Er zijn veel verschillende soorten straling en tevens veel verschillende normen. Ieder land heeft ook zijn eigen stralingsnormen wat betreft de draadloze communicatie. Daarnaast staat officieel 5G straling voor de deur en officieus werkt 5G al op andere frequenties. 5G is volgens de Nederlandse overheid een noodzaak zonder de gevaren te willen zien!

De vijfde generatie van mobiele netwerktechnologie is heel anders dan de vorige netwerken, 2G en 3G
In potentie kan het 5G netwerkt 40-100 keer sneller worden dan het vorige 2 en 3G netwerk. Ook kunnen er veel meer apparaten per vierkante kilometer op werken. Helaas komt met dit snellere netwerk ook meer kunstmatige elektromagnetische (EMV) bloot.

https://www.jrseco.com/nl/problemen-met-icnirp-blootstellingslimieten-elektromagnetische-straling/. Met andere woorden; veel meer straling. Straling waar iedereen mee te maken krijgt omdat er veel meer masten (slimm cells) nodig zijn. Dus krijgt nu iedereen ermee te maken. Het gebruik van draadloze apparaten en hun masten hiervoor nodig is voor ieder land wereldwijs hetzelfde en toch zijn er verschillen.  

Richtlijnen
De werking is voor alle landen hetzelfde, alleen de richtlijnen zijn verschillend https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Comparison%20of%20international%20policies%20on%20electromagnetic%20fields%202018.pdf . De meeste landen in Europa houden zich aan de richtlijnen van het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) voor de blootstelling aan de draadloze communicatie. Ook Nederland ‘luistert’ naar het ICNIRP en volgt deze commissie, waar lang niet elke wetenschapper het mee eens is: https://stralingsbewust.info/2020/06/01/icnirp-richtlijnen-bieden-geen-bescherming-tegen-schadelijke-effecten-voor-de-gezondheid/. Ook is hier het niet elk land mee eens want in zoals o.a. België en Zwitserland proberen de overheden strengere normen te beogen en hanteren. Zwitserland wil eerst gedegen onderzoek voordat het 5G wil toelaten

België
België had de strengste voorschriften met betrekking tot radiofrequente blootstelling van draadloos gebruik. De normering in Brussel van 6 vollt per meter (V/m) was strenger dan de internationaal aanbevolen norm van de Europese Raad en ICNIRP en één van de strengste ter wereld. De uitrol van 5G in Vlaanderen is dan ook niet mogelijk zonder de Vlaamse regelgeving te wijzigen, zegt de Brusselse Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA). 26 juli 2021 gaat Brussel helaas de stralingsnorm voor mobiele telefonie verhogen van 6 naar 14,5 volt per meter (V/m). Door het optrekken van de norm, naar meer dan het dubbele is de invoering van 5G in mogelijk geworden in heel België  https://www.standaard.be/cnt/dmf20210426_95233700.

Zwitserland
Zwitserland heeft een moratorium, met onbepaalde looptijd, ingesteld op de uitrol van telecomtechnologie van 5G. De reden voor deze stop op 5G is zorgen over de mogelijke risico’s van straling. Het milieu-agentschap van de Zwitserse overheid (Bafu) wil eerst uitgebreid onderzoek doen.

En de blootstellingslimieten in Nederland!
De blootstellingslimieten in Nederland behoren bij de hoogste wereldwijd. De limieten voor elektromagnetische velden van antennes zijn toegestaan van 28 V/m tot 61 V/m:
-10-400 MHz 28 Vollt per meter V/m;
-800 MHz 39 V/m;
-900 MHz 41 V/m;
-1800 MHz 58 V/m;
-2000 MHz (2 gigahertz-GHz) en hoger 61 V/m tot 137 V/m.

Realistischer limieten in Rusland
Rusland heeft bescherming tegen de radiofrequente velden van alle draadloze, tot duizendmaal scherpere limieten als o.a. in Nederland. De Russische experts van de commissie RNCNIRP (Russian National Committee of Non-Ionizing Radiation Protection) adviseren dan ook al jaren strenge normen wat betreft de stralingsniveaus van de draadloze communicatie zoals zendmasten, mobiele telefoons en laptops. Het RNCNIRP roept overheden dan ook over de hele wereld op om preventieve maatregelen te nemen.

 De voorsprong van het RNCNIRP t.o.v. het ICNIRP wat betreft straling van draadloos gebruik
In april 2008 onderzocht het RNCNIRP de korte- en langetermijneffecten van mobiele telefoons gebruikt door kinderen. In het bijzonder onderzocht het een mogelijke vermindering van de intellectuele en cognitieve vaardigheden in verband met een mogelijke toename van gevoeligheid voor epileptische aanvallen, “verworven dementie” en een degeneratie van zenuwstructuren in de hersenen. De resultaten van klinische studies hebben aangetoond dat ononderbroken blootstelling aan elektromagnetische velden van radiofrequenties kan leiden tot psychosomatische stoornissen met dubbelzinnige resultaten (grens psychosomatische stoornissen).

In 2010 zijn een aantal onderzoeksrapporten gepubliceerd in Russische en buitenlandse peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften dat een reactie van het immuunsysteem op blootstelling aan elektromagnetische velden in het radiofrequentiebereik aantoont. Statistieken zijn gepubliceerd door ROSSTAT (de Russische Federale Dienst voor de Statistiek) en UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) die aantonen dat er sinds 2000 een gestage toename is van kinderziekten die door het RNCNIRP zijn geïdentificeerd als “mogelijke ziekten” als gevolg van het gebruik van mobiele telefoons.

Stijging na de eeuwwisseling
Er is een stijging waar te nemen na de eeuwwisseling van de 20ste naar de 21ste eeuw, van het aantal aandoeningen van het centrale zenuwstelsel onder 15-17-jarigen door het draadloos gebruik. Dat deze in 2010 in totaal met 85% gestegen zijn. Dat het aantal personen met epilepsie of epileptische aandoeningen met 36% gestegen is, het aantal gevallen van “mentale achterstand” met 11% gestegen en het aantal hematopathieën (leverziekten) en aandoeningen van het immuunsysteem, met 82% gestegen!

Nieuwe regels in Rusland
Op 22 juli 2020 heeft het Ministerie voor Gezondheid in Rusland dan ook nieuwe regels vastgesteld, waarin het gebruik van wifi en smartphones verboden is voor het onderwijs op afstand, nieuwe regels voor thuis digitaal school- en computerleren. Het verbod is gebaseerd op de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd onder de supervisie van de Departementen van Medische Wetenschappen van de Russische Academie van Wetenschappen. De nieuwe regels voor thuis digitaal school- en computerleren zijn onder meer:
-Een verbod op wifi en draadloze internetverbindingen voor de basisschool;
-Een verbod op smartphones voor onderwijsdoeleinden;
-Aanbeveling om boeken te gebruiken voor thuisstudie, niet voor computers;
-Aanbeveling tegen het plaatsen van mobiele netwerkbasisstations (zendmasten) op schoolterreinen https://ehtrust.org/russia-bans-wi-fi-and-smartphones-for-distance-learning/.

Naast Rusland verbieden/beperken ook Frankrijk, België, Cyprus en Israël eveneens de draadloze communicatie in klaslokalen. Dit doen zij vooral om de blootstelling van kinderen aan radiofrequente (RF) straling te beperken. Nadat in 2019 het gebruik van wifi en mobiele telefoons op school verboden werd vaardigde het Russische ministerie van Volksgezondheid in 2020 zelfs richtlijnen uit voor onderwijs op afstand. Deze verbieden ook wifi en smartphones voor afstandsonderwijs.

Het RNCNIRP waarschuwt de bevolking
In Rusland vindt het RNCNIRP dat de bevolking ingelicht moet worden dat de mobiele telefoon een bron van kunstmatig elektromagnetische velden is in het radiofrequentiebereik, net zoals alle andere draadloze technieken. Dat mensen moeten weten dat:
-de mobiele telefoon een bron van schadelijke blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) is;
-het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar níet wordt aanbevolen;
-gezondheidsrisico’s voorkomen dienen te worden en  het gebruik van mobiele telefoons voorzorgsmaatregelen vereist:
-zwangere vrouwen aangeraden wordt de mobiele telefoons níet te gebruiken om risico’s voor de foetus te vermijden;
-de eenvoudigste manier om de blootstelling aan elektromagnetische velden in het radiofrequentiebereik te verminderen is, om de telefoon tijdens het gesprek uit de buurt van het hoofd te houden, wat mogelijk is met behulp van een handsfree-kit (bescherming op afstand);
-de duur van de oproep te verkorten een manier is om de blootstelling te verminderen (bescherming door tijdsduur);
-de RNCCNIRP het passend acht om mobiele telefoons met een lagere EMV-belasting te ontwikkelen met handsfree-kits en ingebouwde begrenzingsfuncties, bijvoorbeeld voor het aantal gesprekken dat dagelijks mogelijk is met eventueel een opgelegde beperking van de duur van een telefoongesprek;
-er cursussen moeten komen over het gebruik van mobiele telefoons;
-het noodzakelijk is beperkingen vast te stellen voor het gebruik van mobiele telecommunicatie door kinderen en adolescenten, met inbegrip van een verbod op en deelname aan elke vorm van mobiele telecommunicatiereclame voor kinderen (adolescenten);
-het RNCNIRP  bereid is de massamedia te ondersteunen bij onderwijs- en onderwijsactiviteiten op het gebied van elektromagnetische velden, met name door eerlijke informatie te verstrekken over het meest recente onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden op de menselijke gezondheid, alsook informatie over maatregelen om de negatieve effecten van deze fysieke kracht te beperken moet er betere veiligheidscriteria voor kinderen en adolescenten nodig zijn.

Er moet, volgens het RNCNIRP rekening worden gehouden met;
1. de kenmerken van het zich ontwikkelende organisme;
2. het belang van bio-elektrische processen voor het leven en de menselijke activiteiten;
3. de huidige en toekomstige omstandigheden met betrekking tot EMV en extra rekening gehouden worden met jonge kinderen en adolescenten (10 tot 24 jarigen);
4. de verwachte technologische en technische ontwikkelingen die ook in een juridisch document behandeld moeten worden.

Verder moet de overheid een programma financieren om de mogelijke gezondheidseffecten van continue blootstelling aan EMV op de zich ontwikkelende hersenen te bestuderen.

Het ICNIRP waarschuwt niet
De Europese tegenhanger ( ICNIRP ) adviseert nog steeds normen welke door vele experts als ontoelaatbaar hoog worden beschouwd. Deze ICNIRP normen worden ook in Nederland toegepast. Nederland hanteert dan ook een van de allerhoogste stralingslimieten ter wereld. De biologisch aanvaardbare grenswaarde wordt in Nederland dan ook verregaand overschreden en het gezondheidseffect wordt nog steeds niet erkend.

ICNIRP ontkent zelfs dat EMV met sterkten ónder de blootstellingslimieten fysiologische effecten op de mens kunnen hebben, wat niet juist is. De blootstellingsrichtlijnen 2020 zijn in het frequentiegebied van 10 MHz tot 300GHz, waar alle draadloze communicatie onder valt, dan ook gelijk aan of ruimer, dan die in 1998.  ICNIRP heeft in gebied van ‘non-thermische’ effecten geen recht van spreken en nieuwe richtlijnen moeten daarvoor worden opgesteld.

Om te vergelijken
De norm voor 3G is bij het ICNIRP; 10.000 000 µW/m2 (61V/m) met alleen thermisch en de Nederlandse gezondheidsraad: 20.000.000 µW/m2) (87 V/m). Bij het RNCNIRP is de norm voor 3G;100 µW/m2 met thermisch onderzoek én biologisch onderzoek. In Nederland zijn we afhankelijk van het Europese ICNIRP!!!!!

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=353
https://stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2020/05/29/nieuwe-5g-metingen-straling-onder-de-limiet
https://stralingsleed.nl/blog/nieuwe-icnirp-aanbeveling-voor-radiofrequente-elektromagnetische-velden-speciaal-aangepast-voor-de-hoge-radiofrequenties-microgolven-en-infrarood/
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/2494603/250449/blootstellingslimiet-emv-moet-omlaag.html
Foto: https://www.idewe.be/-/hoe-beschermen-tegen-elektromagnetische-straling