Vera Verhagen en Elze van Hamelen bestudeerden het rapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad en concludeerden dat er heel wat mis is met de conclusies in dit rapport. Vera Verhagen is sociaal psycholoog en is als onderzoeker verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam. Elze van Hamelen is zelfstandig onderzoeker en transitieconsultant.

Dit onkundig, onprofessioneel tot zelfs frauduleus rapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad is de basis voor de verzekering aan burgers, het parlement en het kabinet dat er geen reden is om ons zorgen te maken over de gezondheidseffecten van 5G. Het onderzoek door een instantie die ertoe doet is niet deugdelijk uitgevoerd, en erger nog, hier zijn de wettelijke regels op gebaseerd.

Het rapport “5G en Gezondheid” van de Gezondheidsraad van 2 september 2020, is in het voordeel van de telecom en niet van de ‘gewone man’ concludeerden sociaal psycholoog Vera Verhagen en zelfstandig onderzoeker en transitieconsultant Elze van Hamelen. 

Het rapport 5G en Gezondheid is niet volledig
Verschillende onderzoeken die op potentieel schadelijke effecten wijzen na blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV, of in de volksmond ook straling genoemd) zijn in het rapport onterecht weergegeven als ‘geen effect’. Omdat dit rapport de basis vormt voor groen licht voor de verdere uitrol van het nieuwe telecomnetwerk 5G, is deze misvatting zeer kwalijk. Met de beoogde landelijke dekking van 98% kan geen enkele burger aan blootstelling van 5G ontkomen.

Samenhang 5G-frequenties/gezondheidsschade; niet aangetoond, niet uit te sluiten
In het najaar van 2019, toen de voorbereidingen voor de uitrol van 5G al vergevorderd waren, verzocht de Tweede Kamer het kabinet om wetenschappelijk bewijs dat de uitrol geen risico’s voor de volksgezondheid zou opleveren. De Gezondheidsraad kreeg de opdracht van het kabinet dit te onderzoeken. Na de eerste frequentieveiling, waar de overheid 1.2 miljard aan verdiende, en terwijl de uitrol al van start was gegaan, werd het rapport 5G en Gezondheid https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid in september 2020 gepubliceerd.

De conclusie in de samenvatting is dat de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s niet bekend zijn en dat de “schade niet is aangetoond”, dus ook niet dat er géén schade is aangetoond!  Tegelijkertijd werd de conclusie voldoende ingedekt, zodat de onderzoekers er niet op aangesproken kunnen worden, wanneer er wél schade aantoonbaar zou zijn. De samenhang tussen 5G-frequenties en gezondheidsschade is namelijk niet aangetoond (voor de Gezondheidsraad), maar ze sluiten het voor veel ziekten en mis-functioneren van het lichaam ook niet uit!

De samenhang 5G (en 2G, 3G en 4G) voor veel ziekten en mis-functioneren van het lichaam
Het is volgens de GR niet uit te sluiten dat het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden. Echter, voor geen van deze en de andere onderzochte ziekten en aandoeningen acht de commissie de samenhang tussen blootstelling en de ziekte of aandoening werkelijk aangetoond of waarschijnlijk. Geldt dan niet het voorzorgsprincipe https://stralingsleed.nl/blog/het-voorzorgsprincipe-moet-in-werking-treden-bij-de-moderne-digitale-communicatie-en-zeker-bij-5g/ ?

Maar wat de Gezondheidsraad (GR) niet lukt, is lukt andere commissies wel
Voor een verband tussen blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) en kanker luidt de conclusie van de GR dat een verhoogd risico op tumoren niet te bewijzen is, maar ook niet valt uit te sluiten. De experimenten laten beperkte aanwijzingen zien dat blootstelling een effect op het ontwikkelen van tumoren kunnen hebben. Echter, in 7 van de 23 onderzoeken, of 30%, is een verhoogd risico op kanker gevonden. Het proefdieronderzoek waar impliciet naar verwezen wordt is het befaamde NTP-studie https://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/

Verkeerd geïnformeerd GR?
Het National Toxicology Program (NTP) van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, maakt 14 november 2018, namelijk bekend dat het NTP onderzoek officieel afgerond is. Dat er bewijs is gevonden dat de kunstmatige elektromagnetische velden (radiofrequentie of straling) van alle draadloze toepassingen, kankergezwellen kunnen veroorzaken bij ratten. Ratten en muizen die in het NTP onderzoek meer dan tien jaar bewust zijn blootgesteld aan deze radiofrequente straling. Volgens John Bucher, Ph.D. NTP senior wetenschapper, geeft ”dit NTP onderzoek aan dat er een reëel verband bestaat tussen de radiofrequentiestraling en tumoren”.

Een onderzoek dat 10 jaar liep, en meer dan 25 miljoen dollar kostte. Op basis van de bevindingen in deze studie hebben vooraanstaande oncologische wetenschappers opgeroepen de classificatie van EMV van ‘mogelijk kankerverwekkend’ naar ‘kankerverwekkend’ op te schalen.

Geen effect zegt de GR
Bij effecten op het hart en het autonome zenuwstelsel is op een vergelijkbare manier te werk gegaan door de GR: er wordt geconcludeerd dat er geen effect gevonden is na blootstelling aan straling (700 tot 2200 megahertz (MHz). In feite is bij 5 van de 25 onderzoeken (20%) wél een effect naar voren gekomen. De conclusie dat er geen effect is lijkt dus niet juist te zijn. Bij neurodegeneratieve ziekten wordt wel erkend dat deze mogelijk verband houden met blootstelling aan EMV (700-2200 MHz). Maar in dit geval is dat heel zacht uitgedrukt, aangezien 61% (8 van de 13) van de onderzoeken verhoogde risico’s laten zien op neurodegeneratieve ziekten. Bij het hoofdstuk dat de mannelijke vruchtbaarheid behandeld wordt het nog bonter: de conclusie luidt dat ongunstige effecten op de testisfunctie en de ontwikkeling van sperma mogelijk zijn. In 10 van de 10 gevonden onderzoeken, dus 100%, zijn ongunstige effecten aangetoond (2,2-5,0 gigahertz (GHz). Deze conclusie lijkt daarom bijzonder zwak gesteld. En ondanks het afzwakken van gevonden effecten is in verschillende subconclusies te lezen dat het mogelijk is dat blootstelling aan 5G-straling een negatief effect heeft op de gezondheid. De volgende mogelijke effecten worden in de subconclusies onder andere erkend:
-neurodegeneratieve effecten;
-effecten op de het verloop van zwangerschap
-geboorteafwijkingen;
-ongunstige effecten op de ontwikkeling van sperma;
-effecten op slaap;
-cognitieve effecten (denkvermogen, concentratie);
-de bloed-brein barrière;
-oxidatieve stress (stress voor cellen, dit gaat vooraf aan kanker).

In de samenvatting is te lezen dat de samenhang tussen de 5G frequenties en gezondheidsschade niet is aangetoond, maar….. dat het ook niet helemaal valt uit te sluiten, en dat de commissie voor geen van de onderzochte ziekten en aandoeningen de samenhang tussen blootstelling en ziekte waarschijnlijk acht.

Alles tezamen genomen: het uitsluiten van deugdelijk onderzoek, het niet juist interpreteren en registreren van onderzoeksuitkomsten en afgezwakte conclusies, is de conclusie dat het kabinet én de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd zijn. Op basis van verkeerde en misplaatste uitkomsten van het draadloze netwerk willen ze dit een kans geven in Nederland, niet beseffend dat het voor veel mensen in Nederland desastreus zal zijn.

Verschuilen achter adviesorganen
De uitkomst van het rapport 5G en Gezondheid is eenzijdig. Er is niet gekeken naar rapporten van de onafhankelijke wetenschappers. Wetenschappers die niet in dienst werken van de telecom. Wetenschappers wiens onderzoeken peer reviewed* blijven.

*Peer review (in het Nederlands: “collegiale toetsing”) betekent dat de kwaliteit van het onderzoek beoordeeld wordt door collega’s alvorens het onderzoek gepubliceerd wordt.

De overheid baseert haar beleid alleen zoals het haar uitkomt op de wetenschappelijke aanbevelingen van de adviesorganen. Bijvoorbeeld, omdat er nog geen onderzoeken beschikbaar is over de gezondheidseffecten van de 26 GHz frequentie, wordt het in gebruik nemen daarvan in het rapport ontraden, maar dat advies legt het kabinet wel naast zich neer https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-bestraalt-met-millimetergolven-is-5g-een-wapen-hebben-we-oorlog/ .

De overheid en bestuurders verschuilen zich achter de wetenschappelijke uitspraken van adviesorganen (de telecom die de onderzoeken wél wetenschappelijk krijgen), en dat zien we terug in het politieke debat, maar ook bij rechtszaken en bij de medici. Het is in de jurisprudentie vastgelegd dat overheden mogen vertrouwen op deze uitspraken, zoals van de Gezondheidsraad, en dat wetenschappelijke discussies (van wetenschappers niet in dienst van de telecom en wiens onderzoeken peer review blijven) of zorgen van burgers, daarbij veel minder zwaar wegen. Wie wordt hier wakker? Zo zijn wij in democratische Nederland niet opgevoed!

Bronnen:
https://stralingsbewust.info/2021/07/25/groen-licht-voor-5g-gebaseerd-op-frauduleus-rapport/
Foto; https://itdaily.be/nieuws/infrastructuur/belgische-5g-veiling-in-2022/
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Samenvatting-5G-en-gezondheid%20(8).pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Reacties-internetconsultatie-Wijziging-Frequentiebesluit-04-01-2021.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/jonge-kinderen-geen-draadloos-niet-zolang-zeker-is-dat-het-geen-schade-geeft-aan-de-gezondheid/