Het National Toxicology Program (NTP) concludeert dat duidelijk bewezen is dat ratten bij blootstelling aan straling van 2G en 3G, kanker in het hart ontwikkelen. Na 2G en 3G is nu de opvolger 5G, het huidige draadloze netwerk dat is uitgerold over ons land. De dataverbinding is bij 5G in nog sneller en heeft een nog lagere latentie (vertraging) dan de vorige netwerken.

Van 2G en 3G naar 5G
Een omvangrijke studie naar de effecten van radiofrequente straling bij de 2G-en 3G-technologie bij ratten en muizen, heeft meer dan tien jaar in beslag heeft genomen. Ronald L. Melnick, Ph.D. (senior toxicoloog) met destijds een leidende rol tijdens de studie, zet uiteen dat er onweerlegbaar bewijs is gevonden voor bevordering van kanker bij de dieren door de straling van 2G en 3G (Gliomas in de hersenen en Schwannomas in het hart) en dat er een toename gevonden is van DNA-schade in de hersenen bij de blootgestelde dieren.

Note;
Bij mensen worden tumoren gemeld in dezelfde weefseltypen. De in het experiment gerealiseerde stralingsintensiteiten zijn volgens Melnick vergelijkbaar met die bij de mens in het hoofd- en halsgebied bij mobielgebruik.

Het 5G-netwerk
De commerciële uitbating van het 2G-netwerk is in Nederland ingezet in 1991 met de frequenties van de 900 MegaHertz (MHz) en de 1800 MHz banden. Het 5G-netwerk ingezet in 2020, communiceert al met de volgende frequenties:
-700 megahertz (0,7 gigahertz);
-3,5 gigahertz;
-26 gigahertz.

De 26 GHz. heeft een bereik van slechts enkele meters, waardoor er op elke straathoek een antenne moet staan. Ook zijn er steeds meer antennes* in de mobieltjes.  De mobiele telefoon heeft bereik door de antennes. Van 1 naar 8 antennes en de industrie is al bezig met maar liefst 64 antennes tot zelfs honderden antennes in één mobiele telefoon. Dit moet gerichtere communicatie mogelijk maken tussen een telefoonmast en een GSM.

*In de mobiel zitten kleine antennes en heeft daardoor bereik. Veel moderne smartphones hebben meer dan één type antenne. Een antenne als een draadje of sprietje van metaal.  En deze antennes in de mobiel maken de verbinding met de grote antenne op dak of in de mast van een telecombedrijf.

Twijfels over veiligheid
Er zijn wetenschappers die beweren dat 5G volkomen veilig is. Maar er is ook een groep wetenschappers die zich openlijk uitspreken tegen de komst van 5G, vanwege de risico’s. Onder hen bevinden zich professoren, oncologen, moleculair biologen en radiologen. Bij het zoeken in de medische literatuur zijn er vele studies die melden dat er niet voldoende bewijs is voor de veiligheid van 5G. Het bereik van de 5G, de 26 GHz-frequentie is namelijk slechts enkele meters, terwijl het signaal van de laagste frequentie kilometers kan overbruggen. Wetenschappers luiden de noodklok, maar overheden zijn doof. De overheid geeft aan dat het 5G-netwerk bijdraagt aan economische groei. Daarnaast brengen de veilingen van de frequenties, miljarden op. Deze belangenverstrengeling is zeer onwenselijk en de overheid hoort ons juist te beschermen tegen de mogelijke gevaren.

Wat zeggen de studies?
Een recente overzichtsstudie die keek naar de oxidatieve effecten van radiofrequenties op levende cellen, moet concluderen dat 93 van de 100 studies bevestigen dat er oxidatieve effecten in biologische systemen te meten zijn. Aangetoond is dat de straling van mobiele telefoons bij ratten voor DNA-mutaties kan zorgen, waardoor het risico op het ontstaan van kanker toeneemt.

Ook bij de mens
Maar ook ongekende blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling vanaf de conceptie tot de dood van de mens, heeft zich vanaf 1991 voorgedaan. Bewijs van de effecten hiervan op het Centraal Zenuw Stelsel (CZS), zijn veranderde neurologische ontwikkelingen en een verhoogd risico op sommige neurodegeneratieve ziekten. Ook zijn er aanwijzingen voor een verband tussen neurologische ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen. Blootstelling aan draadloze apparaten bij prenatale blootstelling kan structurele en functionele veranderingen in de hersenen veroorzaken dat verband houd met ADHD-achtig gedrag.

Biologische- en gezondheidseffecten door elektromagnetische velden
Bij de Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA), een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie, hebben vrijwillige wetenschappers ’s werelds grootste gecategoriseerde online database samengesteld van collegiaal getoetste onderzoeken naar radiofrequente elektromagnetische straling en andere door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden van lagere frequenties. Uit een recente evaluatie van 2266 onderzoeken (waaronder in-vitro- en in-vivo-onderzoeken in experimentele systemen bij mensen, dieren en planten) is gebleken dat onderzoeken, significante biologische- of gezondheidseffecten hebben aangetoond, geassocieerd met de blootstelling aan de elektromagnetische velden.

Verminder de straling
Het International EMF Scientist Appeal van 244 wetenschappers uit 41 landen ondersteunt het bewijs van de aanwijzingen over dit onderwerp over de schade aan mens, dier en plant, en doen dringend een beroep op de Verenigde Naties en haar sub-organisaties, de WHO en UNEP, en alle VN-lidstaten, voor betere bescherming van de gezondheid op EMF-blootstelling (de blootstelling aan Electro Magnetische Velden) en de straling, te verminderen.

De gerapporteerde wereldwijde vermindering van bijen en andere insecten zal verband houden met de toegenomen radiofrequente elektromagnetische straling in het milieu. Honingbijen behoren bijv. tot de soorten die magnetoreceptie gebruiken voor hun navigatie en zijn gewoon gevoelig voor deze elektromagnetische velden voor alle draadloze communicatie vanaf de eerste zendmasten.  

Komt de draadloze communicatie, bij geen verandering, bij de mens tot biologische- en gezondheidsproblemen, zoals bij de ratten?

Bron;
https://stichtingehs.nl/downloads/bulletin/ehs-bulletin-61-januari-2019/download
EHS bulletin 2019
Foto: https://www.foodlog.nl/artikel/eu-gooit-geld-weg-aan-onderzoek-naar-kanker-door-gmo-voer/allcomments/
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://stralingsbewust.info/2019/11/28/biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie/
Mobiel open; https://iphoneistanbul.com/apple-iphone-teknik-servis/iphone-8-wi-fi-anten-degisimi/