Ook al geloof je in toeval, dan nog is het heel bijzonder dat net wanneer overal 5G wordt uitgerold, de wereld te maken heeft met een langdurige coronapandemie.

Iedereen gefocust op de coronapandemie, kunnen de voorbereidingen voor 5G gewoon doorgaan. Een slimme strategie omdat wereldwijd, iedereen de aandacht bij de coronapandemie heeft. Het verband tussen 5G en corona wordt altijd afgedaan als onzin, maar een recente wetenschappelijke publicatie toont aan dat 5G wel degelijk corona kan veroorzaken.

Door de overheid wordt verteld dat 5G volkomen veilig is en daar moet de burger dan maar op vertrouwen, want officieel wetenschappelijke onderzoeken, die dat zouden moeten aantonen, zijn er niet. Wel het thermisch effect maar niet het biologisch effect. Onderzoeken van onafhankelijke wetenschappers die aantonen dat de draadloze communicatie biologische effecten geeft, worden niet meegenomen door de Telecom en overheden: https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/.

Artikelen verdwenen
Een wetenschappelijk onderzoek uit juli 2020, stond gepubliceerd op twee wetenschappelijke websites en….. beide artikelen zijn verdwenen. Dit is uiteraard iets wat niet kan en waar enorme vraagtekens bij gezet worden. In 2021 wordt informatie verzwegen en zelf verwijderd! Waarom mogen mensen dat niet weten? Is dit stiekem? Het verwijderen van onderzoeksmateriaal toont aan dat hier enorme druk moet zijn uitgeoefend om het onderzoek te verwijderen. Of is het verwijderd door derden (factcheckers)? Mag de waarheid niet gezegd worden? Wanneer erop de links geklikt wordt die verwijzen naar het onderzoek, zijn deze eveneens verwijderd. Dit is niet hoe wij in Nederland met elkaar omgaan, dit is voer voor een communistisch land (de onvolledige waarheid)! De link naar de tekst van het volledig onderzoek verderop in het artikel werkt nog wel, omdat er een kopie was opgeslagen.

Coronavirus
De tekst luid: “In dit onderzoek zien we dat 5G-millimetergolven kunnen worden geabsorbeerd door huidcellen die als antennes werken, naar andere cellen kunnen worden overgebracht en een belangrijke rol spelen bij het produceren van coronavirussen in de biologische cellen. DNA is opgebouwd uit geladen elektronen en atomen en heeft een inductorachtige structuur. Deze structuur kan worden onderverdeeld in lineaire, torusvormige en ronde inductoren. Inductoren werken samen met externe elektromagnetische golven, bewegen en produceren extra golven in de cellen.

De vormen van deze golven lijken op de vormen van de zeshoekige en vijfhoekige bases van hun DNA-bron. Deze golven produceren enkele gaten in vloeistoffen in de kern. Om deze gaten te vullen, worden er enkele extra hexagonale en vijfhoekige bases geproduceerd. Deze bases zouden met elkaar kunnen worden verbonden en virusachtige structuren kunnen vormen, zoals het coronavirus. Om deze virussen binnen een cel te produceren, is het noodzakelijk dat de golflengte van externe golven korter is dan de grootte van de cel. Dus 5G-millimetergolven zijn goede kandidaten om toe te passen bij het construeren van virusachtige structuren zoals coronavirussen (COVID-19) in cellen.

Team wetenschappers waarschuwt
Een team van Italiaanse, Amerikaanse en Russische wetenschappers heeft een studie gepubliceerd in juli 2020, waarin zij aantonen dat 5G de menselijke huidcellen inderdaad in een grote antenne verandert. De elektromagnetische 5G millimeter golven kunnen door de huidcellen aan andere cellen worden doorgegeven, en op deze wijze een belangrijke rol spelen bij de productie van het coronavirus.

Wetenschappers wijzen erop dat met 5G virusachtige structuren in menselijke cellen gebouwd worden. Dat het menselijke DNA bestaat uit geladen elektronen en atomen, en wat een inductor-achtige structuur heeft. Inductors reageren op externe elektromagnetische golven, en verplaatsen en produceren in de cellen een extra aantal extra golven.  Golven die gelijkvormig aan de hexagonale en pentagonale basen van hun DNA bron. Deze golven produceren een aantal gaten in vloeistoffen binnen de nucleus (celkern). Om deze gaten op te vullen worden er extra hexagonale en pentagonale basen geproduceerd, die met elkaar kunnen samengaan en virusachtige structuren zoals het coronavirus kunnen vormen.

Om deze virussen in een cel te kunnen produceren, is het noodzakelijk dat de golflengte van de externe golven korter is dan de omvang van de cel. Op deze manier kunnen 5G millimeter golven een goede kandidaat zijn om virusachtige structuren zoals Covid-19 in de menselijke cellen te plaatsen.

 De 5G antennes veroorzaken dus Covid-19
De technische verwachtingen van 5G zijn hoog: hogere snelheid van datatransfer, korte latentietijd, vele gelijktijdige gebruikers en vele technische toepassingen. De massive MIMO zenders met beamforming voor een groot bereik gaan werken met;
-700 MHz zenders;
-3,5 GHz zenders;
-small cells voor beperkt bereik vooral en voor gebruik binnenshuis nano- of pico-cells met kleinere afmetingen:
-26,5 gigahertz (GHz) voor ‘millimeterstraling’.

Over de eventuele gezondheidseffecten wordt in technische kringen niet nagedacht. 

Brillouin precursors
Arthur Firstenberg, schrijver, onderzoeker en pleitbezorger voor het inperken van radiofrequente-blootstelling in de omgeving, legt de analyse van 5G-straling zo uit: “wanneer een gewoon elektromagnetisch veld het lichaam binnengaat, veroorzaakt dat ladingen gaan bewegen en stromend op gang komen. De mens heeft de natuurlijke elektromagnetische velden gewoon nodig om te leven. Maar wanneer extreem korte kunstmatige elektromagnetische pulsen, het lichaam binnengaan, [zoals bij 5G] gebeurt er iets anders:
-de bewegende ladingen zelf worden kleine antennes die het elektromagnetische veld her-bestralen en het dieper het lichaam insturen. Deze opnieuw gestraalde golven heten Brillouin precursors*. Ze worden van belang wanneer of de kracht of de fasering van de golven snel genoeg veranderen. 5G zal aan beide vereisten voldoen.

 * Wanneer een zeer snelle stralingspuls het menselijk lichaam binnenkomt, genereert het een uitbarsting van energie die veel dieper kan reizen dan voorspeld is door conventionele modellen. Deze geïnduceerde stralingspuls staat bekend als een Brillouin voorloper.

 Dr. Kurt Oughstun is een professor in elektrotechniek en wiskunde aan de Universiteit van Vermont, Burlington. Hij heeft uitgebreid werk verricht aan de verspreiding van extreem korte elektromagnetische pulsen door verschillende soorten materialen, en heeft hier meer dan 15 jaar aan gewerkt. Onderzoek toont aan dat het elektromagnetische veld dat wordt uitgestraald door een antennesysteem zoals 5G veel dieper in het menselijk lichaam kan doordringen dan de straling van de vorige netwerken.

Dit betekent dat de verzekering die de officiële wetenschap ons geeft (dat deze millimetergolven te kort zijn om diep het lichaam binnen te dringen), niet waar zijn.

Niet alleen de 5G antennemasten zijn een groot experiment met de mensheid waar de mens geen zeggenschap in heeft, ook de in de satellieten in de ruimte voor 5G.

Satelliet internet
Want naast de antennemasten voor 2G,3G, 4G en 5G is verbinden met 5G te vinden in de ruimte, met satellieten. Want het satellietinternet van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-ceo Elon Musk (een ruimtevaart bedrijf), is vanaf oktober 2021 in heel Nederland beschikbaar om 5G aan te bieden, meldde het bedrijf per e-mail aan klanten en geïnteresseerden.

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/5g-doorgeven-via-de-vele-satellieten-geen-goed-idee/
https://mail.niburu.co/het-complot/15357-wetenschappelijk-onderzoek-toont-aan-dat-5g-coronavirus-kan-veroorzaken
https://stichtingehs.nl/blog/5g-antennes-hoe-werken-ze
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5260105/satellietinternet-starlink-nu-heel-nederland
https://interessantetijden.nl/2021/11/19/kanker-pandemie-door-5g-netwerk-mogelijk/
https://indignatie.nl/5g-technologie-er-wacht-een-ramp/
https://corona-nuchterheid.nl/nieuws/5g-technologie-en-inductie-van-coronavirus-in-huidcellen/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0030402621011402