Vluchtelingen
Er is een nieuw soort vluchtelingen ontstaan in ons land: de stralingsvluchtelingen! Het gaat om mensen die ziek worden van alle mobieltjes, wifi, draadloze laptops én alle antennes voor 4G en 5G. De stralingsvluchtelingen zijn er meer dan de overheid en de industrie willen toegeven! Sterker nog: ze mógen niet eens bestaan. Maar het kan iedereen vroeg of laat treffen. Want waar het begon met 2G en 3G is het nu met 5G en 6G en 7G in de maak!

6G is komend
Waar in 1987 1G voor het eerst werd uitgerold en in 2023 al niet eens meer bestaat, is in april 2019 5G voor het eerst commercieel uitgerold. Dit verhindert de telecomindustrie echter niet om alvast te kijken naar de toekomst; 6G moet rond 2030 op de markt komen. 6G (de zesde generatie draadloos), de opvolger van de 5G mobiele technologie. 6G dat wel 100 keer sneller wordt dan 5G en 6G dat nóg hogere frequenties zal hebben dan 5G. Waar 5G al frequenties heeft van;

-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz);
-en 26 GHz.

Een van de doelen van het 6G-internet is het ondersteunen van de communicatie met een vertraging van slechts één microseconde. Dit is 1000 keer sneller, of 1/1000ste van de latentie*, dan de doorvoer van een milliseconde. Waar sinds de lente van 2020 5G in Nederland beschikbaar is, zal het 6G-internet dus naar verwachting in 2030 commercieel worden gelanceerd.

*Latentie is een vertraging in de dataoverdracht over een datacommunicatienetwerk. De tijdsvertraging is afhankelijk van het onderliggend netwerk, de afstand tussen de zender en ontvanger en de netwerkbelasting. Als het netwerk goed is opgezet is deze vertraging onder normale omstandigheden niet merkbaar. De terahertz (THz)-communicatie (THzCom) wordt erkend als een veelbelovende technologie voor het 6G-tijdperk en daarna. 

6G
6G belooft meerdere voordelen ten opzichte van 5G. De meest in het oog springende is snelheid. In een onderzoeksrapport wordt gezegd dat 6G wel tot 100 keer sneller kan worden dan 5G. De TU Eindhoven geeft aan dat het met 6G slechts 0,4 seconde duurt om een film te downloaden, terwijl 5G hier nog zo ‘n 40 seconden over doet.

En wat is wifi 6E?
Wifi 6E is een verbeterde versie van wifi 6. Je krijgt met deze versie een extra frequentieband. De Nederlandse overheid heeft het Nationaal Frequentieplan 2014, op 13 december 2021, aangepast, waardoor een deel van de 6 GHz-band gebruikt mag worden voor Wi-Fi 6E. Het gaat om de frequentieband van 5945 MHz tot 6425 MHz, de 6 GHz band. Je wifi verbinding is daardoor sneller, maar je sluit ook meer apparaten aan. De ‘E’ in wifi 6E staat voor extension en is een tussenstap tussen 6G en 7G.  Wifi 6E bouwt voort op de bestaande Wifi 6-standaard (802.11ax) en de belangrijkste wijziging is de toevoeging van 6 GHz aan de bestaande twee wifi-banden: 2,4 GHz en 5 GHz.

En hoewel de 6 G-netwerken naar verwachting pas officieel in 2032 operationeel zullen zijn, is er ook al onderzoek gestart naar de draadloze technologieën van de zevende generatie (7G). De Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ontwikkelt via zijn Extreem High Throughput-werkgroep de 802.11be-specificatie voor 7G, in samenwerking met de Wi-Fi Alliance.

Wat is een 7G-netwerk en waarom is het nodig?
Hoewel 6G-netwerken pas naar verwachting binnen 5 jaar operationeel zullen zijn, is er al onderzoek gestart naar de draadloze technologie van de zevende generatie (7G). Het IEEE* ontwikkelt mogelijkheden voor 7G in samenwerking met de Wi-Fi Alliance**.  

*IEEE is werelds grootste vereniging van professionals zoals ingenieurs, wetenschappers, wiskundigen, informatici en fysici. 
**De Wi-Fi Alliance is een non-profitorganisatie die eigenaar is van het Wi-Fi handelsmerk. Fabrikanten mogen het handelsmerk gebruiken om producten te merken die zijn gecertificeerd voor Wi-Fi- interoperabiliteit.

7G-technologie zal wederom een enorme sprong voorwaarts betekenen in bandbreedte. Bandbreedte is in de telecommunicatie het verschil tussen de hoogste en de laagste frequentie van het belangrijkste gedeelte van een frequentiespectrum. Op het moment zijn er een handvol landen die dit snelle communicatiemedium gebruiken dat beschikbaar is, waarbij snelheidsniveaus en lage latentie worden bereikt, die vergelijkbaar zijn met die van de 7G-netwerkconnectiviteit en zelfs 8G. Landen die 7G-netwerken gebruiken door te testen, zijn Nederland, Hongarije en Noorwegen. En…testen is gebruik maken van.

Maar…..
waar moeten de mensen naar toe die er niet meer kunnen wezen door alle draadloze verbindingen? Door 5G gebruik en het testen van 6G, 7G en zelfs 8G?  De mensen die om gezondheidsredenen moeten wonen waar geen masten voor de draadloze communicatie moeten staan? Dat wat niet meer bestaat in Nederland? En wordt deze draadloze technologie op den duur voor iedereen teveel?

Want mij heeft het getroffen toen wij in 2003 kwamen te wonen tegenover een kerk waar naar later bleek 2G antennes en een 3G antenne in de kerktoren bevestigd waren.

Onze slaapkamer op de tweede verdieping (waar we in 2003 kwamen te wonen) was op dezelfde hoogte als waar de masten op de kerktoren zaten. Ik reageerde langzaam op de achteraf, HF-(hoogfrequent) gepulste straling*. Sindsdien voer ik een voortdurende strijd met de overheidsinstanties om duidelijk te maken dat niet iedereen tegen deze onzichtbare, onhoorbare en geluidloze elektromagnetische golven, afkomstig van de communicatietechniek, kan. Dat er een nieuwe prikkel is bijgekomen naast de al bekende prikkels, als geluiden, geuren en beelden en dus nu ook de prikkel van de gepulste straling, de prikkel van de digitale informatie. Dat niet iedereen daar tegen kan en er mensen zijn die daarop reageren; de elektrogevoelige. Dat er plekken moeten zijn in Nederland waar de elektrogevoelige (EHS ‘er) ook moet kunnen wonen!

*Wat ís HF-gepulste straling?
Men spreekt van gepulste zendervelden wanneer de HF-draaggolf voortdurend kortstondig onderbroken wordt. Bij gepulste straling ontstaat er naast het hoogfrequente elektromagnetische veld nog een laagfrequent veld dwars doorheen. Dat deze korte pulsen in een lichaam van de elektrogevoelige als mitrailleurkogels worden ervaren.

De witte zones
Dat het daarom van het grootste belang is dat er stralingsarme (witte) zones ingericht worden waar elektrogevoeligen kunnen wonen, in Nederland. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid zegt zelf: de klachten die elektrogevoeligen ervaren, zijn reëel en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. En dat de oorzaak van de klachten wetenschappelijk nog niet duidelijk is. 

Het mag toch niet zo zijn dat deze mensen dan het bestaansrecht en het recht op gezondheid in de maatschappij ontzegd worden, alleen opdat de telecomindustrie het grote geld kan verdienen? 

                                    Het verzoek is daarom met klem om ”witte” zones te creëren.

Bronnen;
https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/6G
https://www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/27/wat_is_elektromagnetische_straling_en_wat_betekent___gepulst___
https://nl.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/6G
Foto: https://nl.freepik.com/premium-photo/verandering-van-technologietransformatie-van-5g-naar-6g_30967349.htm
https://www.kennisplatform.nl/elektrogevoeligheid/