In 2012 schreef Martin Möhrke een artikel met de kop: “4G/LTE mobiel internet en wifi, de grootste pandemie ooit? Dat veel mensen er niet bij stilstaan dat zij, op termijn, de mogelijke gevolgen zullen ondervinden van de blootstelling aan de mobiele telefoons, draadloze netwerken en andere stralings-producerende apparatuur. Uiteindelijk ontkomt geen levend wezen aan de invloed van onnatuurlijke straling op de celstructuren in een lichaam”. In 2021 hangt de dreiging boven het hoofd dat 5G al geactiveerd wordt. De waarschuwende wetenschap wordt gewoon niet naar geluisterd. De macht van de telecom is erg groot: https://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/

Natuurlijke elektromagnetische straling is nodig om te leven
De natuurlijke straling heeft de mens nodig om te kunnen leven. De winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde en een van de grondleggers van de kwantumfysica sprak in 1932 de woorden: ‘De natuurlijke straling is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt’. De natuurlijke straling die in de 21ste eeuw wordt vervuild wordt door de technische kunstmatige straling van alle draadloze waardoor een organisme niet meer werkt zoals het moet werken. Of zoals Einstein zei: “Alles is energie!”, want de kwantumfysica leert ons dat wij niet alleen een menselijk lichaam zijn https://stralingsleed.nl/blog/verschillende-elementen-verklaren-de-gevoeligheid-van-de-mens-voor-de-elektromagnetisch-velden/, maar in de kwantumfysica is alle trilling energie. Alles in de kosmos bestaat uit (natuurlijke) trilling en ook de kunstmatig elektromagnetische velden van alle draadloze (onnatuurlijk trilling) bewegen zich in de ruimte zoals een golf (trilling) in het water, het trillingsgetal of frequentie en drukken uit hoe vaak de herhalende golven voorkomen per seconde en worden in hertz uitgedrukt.

https://stralingsleed.nl/blog/verstoren-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-een-mensenlichaam/

Wetenschappers waarschuwen voor de technische elektromagnetische velden
De technische elektromagnetische velden (of kunstmatige), door mensenhanden gemaakt voor o.a. de draadloze communicatie, word voor gewaarschuwd door verschillende onafhankelijke wetenschappers. Wetenschappers niet afhankelijk van de telecom o.a. door:

1. professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U. Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 https://bioinitiative.org/ (updatet 2014-2020)spreekt boekdelen,”

2.de grote kracht van het BioInitiative Report ( www.bioinitiative.org ) is dat het onafhankelijk is opgesteld van regeringen, bestaande instanties en professionele organisaties uit de industrie. Juist daarom presenteert het BioInitiative Report een solide wetenschappelijke en op bewijs gebaseerde beoordeling van het volksgezondheidsbeleid. In de afgelopen vijf jaar zijn ongeveer 1800 nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Het rapporteren van effecten bij blootstellingsniveaus die tien tot honderden of duizenden keren lager zijn dan toegestaan ​​onder de veiligheidslimieten in de meeste landen van de wereld opgesteld door het ICNRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), waar ook Nederland van uit gaat. Het BioInitiative Report nam wetenschappelijke studies en reviews op van alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, van proeven op dieren en mensen, van casecontrol studies, tot epidemiologische onderzoeken en meta-analyses onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht”,

3.prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie:“DNA-breuken ontstaan al bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm (in 2007 toen er 2G en 3G werd gebruikt!) Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. Er is geen twijfel dat bij de uitrol van 5G (in het microgolf- en infraroodgebied) nog veel schadelijker zal zijn”;

4.prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het Universitair Ziekenhuis Leuven (U.Z.L.) en buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.): “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de kunstmatige elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”,

5.het Freiburger Appell, ondertekent door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers: “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, geeft een stijgende aantal chronische zieken mede als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek.” De uitbouw van draadloze ‘slimme’ meters heeft als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden”, zegt Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut”,

6.prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): de beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991. De trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2022 gezondheidsklachten hiervan heeft https://stralingsleed.nl/blog/gezondheidsklachten-door-de-wettelijk-toegestane-straling-is-hier-sprake-van-discriminatie/, want de vijfde generatie mobiele telefonie (5G) is een compleet ander verhaal dan 2G en 3G,

7.prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s die hoofdpijn hebben, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen, die veroorzaakt kunnen worden door de kunstmatig elektromagnetische velden”,

8.dr. Frey: “Dit is een wereldwijd experiment met mensen, zonder hun toestemming.”

Nadenkers (alleen voor wakkere mensen)
Wat we corona noemen is een stralingsziekte, veroorzaakt door de introductie van 5G in onze leefomgeving (voor een volledige dekking moet er om de 150 meter een antenne-mast (slimm cell) staan) en 50.000 satellieten die 5G (en straks 6G) verspreiden https://stralingsleed.nl/blog/is-de-corona-pandemie-eigenlijk-een-stralingsziekte/. 5G welke ook in 2021 in Nederland al werkzaam is. Dat het werkelijke gevaar niet het Coronavirus is maar de blootstelling aan 5G, met zijn kunstmatig elektromagnetische velden die ‘botsen’ met de natuurlijke straling waardoor een mens kan leven https://stralingsleed.nl/blog/hoe-emv-s-ons-immuunsysteem-verstoren/. Het natuurlijk magnetisch veld op en rondom de aarde, dat gevormd wordt door verschillende feiten. Eeuwenoude feiten die in de 21ste eeuw ruw verstoord worden door het draadloze gebruik.

Natuurlijke straling door:
-het aardmagnetisch veld. Ontstaan door stroming van magnetische mineralen en elementen in de aardkern. Het aardmagneet veld reikt tot de magnetosfeer (de magnetosfeer gaat tot vele duizenden kilometers de ruimte in). Het aardmagnetisch veld beschermt de aarde voor de ioniserende straling van de zon en kosmische straling
http://stralingsleed.nl/blog/help-de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-worden-verstoord/;
-de aarde. De aarde die bestaat uit de aardkorst (0 tot 40 kilometer), de buitenmantel (40 tot 900 km), binnenmantel (900 tot 2500 km). De mantel van de aarde dat bestaat uit stollingsgesteente gesteente, dat periodiet wordt genoemd, een mantelgesteente rijk aan silicia, ijzer en magnesium en nog dieper eerst de buitenkern (2500 tot 5100 km) en als laatste de binnenkern (5100 tot 6371 km). De binnenkern bestaat uit vast materiaal, voornamelijk ijzer en de buitenkern bestaat uit een dikke laag vloeibaar materiaal. Ook hoofdzakelijk ijzer. Door de draaiing van de aarde en de stromingen van de binnenkern en buitenkern, ontstaat het aardmagnetisch veld. Wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat de temperatuur op de grens van binnenkern en buitenkern 6000 graden bedraagt;
-zonnevlammen. Een zonnevlam is de oorzaak van een explosie op het oppervlak van de zon, waarbij een stroom van elektrisch geladen deeltjes vrijkomen (elektronen, protonen, alfadeeltjes en ionen), de zonnewind genoemd. Een klein gedeelte van deze deeltjesstroom bereikt na ongeveer 26 uur de aardse atmosfeer waar bij de polen een kleurrijk, vlammend en bewegend lichtspektakel te bewonderen valt, het poollicht. Het is het vrijkomen van de elektrisch geladen deeltjesstroom door te botsen op atomen zuurstof en stikstof;
-magnetische stormen. Wanneer er op de zon veel zonne-uitbarstingen zijn worden er veel elektrisch geladen deeltjes naar de aarde uitgestoten. Dit noemen we magnetische stormen. Deze stormen veroorzaken elektrische velden in de magnetosfeer. Elektrische velden die het vliegverkeer lam kunnen leggen en de elektronische en draadloze apparatuur op aarde kunnen beïnvloeden;
-onweer. Bliksemschichten zorgen in de aardatmosfeer voor de juiste elektromagnetische trilling, voor de juiste frequentie. De frequentie welke de mens nodig heeft om te kunnen leven. De Schumann resonantie genoemd https://stralingsleed.nl/blog/de-schumann-resonantie-en-hersenritmes/. De Duitse natuurkundige professor W.O. Schumann ontdekte in 1952 dat er elektromagnetische golven in de atmosfeer met een frequentie van 7.83 Hz. gemiddeld een belangrijk rol spelen in de hersenen bij verschillende levensprocessen. Alle biologische- en neurologische processen zijn een werking van interacties van deze elektromagnetische velden. De ontlading bij onweer speelt een grote rol om deze frequentie van 7.83Hz. op peil te houden. Wat is er aan de hand dat sinds de invoering van het massale draadloze gebruik, de Schumann frequentie zo omhoog gaat?;
-geopathische zones. Gebieden en plekken op de aardkorst waar een sterke energie heerst. In de volksmond aardstralen genoemd. Stroompjes water diep in de grond, maar ook aardbreuken, aardverschuivingen en energielijnen kunnen verstoringen geven aan het aardmagnetisch veld maar ook krachtplekken.

http://stralingsleed.nl/blog/help-de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-worden-verstoord/Foto; https://www.deingenieur.nl/artikel/bezorgdheid-over-invoering-5g