Zaterdag 9 oktober 2021 is te lezen in de papieren krant de Gelderlander bij @ brieven en opiniestukken: “Hou het digitaal onderwijs erin”. Nu weet ik dat veel kinderen niet mee kunnen komen in het digitale onderwijs (waaronder onze zoon) omdat er teveel straling is. Straling van alle digitale ‘gemakken’ in het onderwijs. Met digitaal onderwijs bedoel ik draadloos onderwijs: een klas vol onzichtbare, onhoorbare en reukloze straling waar de kinderen inzitten.

De corona crisis versnelt draadloos leren en werken
15 maart 2020, na de aankondiging van premier Marc Rutte, moet het onderwijs de deuren sluiten en nam het digitaal* online-onderwijs en digitaal online-thuis werken, een grote vlucht.

Digitaal is draadloos met de computer, de tablet of laptop
Het moderne digitale onderwijs maakt veelal volledig gebruik van internet en dan de wifi-verbinding, dus draadloos. Onderwijskrachten worden doodgegooid met gezegdes als: geen wifi, geen onderwijs en zonder goede wifi ook geen digitaal onderwijs. Zo lijkt het net of goed onderwijs alleen maar met wifi mogelijk is. De keus is echter nog steeds met wifi óf gedraad internet zonder wifi.

In de Gelderlander van 9 oktober
In de Gelderlande van 9 oktober is te lezen: basisschoolkinderen zijn altijd thuiswonend en studenten van mbo, hbo of universiteit zijn veelal ook nog thuiswonend en gaan minimaal vier of vijf dagen in de week 45 minuten per dag van huis om naar de onderwijslocatie te reizen. Hiermee kunnen ze een vermindering van CO2 uitstoot en dus milieubelasting realiseren door fysiek onderwijs op twee dagen te clusteren en de rest in onderwijs op afstand, dus gewoon thuis.

Maar de milieuwinst in het hoger onderwijs om niet elke dag naar school te hoeven (waar in het artikel op gewezen wordt) gaat teniet doordat draadloos werken de gezondheid van het kind en schade berokkend. Is het niet nu dan is het later.  Zowel in het voortgezet onderwijs en in het basisonderwijs (waar de kinderen álle schooldagen verplicht) naar toe moeten. Het milieu wordt vervuild met onzichtbare, reukloze en onhoorbare frequentiegolven van alle draadloos wat de gezondheid van onze kinderen en jong volwassenen in groot gevaar brengt. Iets waar onze overheid geen zorg voor draagt https://stralingsleed.nl/blog/straling-van-alle-draadloos-gebruik-is-wel-gevaarlijk-en-onverantwoord/. Ook dit artikel in de Gelderlander licht ons weer niet volledig voor. Het spreekt zich uit voor digitaal onderwijs maar gedraad internet is veel en veel gezonder en zelfs veiliger wat niet genoemd wordt. De milieuwinst is dus niet volledig behandeld en op mijn verzoek (om een goed en volledig onderbouwd artikel te geven0, niet aangepast. Zo worden mensen niet wijzer. Het lijkt wel of journalisten dit niet mogen?

Wat is digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid is een taak van de school om de kinderen voor te bereiden op de toekomst. Om leerlingen actuele kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen op gebied van ITC (informatie- en communicatietechnologie). Daarom is, volgens het stuk in de krant, digitale geletterdheid één van de vakgebieden in het nieuwe toekomstgerichte curriculum (de doelen en inhoud van het onderwijs)* belangrijk. Het onderwijs heeft een belangrijke taak om alle jongens en meisjes, ongeacht afkomst of achtergrond, gelijke digitale kansen te bieden. Een van de voorwaarden is het gebruik maken van digitale schoolboeken en een goed wifinetwerk. En dát is dus niet waar!

* De komende jaren zal Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zelfs kerndoelen voor digitale geletterdheid ontwikkelen, in samenwerking met leraren, vakdidactici, scholen en onderwijsorganisaties. Naar verwachting zijn die kerndoelen in 2024 helemaal klaar. Eind 2022 zullen de conceptkerndoelen, waarmee scholen al aan de slag kunnen, gereed zijn. Laten ze dan ook de kerndoelen formuleren zonder wifi te gebruiken!

Niet draadloos
Hoort dit in de krant niet ook belicht te worden? Dat digitaal onderwijs ook gedraad kan http://stralingsleed.nl/blog/is-het-digitale-onderwijs-wel-een-goed-idee-geweest-veel-scholen-willen-weer-aan-de-draad/ ? Zo wordt nooit bekend dat draadloos werken schade kan geven (2G, 3G, 4G en nu 5G).  Dat bij de nadelen van het draadloos werken (in de Gelderlander tien jaar geleden), altijd een stukje bijstond dat de Gezondheidsraad of het ICNIRP (De Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming), géén biologische schade van de frequentiegolven van het draadloze gevonden is (neen, als je niet onderzoekt vind je ook niet). Mijn ervaring is dus dat dat niet waar is. Ook hier hoort dus de andere kant van het verhaal bij te staan zodat ouders een weloverwogen keus kunnen maken.

Juist kinderen
Dat voor volwassenen zijn alle draadloze apparaten ook niet goed (meteen of op den duur), maar voor kinderen al helemaal niet. Omdat kinderen dunnere schedels hebben dan volwassenen waar de (onhoorbare, onzichtbare en reukloze) straling veel verder in het hoofd doordringt. Daarnaast hebben zij zachtere botten, een nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem en een zenuwstelsel nog volop in ontwikkeling. Hierdoor zijn zij veel kwetsbaarder dan volwassenen. De kinderen (geboren in de 21ste eeuw) worden nu praktisch hun hele leven aan straling blootgesteld terwijl de huidige volwassenen dit pas sinds de opkomst van het computertijdperk en draadloos gebruik (sinds eind 20ste eeuw) meemaken.

Want het draadloze-netwerk geeft straling
En het gebruik van de draadloze apparaten in het onderwijs, maakt gebruik van hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) ook wel ‘straling’ genoemd. Daarvoor is meestal een router in het lokaal die deze straling uitzendt. Laptops en tablets geven eveneens zendsignalen door zo gauw ze aanstaan en het digibord ook. Dit doen ze non-stop, 24 uur per dag, of er nu gebruik van gemaakt wordt of niet. Leerlingen worden zo ongevraagd blootgesteld aan een optelsom van al deze velden op school. En ook al worden ze niet gebruikt, ze geven wél straling wat zeker invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.

De ontwikkeling vanaf de geboorte
In de eerste twee levensjaren worden lengte en gewicht bepaald door enerzijds voeding en omgeving en anderzijds door genetische factoren van de ouders. 

Van 2 à 3 jaar tot de start van de puberteit (8 à 9 jaar)
Vanaf de leeftijd van 2 à 3 jaar wordt de groei ook hormonaal gestuurd, voornamelijk door de schildklierhormonen en het groeihormoon. De groei verloopt in fasen, dat wil zeggen dat de groei nu eens versnelt en dan weer even afneemt. 

De puberteit
De puberteit is een periode van hormonale activiteit en een snelle groei, waarvan het meest opvallende kenmerk de groeispurt is. Bij meisjes kan de puberteit zachtjes starten tussen 8 en 13 jaar en gemiddeld bij jongens tussen 9 en 14 jaar.

Na het starten van de puberteit groeien meisjes nog gemiddeld 23 cm en jongens 32 cm. De groeisnelheid bereikt haar hoogtepunt bij jongens gemiddeld op 13 à 14 jaar en bij meisjes op 12 à 13 jaar.

 Bij 95 procent van de kinderen is de puberteit voltooid als ze 17 of 18 jaar zijn. Bij jongens verandert daarna nog de haarverdeling (gezicht, borsthaar). Dus basisschoolkinderen, mbo, hbo of universiteitskinderen zitten in de groei! Dit hoort zeker genoemd te worden in het artikel in de Gelderlander.

Laat een kind de ontwikkeling niet dwarsbomen door draadloos gebruik, vooral niet op school!

Bronnen:
Foto; https://interteach.nl/particulier-basisonderwijs-online/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toekomst-onderwijs/documenten/publicaties/2019/03/22/digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwijs
https://stralingsleed.nl/blog/jonge-kinderen-geen-draadloos-niet-zolang-zeker-is-dat-het-geen-schade-geeft-aan-de-gezondheid/
http://stralingsleed.nl/blog/is-het-digitale-onderwijs-wel-een-goed-idee-geweest-veel-scholen-willen-weer-aan-de-draad/
Foto logo wifi: https://nl.freepik.com/vrije-vector/draadloos-netwerksymbool-blauw-gekleurd_10761030.htm
De Gelderlander 9-9-’21: ‘Hou het digitaal onderwijs erin’.
https://stralingsleed.nl/blog/straling-op-de-werkplek-help-wat-kan-ik-doen/
https://stralingsleed.nl/blog/wifi-is-niet-goed-voor-velen-ga-bedraad/