Mensen, flora en fauna worden ‘bestraald’ met de kunstmatige elektromagnetische golven van alle draadloze toepassingen. Van de zendmasten met hun 5G, alle smartphones en overal wifi. Mensen die daar niet, of heel moeilijk tegen kunnen, kunnen nergens meer zijn in dit land. Volgens de Nederlandse grondwet (hoofdstuk 1 art. 11) mag dit helemaal niet!

Hoofdstuk 1, artikel 11 van de Nederlandse grondwet
In dit artikel staat het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Hierin staat geschreven dat;
-ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht heeft op onaantastbaarheid van zijn/haar lichaam.

Hoofdstuk 1, artikel 11, zegt dat ik dus recht heb op onaantastbaarheid van mijn lichaam. Maar mijn lichaam wordt geschonden door de draadloze elektromagnetische velden. Waarom weet ik niet maar ik kan er niet tegen. Normaal leven kan ik niet meer sinds de komst van alle antenne-installaties in het land, de smartphones en wifi.  Mijn recht en worden dus geschonden. Volgens de grondwet heb ik recht op een normaal leven. Dus recht om naar mijn werk te kunnen gaan, recht om net als iedereen uit te gaan, om te winkelen, om te fietsen, een vliegtuig te nemen of om gewoon…. te gaan en staan waar ik wil.

Maar…dit kan ik niet meer sinds de draadloze telefoon algemeen gebruik is geworden. Ik word ziek van alle zendmasten, wifi en alle smartphones. Ik kan nergens meer naar toe want Nederland heeft een draadloze dekking van goed 100% in bewoond gebied. Geen enkel gebied, waar mensen kunnen wonen, zijn zonder elektromagnetische straling (EMS) of elektromagnetische velden (EMV). Geen enkele provincie waar ruimte vrij is gebleven van zendmasten, wifi en mobiels. Waar mensen kunnen wonen die hier niet tegen kunnen. Ik ben niet meer welkom in mijn eigen land, het land waar ik geboren ben!

Elektromagnetische straling (EMS)
Want elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen), onhoorbaar, onzichtbaar en niet te ruiken. Licht, radiogolven (ook radiofrequente (RF) straling genoemd*) en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. 

*radiofrequente (RF) straling  wordt gebruikt in de communicatietechniek  om informatie over te brengen.  Elektromagnetische straling is er in lagere maar ook bij hoge frequenties, uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot één millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHZ).

 De effecten van draadloos bellen (EMF-straling) op míjn lichaam
Want alle onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen straling, gaven me toen al bellend met mijn mobiel (net als iedereen), een warm oor. Deze opwarming van het weefsel leidde al snel tot een ongewenst resultaat, want: plots lukte het bellen niet meer zonder een snerpende hoofdpijn te krijgen.

High Sensitive Person (HSP ‘er)-niet HSP ‘er
Via wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het hoog-sensitieve brein (HSP-brein) iets anders in elkaar zit dan het niet-hoog-sensitieve brein. HSP of hooggevoeligheid wordt gekenmerkt door een gevoeliger zenuwstelsel. Bij een gelijksoortige opdracht, waarbij naar foto’s van de hersenen werd gekeken, werd bij de HSP’ er meer activiteit in de hersenen gemeten. De hersengebieden lichtten feller op. Maar daarnaast lichtten ook méér hersengebieden op dan bij niet-HSP’ er. Hoog-sensitieve mensen beleven geur, smaak, gevoel en geluid intens is wetenschappelijk bekend.

Maar ook de Elektro Magnetische Velden (EMV)?
Hoort nu naast het intenser beleven van geur, smaak, gevoel en geluid, ook het beleven van de Elektro Magnetische Velden (EMV) van alle draadloze communicatie, bij dit rijtje horen? Dat de EMV door een HSP ‘er gewoon intenser beleefd worden dan door een niet-HSP ‘er? Dat de werking van de hersenen van HSP’ ers verschillen van de werking dan van de hersenen van de niet-HSP’ ers?

Drie stadia
Dat de hersenen van hoog-sensitieve mensen verschillen op alle drie stadia van niet- HSP ‘ers, is ook bekend. Namelijk in;
-opmerken;
-verwerken;
-reageren.

Opmerken
Hoog-sensitieve mensen bemerken subtiele details en nemen meer waar dan de gemiddelde persoon. Geuren, geluiden, smaken en dus nu ook de elektromagnetische velden van alle draadloze, die anderen niet bemerken, worden door hoog-sensitieve mensen wél waargenomen. Worden wel opgemerkt?

Verwerken
De verwerking van het hoog-sensitieve brein is dat de binnenkomende informatie diepgaander verwerkt wordt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij hoog-sensitieve mensen meer hersengebieden worden ingeschakeld.  

Reageren
Het duurt dan ook wat langer voordat hoogsensitieve mensen reageren. Ze hebben meer tijd nodig voor het beantwoorden van een vraag of het nemen van een beslissing. Logisch als je ziet welke bewerkingsprocessen (onbewust) in het brein plaatsvinden. Dit kost ook meer energie.

Op de pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
staat te lezen dat in het dagelijks leven iedereen in meer of mindere mate wordt blootgesteld aan elektromagnetische velden. Dat laagfrequente velden kunnen leiden, als ze sterk genoeg zijn, tot duizeligheid, tot het zien van lichtflitsen en het voelen van tintelingen of pijn door prikkeling van zenuwen. Dat radiofrequente velden als ze sterk genoeg zijn, kunnen leiden tot oververhitting en schade aan weefsels en organen. 

Het lijkt erop dat HSP ’ers informatie gewoon anders verwerken in de hersenen dan niet-HSP ‘ers. Bij onderzoeker Jadzia Jagielowicz bleek ook dat hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor complexe visuele verwerking bij HSP ’s meer activiteit vertonen dan bij niet-HSP ’s.

Mag Nederland in bewoond gebied dan wel 100% draadloos zijn?

Bronnen;
https://www.duopraktijkdecocon.be/HSP_wetenschappelijk_aangetoond.php
https://www.hspmagazine.nl/hoe-werkt-het-hoogsensitieve-brein/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_straling
https://www.stopumts.nl/pdf/pilette.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiogolf
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://stralingsleed.nl/blog/komen-mijn-klachten-door-alle-draadloze-bestaat-corona-wel/
https://gezondnu.nl/psyche/hoogsensitief-onderzoek-je-hersenen-werken-anders/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/9-vragen-hoogsensitiviteit/