Wat CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose) en EHS (Elektrohypersensitiviteit ) met elkaar gemeen hebben is: elektromagnetische straling. De natuurlijke elektromagnetische straling van de zon bij CPLD en de kunstmatige elektromagnetische straling van alle draadloos gebruik bij EHS, die jeuk geven. Jeuk om gek van te worden.

 Wat is elektromagnetische straling
Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Radiogolven1 (EHS), licht2 (CPLD) en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. En alle soorten elektromagnetische straling planten zich in de ruimte voort zonder materie, zonder druk en met de snelheid van het licht, veelal onhoorbaar, onzichtbaar en reukloos.

Ad. 1: een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz). Radiogolven worden o.a. gebruikt in de draadloze communicatietechniek.

Ad. 2: wanneer we het hebben over licht bedoelen we meestal zichtbaar licht, het licht dat wij mensen kunnen zien. Maar dit licht is lang niet alles wat er is, het is enkel een onderdeel van het elektromagnetisch spectrum: licht in de vorm van elektromagnetische straling. Het ultraviolette licht, niet zichtbare licht, heeft een veel een hogere frequentie dan de ELF velden (extreem laagfrequente) radiovelden. De frequenties (golflengtes) van alle elektromagnetische straling laten zich beschrijven in het elektromagnetisch spectrum. Het spectrum laat zich van lage naar hoge frequentie als volgt in een tabel zetten:

CPLD
Chronische polymorfe lichtdermatose (CPLD) wordt ook wel polymorfe lichteruptie of lichtallergie genoemd. Bij CPLD reageert de huid overgevoelig op een normale blootstelling aan zonlicht of andere lichtbronnen, zoals de zonnebank. Er kunnen bultjes, blaasjes, huidschilfers, roodheid en/of zwelling op de huid die aan het licht is blootgesteld ontstaan. De huiduitslag ontstaat meestal pas een half uur tot enkele uren na de blootstelling aan het licht en jeukt.

EHS
Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid is dat mensen last hebben van de elektromagnetische velden (EMV) nodig voor draadloos gebruik, omdat zij specifieke gezondheidsproblemen ontwikkelen. In het algemeen geldt: stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dit enige tijd duren), ook de jeuk. 

Jeuk als gemene deler
Jeuk is een gevoel van de huid, dat sterk de neiging geeft om te krabben of te wrijven. Vochtblaasjes die ontstaan onder invloed van de zon en vochtblaasjes door alle draadloze gebruik en hun masten hiervoor nodig, zien er hetzelfde uit. CPLD (ook wel PLE of PLME genaamd) heet de huidaandoening die ontstaat nadat de huid is blootgesteld aan de trillingen van de zon en EHS heet de aandoening die ontstaat, onder invloed van de trillingen van de frequentiegolven nodig voor alle draadloos gebruik.

Jeuk door zonneallergie
CPLD is een chronische jeukende huidaandoening die ontstaat nadat de huid is blootgesteld aan de zon. De Engelse benaming voor deze huidaandoening is Polymorfe Licht Eruptie (PLE) en de Amerikaanse afkorting is PMLE (PolyMorfe Licht Eruptie). Polymorf betekent “in verscheidene uitingsvormen voorkomend”. Eruptie betekent huiduitslag. Onder PMLE verstaat men dan ook enkele abnormale huidreacties die optreden na blootstelling aan (zon)licht.

Huidreactie door draadloos gebruik
De huidreacties kunnen op elk moment “zomaar” ontstaan, terwijl men voorheen wel goed tegen de zon kon, verschijnen er na he plaatsen van een mast huidblaasjes.  Vooral wanneer men in het voorjaar weer in de zon zit, ontstaat deze huidreactie. De sterk jeukende kleine blaasjes op de aan de zon blootgestelde delen van de huid (zie foto kop) geven, in dit geval de benen. De reactie kwam voor het eerst voor in 2019, na het plaatsen van een antennemast voor de mobiele communicatie op 1,5 kilometer afstand.

Wat is elektrogevoeligheid?
Onderhand hebben al veel mensen ervaren welke gezondheidsklachten zich voortdoen als zij in de buurt zijn van bronnen die elektromagnetische velden produceren of wonen in de buurt van een antennemast voor mobiel gebruik. Dit wordt “elektrogevoeligheid” of ”elektrohypersensitiviteit” genoemd. Het kan bijvoorbeeld gaan om mobiele telefoons, wifi, DECT-telefoon, en zendmasten. Mensen met EHS kunnen naast andere klachten ook last hebben van jeuk https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling

CPLD en EHS
En zo vertonen de gezondheidsklachten van mensen die last hebben van het zonlicht (CPLD) of van elektromagnetische velden (EMV–EHS) een overlap: https://stralingsleed.nl/blog/milieugevoeligheid-ehs-alleen-voor-gevoelige-personen-of-op-den-duur-iedereen/. Velen krijgen bij blootstelling aan ’hun’ milieutrigger, óf UV- licht óf EMV, huiduitslag naast andere medisch (onverklaarde) gezondheidseffecten die snel of wat later volgen op de blootstelling.

Wat er gebeurd
De huidreacties van CPLD en EHS hebben veel van elkaar weg en de oorzaak is een verstoring van het immuun- en stresssysteem. De alarmsignalen (door zon en door elektromagnetische velden) worden door de huid opgevangen en verwerkt door het limbische systeem in de hersenen. Dat hersendeel ‘constateert’ nu dat er iets onregelmatigs aan de hand is en dat het een ‘verstoring’ betreft dat correctie behoeft. Het brein neemt maatregelen en organiseert een ‘stressreactie’ om de verstoring het hoofd te bieden. De standaard stressreacties kunnen zijn; chronische vermoeidheid, slaapstoringen, concentratieproblemen, spierkrampen, oorsuizingen, hartritme storingen en darmproblemen. De artsen noemen het voor EHS ‘ers vaak ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten‘ (SOLK), omdat EHS geen erkende ziekte is “het zit tussen de oren”.  De klachten die mensen ziek maken (én CPLD én EHS) kunnen leiden tot totaal niet meer kunnen deel nemen aan het maatschappelijke leven.

De huid bij UV bestraling?
Welke reacties er door UV licht in de huid worden opgewekt is nog niet eens tot in alle details bekend, maar zeker is dat de volgende ‘cascade’ van processen op gang komt. UV- licht beschadigt de buitenste cellen en die vallen uit elkaar. De Langerhanscellen (die een belangrijke rol spelen bij het immuunsysteem) in de epidermis (opperhuid) ruimen de brokstukken op en vertrekken. Andere componenten (cellen) van het immuunsysteem komen de huid binnen om de orde te herstellen. Er ontstaan lokale irritaties, gevuld met vocht, de huid kleurt rood en jeukt. Volgens de laatste inzichten spelen ook bacteriën een rol. Bacteriën komen in alle lagen van de huid voor. Normaliter worden ze door het immuunsysteem in de huid ontdekt en verzwolgen. Nu blijkt dat UV- licht de bacteriën kan beschadigen; die gaan dood en vallen uiteen. De bacteriën en andere micro-organismen (samen ‘biotoom’ genoemd) worden gefragmenteerd en de resten gaan zwerven door de huidlagen. Daar is het immuunsysteem niet op bedacht en nieuwe soorten immuunreacties volgen, zo heftig dat ontstekingen volgen. Dat zou de roodkleuring verklaren. De ene persoon heeft nu eenmaal andere bacteriekolonies dan de ander en immuunreacties verschillen; daardoor kan de gevoeligheid voor UV-licht verschillen.

Wat gebeurt er in de huid bij EMV bestraling?
De huid is rijk voorzien van zenuwen, hormonen, bloed- en lymfevaten, spieren, vet en andere weefsels. Naar we weten kan blootstelling aan EMV schade veroorzaken, maar het effect hangt samen met de aard van de straling. De laagfrequente velden zoals die uit gewone huishoudelijke elektronische apparatuur komen of uit draadloze communicatieapparatuur (wifi, DECT-telefoon, 2G en 3G) kunnen invloed uitoefenen. De binnenkort te verwachten 5G straling zal gaan bestaan uit uiterst kortgolvige velden, ‘millimetergolven’ genoemd. Gaat iedereen dan reageren?  De millimeterstraling zoals die door de 5G antennes uitgezonden worden hebben namelijk andere effecten dan de radiofrequente velden van het 2G en 3G netwerk. 5G antennes maken gebruik van:

Moleculaire veranderingen
De superhoge frequenties van 5G veroorzaken moleculaire veranderingen. Zo worden de eiwitgroepen aan de celoppervlakken van positie veranderd. Het effect is dat eiwitten, zoals in enzymen, hun werk niet goed meer kunnen doen. De door eiwitten bestuurde ionenpoortjes in celmembranen gaan permanent open staan, waardoor er onbeheersbare ionenstromen doorheen gaan, wat cel-functies verstoort. Een ion is een elektrisch geladen atoom of molecuul. Het gaat mis met vele eiwit-receptor-interacties en eiwitbinding waardoor cellulaire processen worden verstoord. Er is geen onderzoek gedaan naar de biologische effecten op de frequenties van 5G, maar proeven door onafhankelijke wetenschappers geven aan dat 5G straling niet goed is voor de mens.

 

De oorzaak van huidirritatie (de jeuk) na 2000 van een CPLD ‘er  kan mede door draadloos gebruik veroorzaakt worden. Gebruik gewoon zo min mogelijk (tot geen) draadloos gebruik. Dit geldt ook voor de EHS ‘er.

 

https://stichtingehs.nl/blog/effecten-van-zonlicht-en-elektromagnetische-velden-op-huid-lichaam-en-geest
https://www.huidarts.com/huidaandoeningen/zonneallergie-polymorfe-lichteruptie-pmle/
https://www.kennisplatform.nl/welke-frequenties-gaat-5g-gebruiken/