Het Ministerie van Economische Zaken en de telecombedrijven, doen hun best om in Nederland te zorgen dat de bevolking en de lokale overheden geen bezwaar kunnen maken tegen de implementatie van 4G- en 5G netwerken.

Middelen die ze hiervoor gebruiken zijn o.a.de
– stralingslimiet zó hoog stellen, dat elke klacht sowieso ongegrond verklaard kan worden;
– antennes vergunningsvrij maken.

Maar bewoners gaan op steeds meer plekken de komst van mobiele masten tegen te houden
Door de komst van supersnel 5G mobiel internet zal het huidige aantal van de antennes voor de draadloze communicatie met minstens 10 procent moeten toenemen. Die stijging leidt op veel plekken tot verzet. Hoewel er geen sluitend wetenschappelijk bewijs is en de straling onder de limiet lijkt te blijven (logisch toch als je die zelf zó hoog maakt), vrezen neutrale wetenschappers (niet in dienst van de telecom), gezondheidsschade. Ook de mensen die al gezondheidsschade ondervinden willen een halt aan de uitrol van de draadloze technieken. Mensen die nergens last van hebben denken alleen aan eigen behoeften en willen alsmaar meer. In  Nederland zijn in 2021 drie telecombedrijven actief. De:
-KPN;
-T-Mobiel;
-Vodafone.

In Nederland hebben de providers in 2021 de beschikking tot de relatief ‘langzamere’ 5G-frequenties (700, 1400 en 2100 megahertz (MHz). Voor ‘echt’ sneller 5G-internet is de 3,5 GHz-frequentie nodig. Die zou geveild worden in april 2022, maar die frequentieveiling is nu uitgesteld. De veiling wordt uitgesteld omdat de betreffende 3,5 GHz-frequentie nog wordt gebruikt in Burum. 

Weerstand
Naast het uitstellen van de frequentieveiling in 2022, ervaren de telecombedrijven veel weerstand vanuit de bevolking voor het plaatsen van antennemasten die ze liever niet in de directe omgeving geplaatst zien. Er zijn téveel mensen die melden dat ze schade ondervinden van de geruisloze, onhoorbare en onzichtbare straling van de antennemasten. Biologische schade die ervoor zorgt dat ze niet meer deel kunnen deelnemen aan de maatschappij. Overheid en instanties ontkennen dit en dat terwijl er niet eens onderzoek naar geweest is door de wetenschap. De mens is gewoon het proefkonijn.

Deal Telecom en de Overheid
Onderhand is duidelijk dat er een deal gesloten is met de overheid en de telecomindustrie. In een uitzending van Zembla uit 2004; “ziek van mobiel bellen”, vertellen oud KPN-topman P. Smits en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen dat achter gesloten deuren een commerciële deal is gesloten tussen het Rijk en de telecomindustrie. Dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft moeten betaald voor de licentierechten voor de uitrol van het draadloos en dat de overheid dan moet zorgen dat het geen problemen bij de burger zal geven. Geen protesten, geen lastige vragen zodat de telecom gewoon verder kan met de uitrol. Dat mensen niet verontrust worden. Smits verteld dat wanneer dit wel het geval zou zijn, de telecom zes miljard euro terug wil. Met andere woorden: “eerlijk zijn kost geld.”

Is het een doel om de bevolking buitenspel zetten?
Belangenclub Monet, die namens de Nederlandse telecomproviders contacten met de overheid onderhoudt, wijst er inderdaad op dat de overheid telecombedrijven miljarden euro’s heeft laten aftikken voor de mobiele frequenties. Monet: “het kan niet zo zijn dat we enerzijds diep in de buidel moeten tasten en vervolgens lokaal op talloze plaatsen worden tegengewerkt,” zegt de directeur van Monet.

De telecomproviders ervaren voor de uitrol van 5G dezelfde tegenstand als destijds bij de komst van UMTS (3G) waar in 2006 een erg oneerlijk eind aan kwam: https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/

Vertraging
Volgens de telecomproviders kost het in normale gevallen vaak anderhalf tot twee jaar om ergens een zendmast neer te zetten. Nu de bewoners vaker naar de rechter stappen, slepen trajecten veel langer. Misschien vanaf het begin eerlijk spel spelen? En niet de hele koekjestrommel leeg willen eten? Het onderste uit de kan willen hebben?

Corporaties
Naast gemeenten weren ook steeds meer corporaties de antennes van hun daken, onder druk van bewoners. “Het bestaande antennepark in de lucht houden is al een uitdaging,” stelt Monet. “Laat staan om voor 5G de benodigde uitbreiding te willen realiseren.” In het uiterste geval wil hij dat corporaties wettelijk verplicht worden om masten op hun daken toe te laten. Dit kan alleen in een communistisch land en dat is Nederland niet!

De Telecombedrijven willen ook medewerking van de overheid. Ze wijzen er op dat het kabinet in het veilingplan voor komende 5G-netwerken een hogere landelijke dekkingsgraad (minimaal 98 procent, red.) eist. “Daar zijn wij als telecombedrijven voor, alleen moet het ons dan ook mogelijk gemaakt worden om voor die dekking te zorgen.”

Nederland moet 50/50 draadloos bereikbaar zijn. Dan kunnen de mensen die nu al ziek zijn van alle draadloze verbindingen ook nog in Nederland blijven wonen.

 

https://www.parool.nl/nederland/providers-slaan-alarm-over-5g-verzet-van-burgers~b1bade5a/