Middernacht 2014

Mensen verschillen enorm als het gaat om wat ze waarnemen, voelen en verwerken als mens. Een oordeel over een ander is snel geveld en is de mens goed in, niet beseffend dat iemand echt anders in elkaar zit, zo geboren is en niet anders weet en kan.

Hoogsensitief
Want volgens Elaine N. Aron is één op de vijf mensen van de wereldbevolking hoogsensitief, zowel mannen als vrouwen. Zo ben je nu eenmaal geboren en weet je niet anders. In 2022 is de wereldbevolking een kleine 8 miljard, waarvan 1 op de 5 mensen hoogsensitief zijn. Hoog-sensitieve mensen zitten anders in elkaar en voelen zich op den duur ook anders dan anderen (de huidige maatschappij brengt dit nu eenmaal mee). Niet begrepen voelen, terwijl het zo duidelijk is.  Het gevoel er niet bij te horen groeit. Het anders voelen begint al in de kindertijd. Vaak is het moeilijk om (vooral op jonge leeftijd) te snappen voor een hoogsensitief iemand, waarom dit zo is. Je wilt dan in de massa opgaan, wat niet lukt. Het blijkt pas later dat dit ‘anders voelen’ en anders ‘ervaren’, vooral te maken heeft met het op een andere manier verwerken van prikkels. Het ‘weten’, het voelen en het antwoord geven is dan logischerwijs anders, dan wat het gros van de mensen als antwoord zouden geven. Kortom: je bent hoogsensitief (HSP), een High Sensitive Person.

Wat is hoogsensitief
Hoogsensitiviteit is geen aandoening maar dus een aangeboren persoonlijkheidskenmerk. Bij hoog-sensitieve personen (HSP ’s), heeft de thalamus*, het schakelcentrum van de hersenen, een verlaagde drempel waardoor ze meer prikkels binnen krijgen (prikkels van wat er zich afspeelt tussen Hemel en Aarde, noem ik ze). HSP ’s werden vroeger wel de kanariepietjes in de steenkoolmijnen genoemd. Want vroeger namen de mijnwerkers namelijk kanariepietjes mee in de mijngangen. Kwamen er gevaarlijke gassen vrij dan stierven eerst de kanaries en konden de werkers zich nog tijdig uit de voeten maken. Zo werkt het ook een beetje bij de HSP ‘er; ze merken dingen op die andere personen ontgaan en wat voor de HSP ‘er de normaalste zaak van de wereld is.

*De thalamus
De hypothalamus ligt schuin boven de thalamus en is een onderdeel van de tussenhersenen, het limbisch systeem. De thalamus wordt tot de tussenhersenen gerekend, samen met de hypofyse en hypothalamus. De pijnappelklier of epifyse heeft weer een nauwe verbinding met de hypothalamus. De pijnappelklier dat hormonen uitscheid, waaronder het hormoon melatonine, is onderhand duidelijk dat het reageert op de straling van de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). De pijnappelklier wordt eveneens genoemd als het derde oog.

Pijnappelklier; het derde oog
In oude spirituele stromingen wordt gewezen op de pijnappelklier (PAK) of epifyse als ‘derde oog’. In de Oosterse wereld wordt het derde oog gezien als portaal van helderziendheid en intuïtie. In de Egyptische traditie staat het bekend als het oog van Horus. Ook wordt verwezen naar de Pyramide van Cheops waarin zich de Koningskamer, Koninginnenkamer en een Galerij bevindt. Als we de piramide zien als het hoofd van een mens, dan ligt de koningskamer precies op de plaats van de pijnappelklier, de koninginnenkamer op de plaats van de hypofyse en de grote galerij op de plaats van de (hypo)thalamus. Deze piramide wordt in de mystiek-spiritueel tradities gezien als de plek waar inwijdingen en ‘spirituele reizen’ werden gemaakt.
En waar Jezus verwijst naar het ontsteken van je ‘innerlijke lamp’ in de evangeliën doelt hij op het belang van het activeren van de PAK.

Dit kleine kliertje in onze hersenen zal dienen als ‘kosmische antenne’ dat fijnstoffelijke energie kan ontvangen en die ons in contact kan brengen met een mystieke realiteit. 

Aangeboren
Hoogsensitiviteit is dus aangeboren, je hebt het voor het leven, net zoals de kleur van je ogen of je huidtype. Je kunt niet op een bepaald moment hoogsensitief worden als je het voorheen niet was. Het verdwijnt ook niet. Je kunt je wel bewust worden van je hoogsensitiviteit en jou ‘handleiding’ leren kennen (echter gebeurd dat vaak pas na jaren). Een handleiding is nodig omdat de HSP ‘ers in de minderheid zijn en zo niet altijd serieus genomen worden. Als je rekening houdt (als het besef er is) van jouw hoog-sensitieve lichaam, dan hoef je geen last meer te hebben van het onbegrip van de omgeving en kan het een meerwaarde zijn.

Er gebeuren vreemde dingen
HSP ‘ers ‘zien’ en horen vaak ook dingen die niet te verklaren zijn in aardse begrippen. Door het fototoestel een zwarte gedaante ‘zien’ bij het fotograferen van de maan (zie foto boven). Denken dat iemand iets zegt en daarop antwoord op geven. Blijkt die ander niets gezegd te hebben maar je wel een groot geheim ‘gehoord’ hebt én achteraf correct ‘gehoord’ hebt. Mensen komen je op jonge leeftijd om raad vragen. Dan in 2003 komen te wonen onder een kerktoren (als gezin), waar achteraf 2G antennes op verstopt zitten ter hoogte van de slaapkamers (niet naar dat stemmetje hebben geluisterd in je hoofd bij de bezichtiging, om het niét te kopen)! 2G antennes met onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken frequentiegolven, die de helft van het gezin langzaam ziek hebben gemaakt.

De boodschap is:
na 15 jaren zeker ‘weten’ dat wat de maatschappij wil met 5G en 6G, niet goed is! Dat de vele satellieten die voor draadloze verbindingen gaan zorgen, niet goed zijn! Dat er om de ongeveer 150 meter, slimm cells komen om te zorgen voor draadloze verbindingen, niet goed zijn! Dat 5G anders gaat werken dan de vorige netwerken en dat ieder verstandelijk mens, toch op de klompen kan aanvoelen, dat de radiogolven (voor 2G en 3G) van een geheel andere orde zijn dan de microgolven, infrarood licht en ultraviolet licht voor 5G? Dat hier echt mee gestopt moet worden omdat de mens anders massaal ziek zal worden, wereldwijd! En niet alleen de mens maar ook de flora en de fauna. Het zal de wereld vernietigen.

Zijn de HSP ‘ers de kanariepietjes van de aarde? De waarschuwers dat 5G en 6G niét door moet gaan? Niet oké is?

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-niet-oke/

https://pieteroffermans.nl/bestaat-hoogsensitiviteit-echt/
https://stralingsleed.nl/blog/hoe-elektrogevoeligheid-ontstaat-laat-het-u-niet-gebeuren/
https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen-per-hersengebied/pijnappelklier-epifyse#01  
https://stralingsbewust.info/2018/12/07/straling-beinvloedt-de-pijnappelklier-en-daarmee-onze-gezondheid/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://www.amsterdam-psycholoog.nl/klachten/hoogsensitiviteit-hsp/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/ https://www.lotblokpoel.nl/inspiratie/de-pijnappelklier-en-spiritueel-ontwaken#:~:text=In%20oude%20spirituele%20stromingen%20wordt,als%20het%20oog%20van%20Horus.&text=Het%20zal%20de%20sleutel%20zijn%20tot%20ons%20spiritueel%20ontwaken.