Op heldere dagen zie je dikwijls vliegtuigstrepen in de koude bovenlucht (-40 graden Celsius).

Deze vliegtuigstrepen of contrails ontstaan door de uitlaatgassen van de vliegtuigmotoren in de lucht en vormen ijskristallen, waardoor ze zichtbaar worden als vliegtuigstrepen aan de hemel: de vliegtuigstrepen of contrails. Het woordenboek zegt over contrails; de witte condenssporen, ook wel vliegtuigstrepen of contrails (een samenvoeging van de Engelse termen condensation en trails) genoemd, zijn kunstmatige wolken die ontstaan uit de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In sommige omstandigheden kunnen die contrails lang blijven bestaan (meer dan 24 uur) en lijkt de hemel bezaaid met vliegtuigstrepen.

Ontstaan van condenssporen
De waterdamp in de uitlaatgassen van een vliegtuigmotor wordt veroorzaakt doordat bij de verbranding van vliegtuigbrandstof, kerosine, water vrijkomt. Koude lucht kan maar weinig waterdamp bevatten en de extra waterdamp, die daar in de lucht wordt gebracht, leidt daardoor direct tot wolkvorming, tot de condenssporen.

De chemtrails
Een variant op het condens-spoor is de chemical trail: de chemtrail. Chemtrail is de samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor). De laatste jaren wordt verkondigd dat deze vliegtuigstrepen niet zo onschuldig zijn als ze er uit zien. Men beweert dat sommige contrails allerlei gifstoffen, bedwelmende stoffen en virussen bevatten en dat deze gesproeid worden door;

-militaire “tanker”-toestellen;
-door gespecialiseerde privé-maatschappijen;
-door burgerluchtvaartuigen.

Er zou dus op wereldwijde schaal chemicaliën worden gesproeid vanuit vliegtuigen, vandaar de naam chemtrails.

Inhoud chemtrails
Chemtrails bevatten nanodeeltjes van metalen en andere stoffen, die zo klein zijn dat ons afweersysteem ze niet herkent en dus niet tegenhoudt. Ze dringen binnen in vitale organen, zoals onze hersenen. Verder worden er ‘in het veld’ nanopolymeren aangetroffen: ragfijne, op spinrag lijkende draden die als een soort gordijn op het landschap neerdalen. En in regenwater en sneeuw wordt overal smart dust gevonden. Smart dust zijn nanodeeltjes en nanodeeltjes kunnen reageren in het lichaam met DNA en eiwitten in de cellen en de cellen beschadigen.

Draadloze netwerken en smart dust  veroorzaken EHS
Smartdust of smart stof, zijn dus nanodeeltjes en een nanometer (nm) is een miljoenste millimeter en tot wel 10.000 keer kleiner dan de dikte van een mensenhaar. Nanodeeltjes kunnen van nature voorkomen in bijvoorbeeld voeding, maar ook in aswolken uit vulkanen en in rook van een barbecue of vuurtje en….. sinds het digitale tijdperk ook bij alle draadloze verbindingen!!!

De HSP ‘er merkt de niet fysieke prikkels op
Hoogsensitieve personen (HSP ‘ers) hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel en een HSP ‘er merkt (voelt) dan ook dingen die niet fysiek (daadwerkelijk) te zien  zijn.  De vijf zintuigen die iedereen merkt waaronder het:

-horen;
-proeven;
-ruiken;
-voelen;
-zien.

En…daarnaast …..het zesde zintuig; het innerlijk weten
Dit alles wat wat voor iedereen telt, heeft de HSP ‘er  naast deze vijf zintuigen nog een zesde zintuig; het innerlijk weten. Met dit zesde zintuig neemt een HSP ‘er ‘waarnemingen’ waar zoals: helder horen, helder zien, helder weten, helder ruiken en helder voelen. Waarneembaar met ‘het zesde zintuig’. Het zesde zintuig  is het paranormale zintuig waardoor helderziende, -voelende, -ruikende, en -horende waarnemingen ontstaan. Wetenschappelijk niet te verklaren en dus zogenaamd onbestaand.

Prof. Dr. Elke Van Hoof, presenteerde op het eerste Internationale Congres voor Hooggevoeligheid in Brussel in 2015, dat:
scans ook bewijzen dat HSP ‘ers;
-anders dénken;
-onderzoek aantoont dat mensen met hooggevoeligheid (HSP) de wereld op een andere manier beleven dan mensen zonder deze eigenschap;
-wanneer je hoogsensitief bent, je ook ‘anders’ waarneemt en diepgaander de dingen verwerkt.

Van HSP naar EHS
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor straling.
Straling afkomstig van alle zendmasten, draadloze apparaten, mobiels kortaf straling ontstaan in deze eeuw. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door straling erg ziek en heeft last van diverse klachten. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de Europese bevolking last van EHS. Grote kans dat jij of iemand uit jouw omgeving een hoog sensitief persoon (HSP) is. Maar wat wordt er nu eigenlijk bedoeld met hoogsensitiviteit? Kort gezegd betekent het dat je gevoeliger bent voor sensorische prikkels (extern) en prikkels die uit jezelf komen (intern). Een prikkel is informatie die binnenkomt via de zintuigen; zien, ruiken, horen, proeven, voelen (extern) of via het zesde zintuig (bij de HSP ‘er).

Een scan laat verschil zien bij de hersenen van HSP ‘ers en de hersenen bij niet-HSP ‘ers. De hersenen bij EHS ‘ers en de hersenen bij niet-EHS ‘ers;
       niet EHS ‘er                                                                                      EHS ‘er

                           

Van HSP naar EHS
Door het gevoelige zenuwstelsel hebben mensen met HSP het innerlijk weten, het zesde zintuig. Dat de draadloze technieken van de laatste jaren, zich bij de HSP’ er langzaam Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid, ontwikkelen, afhankelijk van waar de zendmasten staan. Want een elektromagnetisch veld van antenne masten, geeft onzichtbare trillingen  (prikkels) oftewel frequenties* die overeenkomen met de frequenties van de organen van het menselijk lichaam. En deze beïnvloeden elkaar!!! Langzaam ontwikkelt zich zo….. elektrohypersensitiviteit (EHS).

* Frequentie is het aantal trillingen dat binnen een seconde plaatsvindt. Bijvoorbeeld: een frequentie van 50 kHz betekent 50000 trillingen in één seconde.

Bronnen;
https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag110.php
https://jouwhsp.nl/