Mede naar aanleiding van een enquête van de NOS (maart 2023) onderzoekt de Minister of er in het onderwijs draagvlak is voor een landelijk verbod van mobieltjes op scholen. Want op basis van een inventarisatie is de conclusie dat de schadelijkheid van mobieltjes voor de leerlingen als een paal boven water staat.

Nagenoeg techvrij
Je zou verwachten dat de kinderen van softwareontwikkelaar Bill Gates en Apple-CEO Steve Jobs (†2011) zijn overladen met de nieuwste en meest geavanceerde gadgetsop software-gebied. Niets is echter minder waar: hun kroost is nagenoeg techvrij opgevoed.

De keuze van Gates en Jobs is bepaald geen uitzondering want veel leidinggevenden van tech-bedrijven beperken de schermtijd van hun kinderen. Athena Chavarria, executive assistant van het imperium van Mark Zuckerberg zegt hierover: “Ik ben ervan overtuigd dat de duivel in onze telefoons leeft en grote schade aanricht aan onze kinderen”.

Geen mobieltjes op school
Er is de laatste tijd rumoer ontstaan over een wel of niet wettelijk verbod van mobieltjes op scholen. De voorstanders van zo’ n verbod beroepen zich op de wetenschap die zou hebben aangetoond dat het gebruik van mobiele telefoons schadelijk is én voor het kind én voor het leerproces. Zo schreef de Financial Times: “Smartphones and social media are destroying children’s health”. En op basis van inventarisatie concludeert het RED-Team Onderwijs* dat mobieltjes én voor het leren én voor de algehele ontwikkeling van de leerlingen de schadelijkheid als een paal boven water staat.

*Het RED-Team Onderwijs is een vrijwillige en onafhankelijke groep met expertise uit alle geledingen van het basis- en voortgezet onderwijs, die adviezen geeft.

 De schadelijkheid van de smartphone, tablet en draadloze laptops
Vrij gebruik van smartphones, tablets en laptops tijdens de lessen hebben een negatief effect op leerprestaties. En onderzoek wijst uit dat leerlingen die zelf niet aan het ‘multitasken ‘ waren, last hadden van de klasgenoten die dat wél deden. Een verschijnsel dat vergelijkbaar is als toendertijd het gedwongen ‘meeroken ‘. De laptops en smartphones in de klas vervangen nu de sigaret van toen. Zo wijst onderzoek onder 16-jarige leerlingen uit dat zij met een verbod op telefoons in de klas substantieel hoger scoorden op een toets dan leerlingen die wél een telefoon mochten meenemen.

De High Sensitieve Person (HSP’ er)
Uit onderzoek van Elaine Aron blijkt dat één op de vijf mensen wereldwijd, hoog sensitief is (HSP). Dit betekent dat in een klas of groep van 25 kinderen er gemiddeld 5 hoog sensitief zijn. Functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI*)-scans geven afwijkingen aan de hersenen weer van een hoog gevoelig iemand, een high sensitieve person (een HSP ‘er). Geven weer dat hoog-sensitieve mensen geur, smaak, gevoel en geluid intens beleven. HSP ‘ers merken meer abstracte dingen op, zoals een bepaalde sfeer of stemming. Met hooggevoeligheid wordt je geboren; dat ben je.

*Met een functionele MRI (fMRI) kan de plaats van hersenactiviteit bepaald worden. Er wordt een 3D-afbeelding van de hersenen gemaakt, waarbij te zien is waar en wanneer in de hersenen hersenactiviteit plaatsvindt.

Hooggevoeligheid (HSP) en een verhoogde prikkelgevoeligheid
Hoog sensitieve personen (HSP ‘ers) hebben door een zeer gevoelig zenuwstelsel een verhoogde prikkelgevoeligheid. Een HSP ‘er merkt (voelt) dan ook dingen op die niet daadwerkelijk te zien zijn.  De vijf zintuigen die iedereen heeft zijn:
-horen;
-proeven;
-ruiken;
-voelen;
-zien.

Straling kun je niet zien, horen, ruiken of voelen (de HSP’ er dus wel), maar wel meten.

 Het zesde zintuig van de HSP’ er
De HSP ‘er heeft naast de vijf zintuigen nog een zesde zintuig; het is een natuurlijke gave die je bij je geboorte hebt meegekregen. Een “innerlijke stem” en met dit zogeheten “zesde zintuig” neemt een HSP ‘er buitenzintuiglijke waarnemingen waar zoals:
-helder horen,
-helder zien,
-helder weten en
-helder voelen.

De HSP ‘er kan deze energie, deze trilling gewoon ‘voelen’.

Professor Elke van Hoof
Professor Elke van Hoof (Vrije Universiteit Brussel) heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek ook aan kunnen tonen dat hooggevoelige personen de wereld op een andere manier ervaren dan de niet-hooggevoelige mensen en in 2017 is hooggevoeligheid dan ook officieel erkend door de wetenschap.

De nieuwe prikkel maakt van de HSP ‘er een EHS’ er
Elektrohypersensitiviteit (EHS) is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor straling. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door straling erg ziek en heeft last van diverse klachten. De elektromagnetische straling* van smartphone, tablet en o.a. draadloze laptops.

*Elektromagnetische straling is, naast de natuurlijke straling als het licht van de zon, de kunstmatige straling van zendmasten, mobiele telefoons en wifi. Deze elektrische en magnetische trillingen (EMV) staan loodrecht op elkaar en zijn niet te zien, niet te horen of te ruiken, maar…. wél te voelen door een High Sensitief Person (HSP ‘er). Een HSP ‘er die hierdoor ook langzaam een Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS ‘er) wordt!

5G mast
Elektromagnetische velden van de antenne masten, de 5G- mast zijn onzichtbare trillingen  (prikkels) oftewel frequenties die overeenkomen met de frequenties van de organen van het menselijk lichaam. En deze beïnvloeden elkaar!!! Langzaam ontwikkelt zich zo….. EHS.

ElektroHyperSensitiviteit (EHS)
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor straling. Heeft de HSP’ er zo eerder kans om EHS te ontwikkelen dan de niet HSP’ er?

Bronnen;
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Straling-Het_onzichtbare_gevaar_in_de_klas_DAK-1-1.pdf
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12946/Rondetafelgesprek%20over%20mo
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/smartphones-in-de-les-en-effect-op-leerprestaties-leerlingen
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://stralingsleed.nl/blog/code-rood-door-nanodeeltjes-in-de-lucht-van-hsp-naar-ehs/
https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/smartphones-in-de-les-en-effect-op-leerprestaties-leerlingen
Foto; https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/smartphones-in-de-les-en-effect-op-leerprestaties-leerlingen
https://didactiefonline.nl/blog/paul-kirschner/laptop-het-nieuwe-meeroken
https://voorlichtingopscholen.nl/advies-mobieltjes-op-school/