De term 5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken en is de opvolger van het 4G-netwerk. Het grootste verschil tussen de twee generaties is de snelheid: 4G heeft in Nederland een snelheid tussen de 50 en 100 Mbps (Megabit per seconde) en 5G kan een maximale snelheid bereiken van 10 Gbps (Gigabit per seconde)! Dit is 100 keer sneller dan 4G. De Europese Unie heeft ook 3 voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen namelijk de;
-700 megahertz (MHz),
-3,5 gigahertz (GHz) en
-26 GHz.

Als het gaat om het omarmen van 5G, is Finland een van de koplopers binnen Europa. Daar is de 5G-dekking de 50% al overschreden. Andere landen die vooroplopen in de uitrol van 5G zijn; Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Spanje. In deze landen schommelt de dekking tussen de 20% en 40%.

Wat zijn de risico’s van 5G?
Over de komst van 5G en de mogelijke gezondheids-risico’s worden flinke discussies gevoerd. Een bekende tegenstander van 5G in Nederland is de Stichting Stop 5G (Stichting Stop5GNL), die stelt dat de staat onrechtmatig handelt en; “dat zij de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G”. De uitrol van het telecomnetwerk zou volgens de stichting zijn doorgevoerd “zonder dat de risico’s voor mensen, dieren en het milieu openbaar bekend zijn gemaakt”.

Landen die de uitrol van 5G dan ook hebben stopgezet
Er zijn landen die de uitrol van 5G dan ook hebben stopgezet omdat 5G een veel hogere frequentie heeft dan z’ n voorgangers 1G, 2G, 3G en 4G. Dat er een reden is dat 5G veel gevaarlijker is voor ons mensen dan haar voorgangers, want bij 5G zijn zowel de frequenties alsook de dekkingsgraad veel hoger.

Dat de door 1G, 2G, 3G en 4G gebruikte frequenties in het gebied liggen tussen 1 en 5 gigahertz en dat de nieuwste 5G zender het frequentiegebied gebruikt tussen de: 24 en 90 gigahertz! En hoe hoger de frequentie, des te schadelijker zijn de gevolgen voor elk levend organismen. Dat wanneer je met 5G belt, je gewoon meer straling te verwerken krijgt en er meer straling in het milieu komt; onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken. Wat dit veroorzaakt in een mensenlichaam op de lange termijn, is afwachten, maar beloofd niet veel goeds!

Om veiligheidsreden
En in bepaalde gebieden, in verschillende landen is de verdere uitrol van 5G dan ook inderdaad om deze reden stopgezet. Stopgezet in:
-België
Brussel moest in 2020 de eerste stad worden met supersnel internet. Maar de huidige regering komt er niet uit en het dossier zal dan ook doorgeschoven worden naar de volgende regering in 2024;

-Duitsland
Een groep artsen in Duitsland aangeeft dat zij steeds vaker patiënten in de praktijk krijgen die overgevoelig reageren op elektrosmog*, met klachten zoals hoofdpijn, tinnitus, concentratieproblemen en hartritmestoornissen; de elektrohypersensitieven (EHS ‘ers). Er zijn vele wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat straling een kanker-bevorderend effect heeft en de artsen eisen dan ook dat 5G niet wordt uitgerold totdat de onschadelijkheid ervan bewezen is;

*Elektrosmog is elektromagnetische straling (EMF-Electro Magnetic Fields) en komt van o.a. UMTS-, GSM- 5G masten, mobiele telefoons, bluetooth en draadloze computers;

-Frankrijk
De gemeenteraad van Lille keurt een moratorium (uitstel) op de uitrol van 5G goed. Want de burgemeester van Lille, Martine Aubry, heeft twijfels over de gezondheids- en milieueffecten van 5G.”Zowel vanuit het oogpunt voor de gezondheid, als voor het milieu”;

-Italië  verzet zich tegen de uitrol van 5G
Meer dan 600 steden in Italië hebben de resolutie aangenomen om 5G stop te zetten totdat het veiligheidsonderzoek goed en eerlijk is afgerond. De gemeenteraad van Ormidia op Cyprus heeft hun dorp tot 5G-vrije zone verklaard. “Op basis van onderzoek en verkregen gegevens blijkt dat de nieuwe generatie mobiele netwerken een sterke mate van straling uitzenden met mogelijk langdurige en schadelijke gevolgen voor de gezondheid van haar burgers”, zegt de gemeenteraad in een schriftelijke verklaring tegen 5G. De gemeenschap van Ormidia is nu aangewezen als ‘5G-vrije zone’.

-Bulgarije
Balchik is de eerste gemeente in Bulgarije die de aanleg van een 5G-netwerk heeft verboden;

Kroatië
De hoofdstad en grootste stad van Kroatië en van de provincie Zagreb, ligt de stad Hvar. De stad Hvar heeft de introductie van 5G opgeschort totdat uit een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek blijkt dat dergelijke technologie géén negatieve invloed heeft op mens, dier, plant en milieu;

Zwitserland
Zwitserland, een van de eerste landen in Europa waar 5G op grote schaal in 2019 werd uitgerold, zet die uitrol tijdelijk weer stop. Het land wil eerst duidelijkheid over de eventuele gezondheidsrisico’s die de nieuwe standaard meebrengt. Dat schrijft de Financial Times.

 Zwitserland heeft alleen al in 2019 bijna tweeduizend antennes geïnstalleerd die met de nieuwe technologie overweg kunnen. Een brief van het Bafu (Bundes amt für Umwelt), het agentschap dat de verschillende Zwitserse kantonregeringen voorziet van veiligheidscriteria waaraan telecominfrastructuur moet voldoen, kan het Bafu geen criteria opstellen, zonder verder onderzoek te doen naar de impact van de 5G-straling. De regering moet de apparatuur dan monitoren en van een licentie voorzien.

Het Bafu claimt dat er geen wereldwijde aanvaarde standaard is waaraan de 5G-antennes moeten voldoen. Het agentschap wil daarom zelf tests gaan opzetten en dat zal tijd kosten. Zwitserland heeft dus besloten om de uitrol van 5G stop te zetten wegens gebrek aan geschikte blootstellingslimieten;

-Griekenland
Burgers uit bijna elk deel van Griekenland hebben op 23 oktober 2020 een petitie ingediend bij de Raad van State van dit land, met het verzoek om de procedure voor het leasen van de frequenties die worden gebruikt onder het draadloze 5G-communicatieprotocol, stop te zetten.  Dat nu het voorzorgsbeginsel wordt geschonden omdat er geen geldige risicobeoordeling is gepresenteerd voor de draadloze 5G-communicatie. Dat er een directe schending is van de artikelen 2 en 8 van het Verdrag voor de Rechten van de Mens, aangezien er geen enkele overheidsinstantie de nodige informatie of richtlijnen heeft verstrekt voor het veilig gebruik van deze nieuwe technologie. Dat artikel 6, Internationaal Verdrag voor burger- en politieke rechten, stelt dat ieder mens het recht op leven heeft. Dit recht wordt beschermd door de wet en dat niemand willekeurig van zijn leven mag worden beroofd. Dat 5G dit wel voorspelt volgens de huidige wetenschappelijke literatuur en dat in Oostenrijk, Portugal en Tsjechië dan ook de 5G-frequentieveiling is uitgesteld.

Nederland……
Dat de Stichting Stop5GNL op 4 mei 2020 een kort geding aangespannen heeft tegen de Nederlandse staat om ook de uitrol van 5G te stoppen. Dat de rechter op 25 mei 2020 de uitspraak gedaan heeft dat doorgegaan mag worden met 5G.

Struisvogelgedrag in Nederland
Met stijgende verbazing zit ik te kijken naar dit struisvogelgedrag van ónze overheid. Diverse landen om ons heen nemen de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling wel serieus en passen het voorzorgsprincipe toe. Eerst zekerheid over de impact van de 5G-golven op de gezondheid! In Nederland heeft het ministerie van EZK laten weten dat, Coronacrisis of niet, de 5G-frequentieveiling gewoon volgens plan doorgaat. Zijn de mensen in Nederland soms anders? 

Bronnen;
https://decorrespondent.nl/11340/waarom-is-5g-zon-gevoelig-onderwerp-en-29-andere-dingen-die-je-over-5g-moet-weten/967728928320-67863aca
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out
https://bnr.bg/en/post/101352141/balchik-municiality-imposed-moratorium-on-construction-of-5g-network?page_1_4=4
https://www.kennisplatform.nl/welke-frequenties-gaat-5g-gebruiken/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12287/artsen_protesteren_tegen_5g_in_stuttgart_%E2%80%93_hoog_tijd_voor_actie_in_nederland%21
https://ehtrust.org/ormidia-cyprus-declares-village-5g-free-zone/
https://ehtrust.org/france-lille-city-council-adopts-a-moratorium-on-5g-deployment/
https://nos.nl/artikel/2335025-5g-netwerk-mag-worden-uitgerold-van-de-rechter
https://www.croatiaweek.com/hvar-suspends-introduction-of-5g-technology/
https://ehtrust.org/experts-launch-stop-5g-petition-to-supreme-court-of-greece/
https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/