La Quinta Columna
La Quinta Columna (1) is een groep Spaanse wetenschappers die COVID-19-vaccins hebben onderzocht in het laboratorium van Almeria. Sindsdien sturen ze hun bevindingen continu de wereld in via videostreams. Hun boodschap gaat in het kort als volgt: alle COVID-19-symptomen zijn het gevolg van opzettelijke grafeenoxidevergiftiging en elektromagnetische stralingsvergiftiging.

Wat is grafeenoxide
Grafeenoxide is volgens onderzoekers een giftige chemische stof die trombose en bloedklonters kan veroorzaken, het immuunsysteem kan ondermijnen en zou kunnen leiden tot een cytokinestorm*. Grafeenoxide zou zich opstapelen in de longen en zo een dubbele longontsteking triggeren. Vergiftiging door grafeenoxide kan zorgen voor een metaalachtige smaak in de mond en kan leiden tot geur- en smaakverlies.

*Cytokinestorm; Ontstekingseiwitten, ook wel cytokines genoemd, spelen een cruciale rol in de afweerreactie. Wanneer deze afweerreactie in het bloed té sterk is, wat een cytokinestorm wordt genoemd, kan dit nadelig zijn voor een patiënt.

De coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca bevatten ‘het toxische grafeenoxide’, blijkt uit onderzoek. Dat zou blijken uit onderzoek van Spaanse wetenschappers (4.) ‘Dit zou de doden, de hartklachten, de neurologische klachten e.d. kunnen verklaren. Grafeenoxide is namelijk zeer toxisch!’.

Symptomen van grafeenoxidevergiftiging
La Quinta Columna’s elektronenmicroscopie legt grafeenoxide (GO) bloot in vaccins tegen het coronavirus. Grafeenoxide  wordt niet vermeld als ingrediënt door vaccinfabrikanten. Wat grafeenoxide veroorzaken kan in een injectie is dat GO:
-het immuunsysteem verstoort:
-het glutathiongehalte uit, het belangrijkste antioxidant, haalt. Glutathion beschermt de cellen en het DNA en zorgt voor een optimale werking van de cellen en dus de gezondheid van het lichaam als geheel:
-trombose veroorzaakt;
-bloedstolsels veroorzaakt;
-ontsteking van de slijmvliezen veroorzaakt;
-geïnhaleerde longontsteking kan veroorzaken;
-een metaalachtige smaak in de mond veroorzaakt;
-een verlies van smaak en geur veroorzaakt;
-elektromagnetische (EM) frequenties en absorbeert;
-eiwitten aan de randen bind wat resulteert in een eiwitring of kroon:
-de bloed-hersenbarrière passeert zodat het in de hersenen terecht kan komen:
-magnetisch is bij kamertemperatuur, vooral op de injectieplaats;
-absorptiebanden heeft in het 4G en 5G draadloos frequentiespectrum (2.)

Volgens Spaanse onderzoekers (4, 5) zouden de coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca zeer grote hoeveelheden grafeenoxide bevatten (8-2021). Zij beweren dat deze deeltjes na vaccinatie in de bloedbaan terecht komen en vervolgens de lichaamscellen binnendringen waarna de cellen afsterven. Grafeenoxide zou ook de reden zijn waarom sommige mensen magnetisch worden na de vaccinatie. Grafeenoxide wordt op dit ogenblik vooral gebruikt voor waterzuivering, herlaadbare baterijen en in de fotonica. Grafeenoxide staat op geen enkel lijst met ingrediënten van de coronavaccins. En deze vaccins worden regelmatig gecontroleerd op hun ingrediënten. Het Pfizer-vaccin gebruikt op dit ogenblik vetbolletjes om het mRNA (Messenger-RNA)* in te kapselen.

*Het mRNA is een boodschappermolecuul dat informatie uit het DNA overbrengt naar het ribosoom (een moleculair complex van eiwitten en ribosomaat RNA (rRNA) dat de centrale plaats vormt van eiwitsynthese. Zowel het Covid-19 vaccin van Moderna als BNT 162b2 van de Duits-Amerikaanse tandem Pfizer-BioNTech zijn gebaseerd op een stuk messenger-RNA dat in de cellen van de mens de eiwitten aanmaakt van virusuitsteeksels.

Spaanse onderzoekers ontdekken grafeenoxide (GO) in coronavaccins
‘Laat je niet inenten met dit materiaal’ Een team Spaanse onderzoekers en professoren onder leiding van biostatisticus Ricardo Delgado en dr. José Sevillano hebben het coronavaccin onder de loep genomen. De uitkomsten zijn zorgwekkend want de vaccins blijken grafeenoxide te bevatten (5).

Op een doos frikandellen staat keurig netjes een ingrediëntenlijst. Op dezelfde manier heb je het ook het recht om te weten wat er in een coronavaccin zit. De onderzoekers legden het goedje onder een zogeheten transmissie-elektronenmicroscoop (TEM). De vaccins bleken voor een groot deel uit grafeenoxide te bestaan.

Onder geen beding inenten
Deze nanodeeltjes grafeen zijn giftig, maken mensen mogelijk magnetisch en veroorzaken bloedstolsels en sterfte. Daarnaast kan grafeenoxide een instorting van het immuunsysteem en vervolgens een cytokinestorm veroorzaken, aldus de groep.

De experts die de analyse hebben uitgevoerd, hebben een voorlopig rapport gepubliceerd over hun bevindingen. Het rapport is opgesteld door professor Pablo Campra Madrid van de Universiteit van Almeria in Spanje.

“Houd je kinderen, jezelf en je familieleden uit de buurt van dit materiaal,” waarschuwt  Delgado. “Laat jezelf onder geen beding inenten met grafeenoxide, want dat is wat er in het vaccin zit.”

Als we hieraan toevoegen dat mobiele telefoons de bloed-hersenbarrière openen om gifstoffen binnen te laten, waaronder luchtdeeltjes en nanodeeltjes uit vaccins, hebben we een zeer gevaarlijke mix van bedreigingen.

Dr. Carrie Madej een internist die verschillende COVID-prikken onder een microscoop heeft bekeken, slaat oktober 2021 alarm na haar ontdekking van vreemde, niet-geïdentificeerde objecten in de opnamen, waaronder metalen fragmenten, ‘grafeen-achtige’ structuren in elke prik, en een bewegend organisme-achtig wezen met tentakels in de Moderna-prik (6). Ze vond het “zeer verontrustend” om dingen in elke prik te zien waar de fabrikanten niet openhartig over waren. “Zoiets heb ik nog nooit eerder gezien. Ze horen niet in deze injecties. Wat gaan ze met iemand doen? Wat gaan ze doen met een kind? 

Een videofilmpje (8) laat zien dat na vaccinatie metalen plakkers op het voorhoofd komen en met een veldsterktemeter* de veldsterkte wordt gemeten. Er komt straling uit het voorhoofd!

*Stralingmeter voor kunstmatige elektromagnetische velden (EMV).

Een ziekenhuis in Barcelona, heeft zelfs besloten om de naam van de afdeling waar mensen worden behandeld die reageren op blootstelling aan elektromagnetische straling, de zogenaamde “elektrohypersensitieve” of EHS mensen, te veranderen in een “post-Covid” afdeling. Hoezo heeft corona dan niet met straling van doen?

Bronnen
1.https://groningerkrant.nl/opinie/column-sars-cov-2-feitelijk-grafeenoxidevergiftiging
2.https://www.frontnieuws.com/grafeenoxide-in-alle-vaccins-maakt-de-gevaccineerden-wandelende-tijdbommen
3.https://wickedtruths.org/nl/grafeen-gate
4.https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php/34
5.https://www.ninefornews.nl/spaanse-onderzoekers-ontdekken-grafeenoxide-in-coronavaccins-laat-je-niet-inenten-met-dit-materiaal
6.https://rumble.com/vk7lap-andreas-kalckers-team-confirms-evidence-of-graphene-oxide-in-vaccines.htm
7. https://www.pensioenactivist.nl/dr-carrie-madej-heeft-de-inhoud-van-moderna-pfizer-en-jj-onder-een-microscoop-bekeken/
8. https://www.bitchute.com/video/WOGRRAROarFT/