Herken je dat gevoel? Je wordt wakker en het lijkt alsof je hand er niet meer bij hoort, gevoelloos geworden. Net alsof het niet van jou is. Geregeld ook lijkt het alsof er spelden of naalden in zitten te prikken. Gelukkig verdwijnt dit vervelende gevoel vrij snel en ook de dood lijkende hand hersteld zich na het wakker worden. Is de oorzaak de elektromagnetische velden (EMV), vraag ik me af? Het té lang (goed 4 jaren) gewoond te hebben onder de kerktoren met  2G en 3G masten? Is mijn zenuwstelsel daarom beschadigd? Heb ik neuropathie door de antennemasten na 18 jaar?

Wat is neuropathie?
Neuropathie is een aandoening van de zenuwen. Ons zenuwstelsel bestaat uit een centraal deel (hersenen en ruggenmerg) en een perifeer deel (de gevoelszenuwen). 

Het centrale zenuwstelsel (CZS)
Het CZS omvat de hersenen en het ruggenmerg. Het is het deel van het zenuwstelsel dat een benig omhulsel heeft. Het andere deel is het perifere zenuwstelsel (PZS) of de gevoelszenuwen.

Het perifere zenuwstelsel en of vegetatieve (PZS)
Het perifere zenuwstelsel (of vegetatieve) wordt verdeeld in het autonome zenuwstelsel (onwillekeurige) en het somatische zenuwstelsel (willekeurige).

Polyneuropathie
Bij aantasting van één zenuw spreken we van mononeuropathie, bij aantasting van meerdere zenuwen van polyneuropathie en perifere neuropathie verwijst naar verschillende aandoeningen die betrekking hebben op schade aan je perifere deel (zenuwstelsel) dat signalen ontvangt en verzend tussen je centrale zenuwstelsel en de rest van je lichaam.

Klachten bij polyneuropathie
Polyneuropathie betekent bij perifere neuropathie, dat de zenuwen op meerdere plaatsen in het lichaam zijn aangedaan (poly = veel). Spieren( beweegzenuwen) en gevoelszenuwen (sensorische) functioneren niet meer zoals ze voorheen deden. Klachten die ontstaan door polyneuropathie kunnen zowel de gevoelszenuwen alsook de beweegzenuwen treffen.

Klachten van de sensorische of perifere zenuwen zijn bijvoorbeeld:
-gevoelloosheid en tintelingen, beginnend in de voeten en handen en zich daarna omhoog verspreidend;
-veranderd gevoel (vaak omschreven en pijn als brandend, scherp of “elektrisch”)
-veranderingen in darm- en blaascontrole (de zenuwen die deze functies sturen kunnen aangedaan zijn);
-intolerantie voor temperatuur.

Voorbeelden van klachten van de (motorische) beweegzenuwen zijn;
-kramp in hoofdzakelijk de benen;
-dunner worden van de spieren;
-zwakte of verlammingsgevoel in de spieren (lichaamsdelen) die door de zenuw of zenuwen zijn aangedaan;
-onhandigheid of verminderde coördinatie in de aangedane ledematen.

De oorzaak van polyneuropathie is niet altijd vast te stellen en ik denk (weet zeker), helaas uit eigen ervaring, dat de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen in de 21ste eeuw, de reden zijn https://stralingsleed.nl/. Iets wat wetenschappelijk helaas nog niet onderzocht is en net zo ’n langdurig ontkennings-verhaal aan het worden is als het rook- en asbestverhaal.

Het perifere zenuwstelsel
Het perifere zenuwstelsel (afgekort PZS) bevat alle zenuwen die buiten het centrale zenuwstelsel (CZS) liggen. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Vanuit het centrale zenuwstelsel worden zenuwen aangestuurd om bijvoorbeeld bewegingen aan te zetten. De zenuwen die van het centrale zenuwstelsel naar de andere weefsels in je lichaam lopen, liggen in het perifere zenuwstelsel (PZS).

Het perifere zenuwstelsel en de wervels
De wervelkolom is opgebouwd uit afzonderlijke wervels. Zo zijn er van boven naar onder zeven halswervels, twaalf thoracale (borst)- wervels en vijf lendenwervels. Onder de onderste lendenwervel bevindt zich het heiligbeen, waarvan ook het staartbeen.

Het PZS vormt middels zenuwen de verbindingen vanuit het centraal zenuwstelsel (CZS) van en naar spieren, organen en ledematen (middels het perifere zenuwstelsel). Een perifere zenuw kan motorisch, sensibel of gemengd zijn. In tegenstelling tot het CZS wordt het PZS niet beschermd door botstructuren of door de bloed-hersenbarrière. Stoffen, die normaal geweerd worden kunnen dan tóch in de hersenen komen. Er zijn aanwijzingen dat een verzwakte bloed-hersenbarrière voorafgaat aan een aantal neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekten van Alzheimer, MS, Parkinson en Huntington maar ik denk ook bij een grote hoeveelheid aan kunstmatige elektromagnetische velden. Zie lekkende bloed-hersenbarrière https://stralingsleed.nl/blog/schimmels-en-bacterien-groeien-door-elektromagnetisch-velden-grootste-pandemie-ooit-op-komst/ . Bij de uitrol van 5G zal dit meer mensen treffen en dan is mobiel gebruik gewoon Russisch roulette: https://stralingsleed.nl/blog/is-mobiel-gebruik-gelijk-russisch-roulette/ , treft het jou ook?

De zenuwwortel
De overgang van het ruggenmerg naar de zenuw wordt de zenuwwortel genoemd. Deze zenuwwortels liggen ter hoogte van de openingen aan de achterkant van de wervelkolom. Een zenuwwortel is samengesteld uit motorische en sensibele (gevoels) vezels:
-motorische vezels staan in voor het functioneren van de spieren en dus voor kracht en beweeglijkheid;
-sensibele vezels zorgen voor gevoelsgewaarwordingen zoals het tastgevoel, het voelen van pijn, warmte en koude.

Aantasting zenuwwortels
Bij aantasting van de zenuwwortels valt een deel van de functie waarvoor de zenuw verantwoordelijk is, weg, door myeline afbraak). Dat kan zowel op motorisch als op gevoelsmatig vlak. Waar de uitval zich voordoet, hangt dus af van de plaats van de getroffen zenuwwortel.

Klachten bij motorische (kracht en beweeglijkheid) uitval
Bij motorische uitval is er sprake van:
-spierzwakte;

-de spiermassa neemt af. Door myelineafbraak zal er, na verloop van tijd, geen prikkeloverdracht meer plaats vinden tussen zenuw en spier (https://stralingsleed.nl/blog/myeline-afbraak-veroorzaakt-door-kunstmatige-elektromagnetische-velden/);
-onwillekeurige spiersamentrekkingen: myoclonus (een korte, onvrijwillige samentrekking van een spier of groep spieren).

Klachten behorend bij uitval van sensibele (gevoels)zenuwen
Sensibele uitval wordt vooral gekenmerkt door pijn en abnormale gevoelsgewaarwordingen (paresthesieën*). De pijn straalt meestal uit vanuit de nek of de rug naar buiten toe, en beperkt zich tot het door de aangetaste wortel bezenuwde gebied, bijvoorbeeld een deel van een arm of been. Klachten kunnen zijn;
-tintelingen;
-doofheid;
-gevoel van elektrische stroom door het lichaam;
-verlies van warmte- en koudegevoel tot zelfs volledige gevoelloosheid.

*Paresthesieën zijn abnormale gevoelsgewaarwordingen die zich beperken tot het gebied van een zenuwwortel zoals tintelingen, doofheid, gevoel van elektrische stroom door je lichaam, verlies van warmte- en koudegevoel of zelfs volledige gevoelloosheid.

Meestal herkent men een zekere chronologie in de klachten: eerst ontstaat de pijn, daarna de paresthesieën, en pas later de motorische en sensibele uitval. Dat komt omdat er bij beginnende druk op de zenuwwortel nog geen beschadiging is van de vezels. Die ontstaat pas na aanhoudende druk.

Niet nodig geweest
Na 18 jaar begin ik een beetje te begrijpen wat er gebeurd is nadat we in 2003 onder een kerktoren kwamen te wonen met na later bleek, drie 2G masten en er later ook nog eens ‘stiekem’, drie 3G masten er bij kwamen toen wij er woonden. Waar onze zoon en ikzelf niet meer door konden functioneren in de maatschappij. Waar we weg moesten vluchten en toen herstelden. Waar in 2018 bij mij weer de klachten van toen langzaam, in veel ergere mate terug komen, op een (nog) vrij schoon plekje (zelf gemaakt) met weinig straling. Waar er tóch een antennemast eind 2018 kwam (maar dan wel verder weg dan dat de bedoeling was, met hulp van de GGDNOG).

Nu begrijp ik het en ik vind wel dat burgers dit moeten weten als de overheid dit niet doet. Dat iedereen kan overkomen wat mijn gezin is overkomen, nu binnenkort overal slimm cell’ s (mastjes) komen te staan dicht bij de huizen voor 5G. De 5G grote antennemast die gaat werken op de frequentiebanden;
-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz);
-26 GHz.

Iets waar nooit biologisch onderzoek naar gedaan is, mag zo maar massaal geïmplanteerd worden!

Bronnen:
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/aandoeningen-van-de-zenuwwortel
https://stralingsleed.nl/blog/jonge-kinderen-geen-draadloos-niet-zolang-zeker-is-dat-het-geen-schade-geeft-aan-de-gezondheid/
Foto zenuwen: https://www.nu.nl/wetenschap/4130472/wetenschappers-gebruiken-3d-printer-zenuwen-laten-groeien.amp
Foto zenuwwortel; https://www.isala.nl/patientenfolders/5580-operatie-aan-halswervelkolom/