Neuron of zenuwcel

Niet meer kunnen lopen, veel pijn en totaal uit de maatschappij gezet. Ontslag moeten nemen omdat er draadloze technieken kwamen waar ik behoorlijk op reageerde en moeten verhuizen omdat 150 meter verderop 2G en 3G antennes voor draadloos gebruik op de kerktoren zaten. Gericht op onze woning https://stralingsleed.nl/blog/help-de-kerktoren-geeft-straling-2009-er-is-niets-veranderd/.

Waarom hoor ik er niet meer bij?
18 jaren later denk ik dat ik snap. Een erg moeilijke materie waar een leek veel moeite mee heeft. Een leek ben ik maar helaas ook een ervaringsdeskundige. Zo ik het zie:

De cellen in het zenuwstelsel (de zenuwcellen) vormen de bouwstenen van de hersenen. Ze worden ook wel neuronen genoemd en ze communiceren op een bijzondere manier met elkaar. Het zijn cellen die gespecialiseerd zijn in het overbrengen van informatie naar andere zenuwcellen, maar ook naar spiercellen en kliercellen.

Elke zenuwcel bestaat uit een cellichaam, dendrieten, een axon en cellen van Schwann omringt door myeline. Het cellichaam bevat het cytoplasma, een stroperige vloeistof, en de celkern. Het axon is een uitloper van het cellichaam die vaak onderweg nog vertakt en eindigt bij de zenuwuiteinden. Dendrieten zijn uitlopers van het cellichaam die boodschappen van andere zenuwcellen ontvangen. De contactpunten waar de ene zenuwcel met de andere communiceert, zijn de synapsen.

Schwancellen
Schwanncellen of cellen van Schwann zijn gliacellen (cellen die in het zenuwstelsel voorkomen en de neuronen (zenuwcellen) verzorgen die geassocieerd zijn met het axon van sommige zenuwcellen. Een axon of zenuwvezel is een uitloper van een neuron of zenuwcel, die elektrische impulsen geleidt. Elke cel vormt één segment van een myelineschede en tussen elk segment myeline vindt men de knopen van Ranvier. Schwanncellen verzorgen alleen de myelinisatie in het perifere zenuwstelsel, in het centrale zenuwstelsel zorgen oligodendrocyten hiervoor.

Myeline
De uitlopers van de zenuwcel, de axonen, zijn omgeven door myeline; een vettige stof die de axonen beschermt en tegelijk zorgt dat de elektrische impuls sneller kan worden doorgegeven. Is uitval van zenuwen nu mogelijk door de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze? Moet dit niet eerst terdege onderzocht worden voordat alle draadloos gebruik gemeengoed wordt? Voordat 5G geïntroduceerd wordt? 5G dat nota bene anders gaat werken dan 2G, 3G en 4G. 2G en 3G dat gewoon gaat verdwijnen (een aantal providers bieden 2G nog aan tot 2025, maar zijn al gestopt met 3G).

Wat doet draadloos gebruik met je zenuwen?
Je zenuwen sturen boodschappen van de hersenen naar de spieren, huid en andere organen en weer terug. Zo werken de spieren en wordt warmte, kou of pijn gevoeld. Bij zenuwschade (neuropathie) zijn de zenuwen in het lichaam beschadigd en kunnen deze signalen niet goed meer worden doorgeven met alle ongemak van dien. We noemen dit polyneuropathie.

Polyneuropathie
Bij polyneuropathie is er sprake van zenuwproblemen op meerdere plaatsen in je lichaam. Er zijn drie varianten van polyneuropathie:
-alleen de sensorische zenuwen (of perifere zenuwen) zijn aangedaan.  Sensorische zenuwcellen (ook wel gevoelszenuwcellen of afferente zenuwcellen genoemd) geleiden impulsen van zintuigcellen naar het centrale zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel (PZS)of sensorische is dit deel van het zenuwstelsel dat buiten het centrale zenuwstelsel (CZS) is gelegen;
-alleen de motorische zenuwen zijn aangedaan (de motorische zenuwen geven bewegingen door van je hersenen  aan je spieren https://stralingsleed.nl/blog/myeline-afbraak-veroorzaakt-door-kunstmatige-elektromagnetische-velden/;
-zowel de sensorische als motorische zenuwen zijn aangedaan.

Polyneuropathie of zenuwschade
Bij de oorzaak van zenuwschade wordt wetenschappelijk genoemd; diabetes, ziekten aan de schildklier en nieren, infecties, erfelijke oorzaken, auto-immuunziekten, vitaminetekorten en onbekende oorzaak.

De onbekende oorzaak
Deze onbekende oorzaak wordt langzamerhand duidelijk voor degene die het treft; het zijn de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze gebruiken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt hier zelf over; “elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte. Als de velden namelijk maar sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken, of deze velden worden geabsorbeerd in het lichaam, waardoor het lichaam zich opwarmt (het thermisch effect). Een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten en zodra de blootstelling ophoudt, houden de effecten ook op https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/elektromagnetische-velden/vraag-en-antwoord/wanneer-is-elektromagnetische-straling-gevaarlijk . Maar waar veel onafhankelijke wetenschappers (niet werkend voor de telecom) ook voor waarschuwen, is het biologisch effect.

Het biologisch effect door de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloos
Een biologisch effect treedt op bij een merkbare verandering in een biologisch systeem, als gevolg van een verandering in de omgeving of een activiteit. Ons lichaam heeft een ingewikkeld en wonderlijk systeem, om zich aan te passen aan al onze activiteiten én aan alle invloeden van buitenaf. Dit compensatiemechanismen van ons lichaam is echter niet onbeperkt. Ingrijpende veranderingen zetten ons systeem onder druk en kunnen daarom een gezondheidsrisico inhouden https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/elektromagnetischeVelden.pdf. Het biologisch effect van alle kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloos*, is nooit onderzocht, laat staan dat er rekening mee gehouden wordt.

* Draadloos is een verbinding zonder kabeltjes. Bijvoorbeeld de computer, laptop, printer, smartphone, muis, wifi, draadloos alarmsysteem, draadloze thermosstaat en o.a. een op afstand bedienbare garagedeur. Steeds meer apparaten zullen met elkaar gaan communiceren via huisautomatisering of domotica en ook buitenshuis. Dit wordt mogelijk gemaakt door 5G.

Myeline en de kunstmatige elektromagnetisch velden geven demyelinisatie
De toenemende kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze, kunnen dus ongehinderd inwerken in een mensenlichaam. Ze zijn onhoorbaar, reukloos en niet te zien, dus bestaan ze toch niet dus hoe kunnen ze dan een biologisch effect veroorzaken?

Maar wifi, antennemasten, de smartphone en alle domotica plannen (het automatiseren van processen en handelingen in huis), bestaan wél. Onze zenuwen die de organen en weefsels met elkaar verbinden in het lichaam bestaan ook en myeline is het materiaal dat om de neuronen (uitlopers van de weefselcellen) zit en de zenuw beschermt. Als deze isolatie nu beschadigd wordt door de elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen, dan krijg je op den duur niet goed werkende organen en weefsels: demyelinisatie (bij de een eerder dan bij de ander). Een demyeliniserende ziekte is dus een falen van het zenuwstelsel omdat de beschermlaag van de myeline rondom de zenuwcellen wordt beschadigd en verdwijnt. Deze beschadiging beperkt de geleiding van signalen in de aangetaste zenuwcellen. Als gevolg hiervan, kunnen allerlei functies worden aangetast, waaronder gevoel, beweging en cognitie, afhankelijk van welke zenuwcellen er aangetast zijn.

Verschijnselen
Een langzaam verergerende spierzwakte treed op, weet ik nu (onwetend toen we als gezin, in 2003 kwamen te wonen onder de kerktoren met 2G masten en twee leden van ons gezin ziek werden. Pas na diverse verhuizingen en na 15 jaar begonnen de verschijnselen weer). Ze doen zich asymmetrisch voor, dus niet tegelijk in beide armen en/of benen. De spierzwakte na 15 jaar gaat gepaard met atrofie (dunner worden van de spieren) waarvan ik dacht dat de oorzaak te zoeken was in het stoppen met sporten. Daarnaast kunnen spiertrillingen en spierschokken optreden. Deze spierzwakte heet polyneuropathie.

Polyneuropathie
Bij polyneuropathie is er een stoornis, met name bij de uiteinden van de zenuwen en zijn de sensorische (gevoels)zenuwen, de motorische (bewegings)zenuwen of beide soorten zenuwen, aangedaan. De sensorische zenuwen koppelen gevoelsinformatie (zoals aanraking, warmte/koude, pijn) terug naar het centrale zenuwstelsel*, waardoor je kunt voelen (waarnemen). De motorische zenuwen geven signalen door aan de spieren om te bewegen.

*Het centraal zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel, bestaat uit hersenen en ruggenmerg en ligt goed beschermd in een benig omhulsel. Het bestuurt een groot deel van de functies van het zenuwstelsel en spieren. Het daarbuiten gelegen deel noemt men het perifere zenuwstelsel en ligt niet beschermt in een benig omhulsel.

Het perifere zenuwstelsel wordt onderverdeeld in het autonome en het somatische zenuwstelsel. Het autonome stelsel is betrokken bij automatische processen en reflexen en we hebben hier dus geen invloed op (de onwillekeurige handelingen). Het somatisch stelsel is betrokken bij het deel van het zenuwstelsel waar we wél controle over hebben. Dit gedeelte stuurt de spieren aan en zorgt er bijvoorbeeld voor dat we kunnen bewegen en praten. De cervicale zenuwen (gevoels- en aansturingszenuwen in de wervelkolom) bedienen nek en armen, thoracale zenuwen bedienen de borstkas, en de lumbale en sacrale zenuwen bedienen de benen.

Geen diagnose polyneuropathie
Als je last hebt van deze verschijnselen en na uitgebreid onderzoek geen bovenstaande oorzaak voor polyneuropathie aantoonbaar is (omdat dit niet door elektromagnetische velden van alle draadloze wetenschappelijk kan komen), wordt vaak de diagnose CIAP (chronische idiopathische axonal polyneuropathie) gesteld. CIAP is een aandoening van de zenuwen dat leidt op den duur tot een onvoldoende of niet meer kunnen functioneren van de spieren en een vermindering of verandering van gevoel. De aandoening is chronisch en men gaat langzaam achteruit tot….

Wat gebeurt er dan bij CIAP?
CIAP is een ziekte van de ‘bedrading’ van de zenuwen in armen en benen. De motorische zenuwen geven signalen door aan de spieren waardoor wij ons kunnen bewegen en de sensorische zenuwen koppelen gevoelsinformatie terug naar het centrale zenuwstelsel waardoor wij kunnen voelen. Een zenuw bestaat uit een zenuwcel en een lange uitloper, de zenuwvezel (het axon) met daaromheen een isolerende stof, de myeline. Bij CIAP is dit axon beschadigd. En de oorzaak van deze beschadiging is wetenschappelijk onbekend (idiopathisch).

Klachten
De klachten die ontstaan door een polyneuropathie kunnen dus zowel in de sensorisch (gevoelszenuw) als motorische (bewegings) zenuwen zijn. Mogelijke klachten zijn;
-prikkelingen of tintelingen*;
-doof gevoel*;
-veranderd gevoel, bijvoorbeeld het gevoel alsof u op watten of kussens loopt;
-pijn door aanraking*;
-pijn door temperatuurswisselingen;
-brandende of stekende pijn*;
-evenwichtsstoornissen, vooral bij het lopen op een oneffen ondergrond of in het donker;
-niet meer zelfstandig kunnen lopen*;
-spierzwakte*;
-kramp in de spieren*;
-dunner worden van spieren*.

*Klachten die ik heb overgehouden van het wonen onder de kerktoren met antennemasten.

Dit was/is niet nodig (geweest)
De lijdensweg die wij als gezin en velen met ons, moesten ondergaan was niet nodig geweest wanneer instanties die ertoe doen hun werk goed gedaan hadden. De klachten die ik nu heb waren niet nodig geweest toen in de vorige eeuw de eerste antenne-installaties in het landschap verschenen en er gedegen onderzoek was geweest. Er is alleen onderzoek geweest naar het thermisch effect wat betreft lichaam versus draadloos bellen en nooit is er onderzoek geweest naar het biologisch effect van alle antennemasten en mobiel gebruik op mens, flora en fauna door instanties zoals het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), de GR (Gezondheidsraad), RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De Nederlandse overheid heeft dit klakkeloos overgenomen van de ICNIRP en 2G, 3G en 4G ingevoerd en staan nu op het punt om in 2022, 5G in te voeren.

Krijgt dan over goed 20 jaren, iedereen heel langzaam zenuwuitval omdat de slimm cells binnen 150 meter van de huizen gebouwd moeten worden, net als ik nu heb? ICNIRP, GR, RIVM en overheid: wat wij moesten meemaken was niet nodig wanneer jullie het werk naar behoren hadden gedaan. Doe het nu en bescherm de bevolking. Bescherm mijn kleinkind en deze generatie.

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/hoge-incidentie-hersentumoren-in-frankrijk-gelinkt-aan-straling-en-de-rol-van-het-icnirp/
http://stralingsleed.nl/blog/worden-infecties-versneld-door-de-draadloze-straling/
https://www.spierziekten.nl/overzicht/multifocale-motorische-neuropathie/oorzaak-en-verschijnselen/
https://www.spierziekten.nl/overzicht/chronische-idiopathische-axonale-polyneuropathie/oorzaak-en-verschijnselen/
Foto myeline afbraak: https://www.mijnziekeleven.nl/wat-betekent-ziek-zijn-voor-mij-en-wat-houdt-het-precies-in
Foto; neuron of zenuwcel; https://nl.wikipedia.org/wiki/Myeline#/media/Bestand:Neuron-nl.jpg
Foto myeline; https://msweb.nl/wp-content/uploads/2021/05/meer-over-ms-mysterie-ms-witte-stof2-myeline-2.jpg