Maakt de regering weer een grote fout? Duurt in dit geval weer meer dan 75 jaar voordat duidelijk begint te worden dat draadloos gebruik onze gezondheid schaadt?

De voorgeschiedenis van het rookverhaal is lang en het heeft lang geduurd voordat duidelijk werd dat het de gezondheid kan schaden in de 20ste eeuw. Want: in 1950 kwamen de eerste berichten naar buiten over de schadelijke werking van roken. Sir William Richard Shaboe Doll (1912-2005) een Brits epidemioloog aan de Universiteit van Oxford, constateerde een verband tussen roken en longkanker. Waarschuwingen over de schadelijkheid bereikten de Nederlandse burger niet en het roken bleef tot 1975 enorm toenemen. En toen duurde het nog ruim 25 jaar voordat de overheid maatregelen nam!

Om het roken tegen te gaan, hebben de Europese Unie en de regeringen van de EU-landen, in de 21ste eeuw samen een aantal zeer rigoureuze maatregelen genomen in de vorm van: wetgeving, aanbevelingen, voorlichtingscampagnes én verboden om te komen tot het einddoel van een rookvrije generatie in 2040!

Maatregelen
Voor een rookvrije samenleving is het belangrijk dat minder jongeren beginnen met roken. En dat er meer mensen stoppen met roken. Niet-roken moet de norm worden. Langzaam ontstaat er een ontmoedigings beleid na de 21ste eeuw zoals:
-het nationaal Preventieakkoord in 2018;
-dat de Rijksoverheid vanaf 1 april 2020 het accijns op tabak verhoogd;
-het aantal verkooppunten van tabak en aanverwante producten wordt afgebouwd. Tot in 2024 verdwijnen er 12.000 verkooppunten. Zo wil de Rijksoverheid jongeren en gestopte rokers beter tegen de verleiding van roken beschermen en maakt het stoppen met roken makkelijker en beginnen moeilijker, is de gedachte.

Rookruimten verboden
Het Nationaal Preventieakkoord wordt in 2022 uitgebreid met het feit dat rookruimten verboden zijn, in alle sectoren. In de horeca en (semi)publieke sector waren rookruimtes eerder al verboden. Dit verbod is gebaseerd op de regel dat iedere werknemer en bezoeker recht heeft op een rookvrije ruimte. De werkgever is ook niet verplicht een rook plek te verschaffen.

Vooruitzicht
Enkele maatregelen en afspraken in het Nationaal Preventieakkoord zijn:
-2022: verbod op alle sigarettenautomaten / verbod verkoop horeca;
-2023: verbod op de online verkoop van tabak;
-2024: verbod op de verkoop van tabak bij supermarkten;
-2030: verdere gefaseerde afbouw van de verkoop van tabak. Eerst bij tankstations en vervolgens bij (tabaks)winkels zodat doodeenvoudig nergens sigaretten te koop zijn.

Vergelijking met het draadloos verhaal
De EU (Europese Commissie) is een voorstander van de digitalisering. Na de afschaffing van 2G en 3G staat in 2020, 5G op uitrollen en is 6G in de maak. Over digitalisering denkt de Europese Unie als volgt: “digitale technologieën veranderen levens. Van de manier waarop we als mensen communiceren tot hoe we leven, werken en wonen. Digitalisering zou oplossingen kunnen bieden voor veel van de uitdagingen waar Europa en Europeanen voor staan en biedt kansen zoals:
-meer werkgelegenheid;
-beter onderwijs
-groter concurrentievermogen en meer innovatie;
-klimaatverandering bestrijden en een groene transitie mogelijk maken.

De EU vindt de digitalisering essentieel voor de economie als ook voor de Europese gezondheids- en zorgsector. De digitalisering geeft de EU een extra impuls en staat op nummer een.

Maar…gaat het draadloos verhaal ook zo lang duren als het rookverhaal?
De ene helft van de wetenschappers waarschuwt voor het gevaar van het draadloos gebruik en de andere helft (in dienst van de telecom) zegt dat er niets aan de hand is.  Gaat het weer zolang duren voordat de schade van draadkoos gebruik duidelijk is? Is er wéér sprake van niet willen/kunnen overzien van het geheel, van de overheid? Zien ze wéér niet het gevaar van het volgend grote wereldwijde probleem: het feit dat mensen niet gebouwd zijn voor de frequentiegolven waar 5G mee werkt? De nadelen die het geeft voor de mens, flora en fauna (de signalen zijn duidelijk genoeg). Wordt er vergeten dat niet ieder mens en dier hetzelfde gebouwd is? De elektrogevoeligen die zelfmoord plegen omdat ze niet geholpen en begrepen worden. De vogels die dood uit de lucht vallen en de bijen die gedesoriënteerd raken? Omdat er nergens meer een plek is waar ze kunnen omdat alles en overal draadloos is? Frequentiegolven waar hun lichaam niet tegen kan en na jaren, volledig gesloopt is? Mensen die klokkenluiders worden en waarschuwen, maar die volkomen belachelijk worden gemaakt. Klokkenluiders die de derde generatie na hun geboorte, willen behoeden voor veel verdriet, pijn en buiten de maatschappij vallen, alleen door de draadloze communicatie. Klokkenluiders die uit eigen ervaring waarschuwen voor de technologieën van al het draadloze.

Klokkenluider
De klokkenluider die waarschuwt voor het steeds maar meer en meer willen. Er is geen verzadiging; van 2G en 3G naar 4G en naar5G. Van 5G naar 6G.  5G wat al gaat werken met microgolven, infraroodstralen en misschien wel met ultraviolette straling? Daar waar 2G en 3G werkzaam waren met radiogolven. Duurt het deze keer ook 25 jaar voordat er het vermoeden ontstaat dat het waarschijnlijk wel eens niet goed kan zijn voor mens, flora en fauna? En dan na nog eens 20 jaar opbouwend naar een totaal ontmoedigingsbeleid, net als bij het rook-beleid? Verboden om draadloos te gebruiken? Terug naar alles bedraad? Ik hoop dat de mens zelf mag kiezen met respect voor de medemens die niet tegen draadloos gebruik kan! Dat er antennemasten zijn die net genoeg voor 2G gebruik. Dat mensen gewoon draadloos kunnen bellen!  Maar dat mensen kunnen kiezen: ik wil gedraad wonen of ik wil draadloos wonen? Ik ga leven in de draadloze maatschappij of ik leef zonder al deze gemakken? Moeten wij, als elektrogevoeligen, voor ons nageslacht, aan de bel blijven trekken? Ja, want je wenst niemand elektrogevoeligheid toe! Zelfs je ergste vijand niet.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/roken-ontmoedigen#:~:text=Het%20rookverbod%20geldt%20per%201,sigaret%20met%20en%20zonder%20nicotine.&text=Sinds%201%20januari%202022%20zijn,waren%20rookruimtes%20eerder%20al%20verboden.
Foto EMS; https://merabenelux.com/wp-content/uploads/2018/11/Elektromagnetisch-spectrum-mera-benelux.png
https://nos.nl/artikel/560058-strenger-rookbeleid-eu-dichterbij
https://stralingsleed.nl/blog/milieugevoeligheid-ehs-alleen-voor-gevoelige-personen-of-op-den-duur-iedereen/
https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-zit-anders-in-elkaar/
https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/
https://stralingsleed.nl/blog/massa-s-dode-vogels-door-5g-gebruik/