De gigahertz is een tot het SI ( Internationale Stelsel van Eenheden) behorende afgeleide eenheid. De eenheid heeft het symbool GHz (gigahertz). Een gigahertz is gelijk aan 109 Hz (hertz), ofwel 1 000 000 000 Hz. Eén cyclus duurt daarmee 1 nanoseconde.

Radiogolven met frequenties in de buurt van een gigahertz worden ook wel microgolven genoemd. Dit wordt gebruikt voor de draadloze communicatie. Een microgolf is elektromagnetische straling en zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied. Microgolven worden gebruikt voor de:
-televisie;
-GPS (Global positioning system (gps):
-mobiele telefoons:
-radar;
-wireless LAN zoals wifi en Bleutooth.

Microgolven hebben een golflengte van 1 meter (bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 millimeter (bij een frequentie van 300 gigahertz (GHz), ook de millimetergolf genoemd.   De grenzen tussen ver-infraroodstraling en microgolven zijn niet duidelijk gedefinieerd.

Namen van de microgolven;

Factor naam symbool
1 Hertz Hz
103 Kilohertz KHz
106 Megahertz Mhz
109 Gigahertz GHz
1012 Terahertz THz

Microgolven hebben drie kenmerken:
-ze worden weerkaatst door metaal;
-ze gaan zonder probleem door glas, papier en plastic;
-ze dringen in de voeding door tot op 2 à 3 cm diepte.

Geschiedenis van wifi 2,4 gigahertz (GHz), 5 GHz, 6 GHZ en 6E GHz.
Wifi 2,4 GHz is uitgebracht in 2009 en nog altijd het meest gebruikt wifi-kanaal. De 2,4 GHz is het langst in gebruik en was jarenlang de enige frequentie waarop het wifi-signaal werd uitgezonden. Dat betekent dat nu heel veel apparaten nog steeds gebruikmaken van deze frequentie. Niet alleen routers die je computer, smartphone, tablet en smart tv van internet voorzien, maar ook andere apparaten, zoals babyfoons, telefoons en bluetooth-apparaten. Die apparaten kunnen elkaar behoorlijk in de weg zitten, waardoor het wifi-signaal verstoord kan worden als je deze frequentie gebruikt.

5 GHz, meer snelheid, minder bereik
De 5 GHz-band is geïntroduceerd in 2013 en wat dat betreft een stuk aantrekkelijker. Er zijn minder apparaten actief op 5 GHz en de band is veel minder gevoelig voor storingen. Een nadeel is dan weer dat het bereik van deze frequentie kleiner is.

Wifi 6 GHz
In 2019 is de 802.11ax (wifi 6) uitgekomen. Om de nieuwe namen voor de leek wat overzichtelijker te houden, heeft het de naam wifi 6 gekregen. Wifi 6 werkt zowel op 2,4 als 5 GHz, waarbij de hoogste snelheden op 5 GHz gehaald worden. Momenteel zijn er nog niet veel routers met wifi 6 beschikbaar en de routers die het wel hebben, zijn nog vrij duur. Er zijn echter al modellen van minder dan 100 euro aangekondigd en veel nieuwe laptopmodellen kunnen al met de snellere wifi uit de voeten.

Wifi 6E
Wifi 6E is op zich geen enorm grote stap in de ontwikkeling van de 802.11 IEEE-standaard, de voorloper, wifi 6 (802.11ax) was dat wel ten opzichte van Wifi 5 (802.11ac). In die stap (wifi 6) zat een zeer fundamentele verbetering. Het is belangrijk om vooral de toevoeging van OFDMA aan Wifi 6 goed te kunnen duiden. OFDMA staat voor Orthogonal Frequency-Division Multiple Access en is een doorontwikkeling van OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Dat laatste werd ook gebruikt in wifi 5, wifi 4 en wifi 3. OFDMA is nieuw sinds wifi 6. OFDMA maakt het mogelijk om verbindingen tussen access points en clients zo te verdelen dat meerdere clients tegelijkertijd kunnen worden bediend. Dat was met OFDM in principe niet mogelijk, daar dit sequentieel werd gedaan oftewel na elkaar, ook toen MIMO (Multiple In Multiple Out) zijn intrede had gedaan bij wifi 4. Met MIMO was het weliswaar mogelijk om een kanaal te verdelen in meerdere spatial streams, maar die gingen wel allemaal naar dezelfde client toe.

6 GHz biedt veel meer bandbreedte dan 5GHz. Waar je bij 2,4 GHz in totaal zo’n 80 MHz (megahertz) aan frequentiespectrum had, heb je bij 5 GHz zo’n 500 MHz. In de 6 GHz-band kom je uit op een frequentiespectrum van 1,2 GHz. In de GHz-band is er ruimte voor een totaal van 7 kanalen met een bandbreedte van 160 MHz en 14 met een bandbreedte van 80 MHz.

Ziek van wifi
Er zijn al 5G-zendmasten in Nederland, de satellietverbinding is een feit en het netwerk met de hogere frequentie (5G) moet ons nóg sneller laten internetten. De corona pandemie zorgt ervoor zorgt dat scholen dicht zijn en kinderen thuis moeten werken. Was er voor de coronapandemie bewust een plek om gedraad (zonder wifi) te werken achter de PC, dan is dit door corona finaal overboord gegooid omdat iedereen een plekje moet hebben om digitaal te werken. Scholen werken zelf met een digibord en smartphone: https://stralingsleed.nl/blog/kinderen-en-wifi-op-schoolpak-de-draad-weer-op/ en https://stralingsleed.nl/blog/en-het-elektrogevoelige-kind-dan/ en maken dat kinderen in de straling verblijven. Straling waarnaar niet genoeg van bekend is hoe het een lichaam kan vernielen.

Mensen die zeggen gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling, zijn niet blij met de masten en willen geen wifi. Microgolven zetten namelijk ook de moleculen in een menselijk lichaam in beweging en kunnen zoveel onverklaarbare klachten veroorzaken, klachten als:
-slapeloosheid;
-nachtzweten;
-hoofdpijn;
-vermoeidheid:
-opgezette lymfeklieren;
-een verzwakt immuunsysteem;
-krampen;
-moeite met concentreren;
-zenuwaandoeningen (oplossen myeline) https://stralingsleed.nl/blog/zenuwuitval-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/ );
-duizeligheid;
-hartkloppingen;
-een brandende en tintelende huid.

Mensen kunnen allerlei klachten krijgen als ze zich binnen een elektromagnetisch veld bevinden. Een onnatuurlijk elektromagnetische veld dat:
-niet zichtbaar is;
-niet te ruiken is;
-niet te horen is.

Het is werkelijk waar dat in 2021 in heel Nederland draadloos bereik. Met alle wifi plekken erbij duurt het hoelang wanneer alle mensen ziek zijn?

Het is niet bekend hoeveel mensen er precies lijden aan elektrogevoeligheid in 2021. Schattingen lopen uiteen van 1,5 tot 10 procent van de bevolking tot zelfs iedereen. Veel mensen die er in 2021 last van hebben, hebben dan ook geen wifi in huis, geen PC (of gedraad) en gebruiken geen mobiele telefoon. Alles om de klachten enigszins draaglijk te houden.

Bronnen:
https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-6
https://www.antistralingshop.nl/2020/02/09/hoe-werken-wifi-5g-en-andere-internetverbindingen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_6
https://www.techzine.nl/blogs/infrastructure/464114/wifi-6e-wat-is-het-en-moet-je-er-nu-al-iets-mee/
foto wifi 6; https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/wat-is-het-verschil-tussen-wi-fi-4-5-en-6/
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/wat-is-het-verschil-tussen-wi-fi-4-5-en-6/
https://stralingsleed.nl/blog/elektrohypersensitiviteit-ehs-een-nieuw-geidentificeerde-en-gekarakteriseerde-neurologische-pathologische-stoornis/