Een frauduleus rapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad in september 2020 vrijgegeven, moet een basis zijn voor de verzekering aan de burgers, het parlement en het kabinet dat er geen reden is om ons zorgen te maken over de gezondheidseffecten van 5G. Het onderzoek is echter niet deugdelijk uitgevoerd, maar erger nog, er blijkt sprake te zijn van regelrechte fraude.

 Drs.Vera Verhagen, sociaal psycholoog (en op Lijst 28, Trots op Nederland) en Elze van Hamelen, zelfstandig onderzoeker en transitieconsultant, bestudeerden het  rapport  5G en Gezondheid van de Gezondheidsraad en concludeerden dat er heel wat mis is met de conclusies in dit rapport. 

Onderzoek Gezondheidsraad
In het najaar van 2019, toen de voorbereidingen voor de uitrol van 5G al vergevorderd waren, verzocht de Tweede Kamer het kabinet om wetenschappelijk bewijs dat de uitrol geen risico’s voor de volksgezondheid zou opleveren. De Gezondheidsraad kreeg de opdracht van het kabinet dit te onderzoeken. Na de eerste frequentieveiling, waar de overheid 1.2 miljard aan verdiende, en terwijl de uitrol al van start was gegaan, werd het het rapport 5G en gezondheid in september 2020 gepubliceerd https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid

De Gezondheidsraad liegt wanneer ze zeggen dat er geen effect is
De Gezondheidsraad (Gr) in Nederland liegt want meerdere onderzoeken wijzen op mogelijk schadelijke effecten na blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV, of in de volksmond ook straling genoemd). In het rapport worden de uitwerkingen van 5G ook onterecht weergegeven als ‘geen effect’ hebbend. Zie het rapport van wetenschappers en artsen; https://www.5gappeal.eu/ dat heel wat anders vindt na onderzoek. Omdat het rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad de basis is geweest voor groen licht van de verdere uitrol van het nieuwe telecomnetwerk, is deze fraude van de Gezondheidsraad zeer kwalijk. Met de beoogde landelijke dekking van 98% nu tot 100% in de toekomst, kan geen enkele burger aan de blootstelling van 5G ontkomen. Waar moeten de nu al EHS, ers (elektrogevoeligen van 2 en 3G) naar toe? Maar zelfmoord plegen? En dat er risico’s zijn gecreëerd voor de hele volksgezondheid is een gewoon een feit en dus iedereen wordt elektrogevoelig?

De conclusie van de Gezondheidsraad is: dat de schade niet is aangetoond en dus is 5G veilig (het lijkt wel kleutertaal en denken). Tegelijkertijd wordt het geheel voldoende ingedekt zodat de onderzoekers er niet op aangesproken kunnen worden wanneer ze zeggen: “voor een aantal ziekten kunnen we de schade niet uit sluiten”. Dit noem ik de mensen op het verkeerde been zetten.

Onduidelijkheden
Het nalezen van het rapport door Vera verhagen en Elze van Hamelen geeft veel onduidelijkheden, en veel feiten die niet kloppen (niet bezig met de menselijke gezondheid).  Namelijk:
1. Onduidelijke selectie van rapporten
In het rapport wordt een selectie van relevante wetenschappelijke onderzoeken beoordeeld. Deze onderzoeken zijn met zoekopdrachten uit verschillende wetenschappelijke databases gevist. Van de duizenden onderzoeken die kunnen worden gevonden in het rapport wordt slechts een selectie gebruikt van enkele honderden studies. Het is onduidelijk op welke basis deze selectie is gemaakt.

2. Gekeken is door de Gezondheidsraad naar de samenvattingen en niet de waarheid van de inhoud
Op basis van de samenvatting werd het type studie geregistreerd (of het een experiment, proefdieronderzoek of epidemiologisch onderzoek betreft) en welk effect is waargenomen:
-geen verband;
-geen effect;
-effect;
-niet duidelijk gunstig/ongunstig;
-ongunstig verband/hoger risico’.

Dit is voor dan voor verschillende ziekten (zoals kanker en neurodegeneratieve ziekten als Parkinson, Alzheimer en ALS), aandoeningen (bijvoorbeeld aan gehoor of zicht), en biologische processen (zoals gedrag, slaap, afweer, hormoonsysteem) onderzocht vindt de Gezondheidsraad geeft toestemming voor de verdere uitrol van 5G. De stichting EHS onderzoekt dit ook en komt echter tot een heel andere conclusie: https://stichtingehs.nl/blog/5g-communicatie-voors-tegens-en-vraagtekens?highlight=WyJnZXZvbGdlbiIsImRyYWFkbG9vcyJd

De conclusie van de stichting EHS
Conclusie van de stichting EHS is dat: de toepassingen van de ‘millimeter-technologie’ voor o.a. kankertherapie en andere medische handelingen nuttig zijn, maar over de negatieve effecten van alle draadloze op de gezondheid is in het Westen nooit nagedacht. We zijn pessimistisch over met name de  uitrol van 5G en de implementatie in de Nederland (en wereldwijd) wanneer niet een aantal waarborgen voor gebruik en beschermende richtlijnen vanuit de overheid worden ingebouwd. Vooral bij de uitbouw van het ‘Internet of Things (IoT) neemt de belasting door 5G velden wellicht ontoelaatbaar toe. Er zou nu al een eerlijk wetenschappelijk onderzoek moeten starten om na te gaan in hoeverre de algemene gezondheid van mens en dier kan worden geschaad, resp. bewaakt.

3. Onterecht geclassificeerd als ‘geen effect’ door de Gezondheidsraad
Om na te gaan of er mogelijk een verband is tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan EMV (700-2200 MHz) zijn er 67 studies geselecteerd. Dit frequentiebereik is relevant, omdat het in juli 2020 vorig jaar geveild werd, en al in gebruik genomen is. De onderzoekers van de Gezondheidsraad vinden 37 experimentele studies waarvan ze bij 36 studies geen effect waarnemen, en bij één studie wel.

Nu moet bij één studie al een alarmbel gaan rinkelen maar bij controle blijkt dat 18 studies onterecht zijn geclassificeerd als ‘geen effect’ hebben (bijna de helft!) De samenvattingen van deze onderzoeken beschrijven ongunstige effecten na blootstelling aan EMV. In hetzelfde overzicht staan 29 epidemiologische studies (populatieonderzoek), waarvan er 20 een verhoogd risico registreren na blootstelling voor de gezondheid van iedereen.

De auteurs vinden zelf de beoordeling van mogelijk risico op gezondheidsklachten als hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen, oorsuizen en huidirritaties na blootstelling aan EMV (700-2200 MHz) dat er geen verband is gevonden dat de oorzaak de draadloze communicatie is en dat terwijl: meer dan de helft van de gevonden onderzoeken zo duidelijk effecten aantonen die met straling van alle draadloze te maken hebben.

4. Niet correct geïnformeerd
De Tweede Kamer, het kabinet en de Nederlandse bevolking is niet correct geïnformeerd. Nemen we vervolgens andere conclusies onder de loep, dan blijkt dat deze niet aansluiten bij de onderzoeken en effecten die gevonden zijn door andere wetenschapper. Conclusies als:
-Voor een verband tussen blootstelling aan EMV en kanker luidt de conclusie in het rapport, dat een verhoogd risico op tumoren niet te bewijzen is, maar…. ook niet valt uit te sluiten. De proefdier experimenten laten in het rapport beperkte aanwijzingen zien dat blootstelling een effect op het ontwikkelen van tumoren kan hebben. Echter, in 7 van de 23 onderzoeken, of 30%, is een verhoogd risico op kanker gevonden. Het proefdieronderzoek waar impliciet naar verwezen wordt is de befaamde NTP-studie https://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/. Een onderzoek dat 10 jaar liep, en meer dan 25 miljoen dollar kostte. Op basis van de bevindingen in deze studie hebben vooraanstaande oncologische wetenschappers opgeroepen de classificatie van EMV van ‘mogelijk kankerverwekkend’ naar ‘kankerverwekkend’ op te schalen.
-Bij effecten op het hart en het autonome zenuwstelsel is op een vergelijkbare manier te werk gegaan: er wordt geconcludeerd dat er geen effect gevonden is na blootstelling aan straling (700-2200 MHz). In feite is bij 5 van de 25 onderzoeken (20%) wél een effect naar voren gekomen. De conclusie dat er geen effect is lijkt dus gelogen te zijn. Bij neurodegeneratieve ziekten wordt wel erkend dat dit mogelijk verband houden met blootstelling aan EMV (700-2200 MHz). Maar in dit geval is dat heel zacht uitgedrukt, aangezien 61% (8 van de 13) van de onderzoeken verhoogde risico’s laten zien op neurodegeneratieve ziekten. Bij het hoofdstuk dat de mannelijke vruchtbaarheid behandeld wordt het nog bonter: De conclusie luidt dat ongunstige effecten op de testisfunctie en de ontwikkeling van sperma mogelijk is. In 10 van de 10 gevonden onderzoeken, dus 100%, zijn ongunstige effecten aangetoond (2,2-5,0 GHz). De conclusie geen effect is dus gelogen door de gezondheidsraad. Toch kunnen we lezen in verschillende sub-conclusies dat het wél mogelijk is dat blootstelling aan 5G-straling een negatief effect heeft op de gezondheid. De volgende mogelijke effecten worden in de sub-conclusies onder andere gegeven:
-neurodegeneratieve effecten;
-effecten op de het verloop van zwangerschap;
-geboorteafwijkingen;
-ongunstige effecten op de ontwikkeling van sperma;
-effecten op slaap;
-cognitie (denkvermogen, concentratie) verstoring;
-de bloed-brein barrière https://herseninstituut.nl/brainfacts/bloed-hersenbarriere/ ;
-oxidatieve stress (stress voor cellen, dit gaat vooraf aan kanker).

De eindconclusie van de het rapport (waar de regering, de bewindslieden en de pers op afgaan) is de samenvatting dat de samenhang tussen 5G frequenties en gezondheidsschade niet is aangetoond, maar dat het ook niet helemaal valt uit te sluiten, en dat de commissie voor geen van de onderzochte ziekten en aandoeningen de samenhang tussen blootstelling en ziekte waarschijnlijk acht.

Alles tezamen genomen: met het uitsluiten van deugdelijk onderzoek, het niet juist registreren van uitkomsten van onderzoek en afgezwakte conclusies, kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat het kabinet, de Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking, verkeerd geïnformeerd is en zijn. En dat zelfs met deze conclusie de uitrol van 5G stop moet gezet moet worden en dat er plekken gecreëerd moeten worden voor de al gemaakte elektrogevoeligen! Wij moeten in Nederland ook kunnen leven!

 https://stralingsbewust.info/2021/07/25/groen-licht-voor-5g-gebaseerd-op-frauduleus-rapport/#more-23047
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
Samenvatting 5G en gezondheid Nr. 2020/16, Den Haag, 2 september 202
Foto; https://pixabay.com/nl/photos/bril-vergrootglas-analyseren-5146199/
http://stralingsleed.nl/blog/elektromagnetische-velden-emv-van-draadloos-gebruik-veroorzaken-oxidatieve-celstress/