-duitse-artsen-en-psychotherapeuten-aan-angela-merkel-om-5g-te-stoppen/