Eén op de vijf Nederlanders maakt zich in 2021 ernstige zorgen over de gevolgen van straling voor de gezondheid op den duur (naast veel mensen die al totaal zijn uitgeschakeld door alle draadloze technieken).  Er zijn al veel meer klachten dan in de vorige eeuw toen 2G en 3G langzaam in het straatbeeld kwam. Je zult er maar onwel van worden, wat onze overheid niet wil geloven. En ze doen er alles aan om je te laten geloven dat het geen kwaad kan. Maar de helft van je gezin zal maar niets meer kunnen alleen omdat je toevallig onder een kerktoren woonde met 2G masten begin deze eeuw. De straling van een draadloos netwerk waarbij de aangesloten apparaten niet via fysieke koperen kabels of glasvezelkabels communiceren, maar draadloos via elektromagnetische straling (radiosignalen, licht) werken. Niet te zien, ruiken of te horen. Straling die enorm is toegenomen na 06-06-06. Het Zwitsers rapport had in Nederland toen als uitslag: het geeft geen schade voor de mens! Pas jaren later bleek dat er mensen voortijdig naar huis moesten omdat ze ziek werden en gewoon niet mee geteld zijn! Niet 117 proefpersonen hebben aan het Cofam-2 onderzoek deelgenomen, zoals in de samenvatting van Cofam-2 is vermeld, maar 128. Elf van deze personen zijn niet meegeteld omdat ze ziek werden. In het Cofam-2 wordt geen uitleg gegeven waarom ze niet in de conclusies zijn meegenomen. Elf mensen zijn ziek geworden en niet meegeteld geeft kans op het feit dat iedereen ziek kan worden bij de technieken van 5G. Nu, over tien jaar of twintig jaar? Hier is iets niet goed gegaan.

4G+ en 5G moeten 98% van Nederland bedekken
Nergens in Nederland is nog een plek waar je wezen kunt wanneer je niet tegen alle draadloze verbindingen kunt. Waar moet je heen? Dit is een groep mensen uitsluiten van leven en is gewoon discriminatie. Of er moet een groot gebied komen zonder antennemasten, wifi, IoT of ander draadloos waardoor mensen gewoon in Nederland kunnen blijven wonen. Dit is er nu niet. Dit is verschil maken in mensen en is in Nederland verboden.

22-07-2020
KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo werven vergunningen voor drie frequentiebanden (700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz) die geveild werden. De veiling bracht ruim 1,23 miljard euro op.

Aanbieders van mobiele telefonie en bedrijven mogen sinds 2018 testen met de 5G-technologie. Testen de 3,5 gigahertz (GHz), 26 GHz en 60 Ghz.  In 2022 wordt de 3,5 GHz. geveild.

De vijfde generatie mobiele telefonie (5G)
De vijfde generatie mobiele telefonie (5G), is volop in ontwikkeling. De meest gehoorde term voor 5G is NR (New Radio). De grootste voordelen van 5G zijn de:
-hoge snelheid:
-meer capaciteit;
-en snellere verbinding.

5G wordt een compleet ander verhaal
Maar 5G zal ons niet alleen sneller en beter internet bieden, de ambities met het 5G netwerk zijn enorm. Dankzij het 5G netwerk kunnen er snellere verbindingen tussen meerdere ICT- en telecommunicatie diensten worden gemaakt. Denk hierbij aan het betalingsverkeer, het Internet of Things (IOT), logistiek en autonoom rijden (volledig of gedeeltelijk zelfrijdende machines). Ook zal 5G toepassingen mogelijk maken zoals operaties op afstand uitvoeren en het virtual reality gebruik bevorderen. Dit zijn natuurlijk gigantische sprongen vooruit en niet alleen maar om sneller te kunnen internetten.

5G is veel anders dan 2G
5G heeft een heel andere zendtechniek dan 4G. De 5G techniek werkt met microgolven en infraroodstraling terwijl 2G en 3G met radiogolven werken. De wereld wordt door de activering van 5G massaal blootgesteld aan de millimetergolven met daarnaast infrarood en wanneer de autonome auto’s het straatbeeld gaan beheersen, waarschijnlijk met laserstraling (ultraviolet) in het ionische gedeelte van het elektromagnetisch spectrum. De woon- en slaapomgeving, worden plekken voor bijna iedereen, waar de onzichtbare, reukloze en onhoorbare millimetergolven en infraroodgolven, zullen gaan overheersen. Vijf verschillen tussen 2g en 3G met 5G op een rijtje:

-Hoge frequenties
Nu wordt 5G uitgerold op een paar lagere frequenties, vooral 700, 1400 en/of 2100 megahertz (MHz.) In de toekomst is het plan om naar de millimetergolven te gaan: 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. Van deze hele hoge frequenties is nooit onderzocht hoe ze inwerken op onze huid en neurologisch systeem. Brengen we de wereld naar de knoppen?

-Andere modulaties en zendtechniek
5G maakt gebruik van andere modulaties en zendtechnieken   dan de voorgangers. Bij modulatie moet je denken aan de ‘taal’ waarmee uitgezonden wordt. De nieuwe modulaties hebben veel steilere pieken en dalen om snel, veel pakketjes data te kunnen verzenden. Ook van deze pieken is niet bekend wat ze met onze gezondheid doen. Daarnaast zijn ze lastig te meten omdat ze niet zichtbaar zijn.

-Bundelvorming
5G zal in de toekomst gebruik maken van bundelvorming. Dit betekent dat de beller met een 5G toestel een gerichte ‘bundel’ met data vanuit de zendmast naar zich toe trekt. Hiervan zeggen de providers en het Kennisplatform EMV dat dit een efficiëntere techniek is, die minder stralingsbelasting geeft. Maar dat is nog maar helemaal de vraag. Niemand weet hoe deze lokale, maar sterke bundels op ons in gaan werken.

Hogere blootstelling aan zendsignalen
In tegenstelling tot wat wordt beweerd, zal de stralingsbelasting met ongeveer een factor 100 toenemen. Daarin is meegerekend: het zendvermogen van de bestaande 4G masten die naar 5G omgebouwd worden, de nieuwe array-masten, de small cells die aan de lantaarnpalen bevestigd gaan worden en het Internet of Things in de openbare ruimte en in de woningen zelf. Dat is heel veel.

-Dekkingsgraad
De telecomproviders hebben met de Rijksoverheid afgesproken dat toegewerkt zal worden naar een 5G-dekking van 98% van Nederland. Dat bereik is er in 2021 goed 90 %, dus dat is heel slecht nieuws voor de elektrogevoeligen. Waar moeten we gaan wonen?

Maatschappelijke organisaties zoals (Stichting EHS, StralingsBewust, CPLD vereniging) pleiten voor een witte zone van 2% grondoppervlak per gemeente waar totaal geen dekking is van 5G of een andere mobiele dekking. In die zone kunnen elektrogevoeligen terecht zonder ziek te worden. Of één provincie helemaal geen draadloos toepassen zodat mensen ook in Nederland kunnen wonen. Ook mensen die geen mobiele dekking kunnen hebben omdat ze er lichamelijk op reageren, moet rekening mee gehouden worden.

 

https://schooneveldadvies.nl/een-op-de-vijf-nederlanders-is-bezorgd-over-straling/
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
Foto https://pixabay.com/nl/photos/mobile-5g-vrouw-orde-van-de-wereld-4565661/