Wat ís EHS?
De afkorting EHS staat voor elektrohypersensitiviteit. Dit geeft aan dat iemand gevoelig is voor elektromagnetische velden (EMV) en daar klachten door kan krijgen of er zelfs ziek van kan worden tot totaal uitgeschakeld aan toe. Elektromagnetische velden, de onzichtbare, geluidloze en niet te ruiken straling die vrijkomt bij ons draadloze gebruik.

De straling van de 2G en 3G-antennemasten gaven al gezondheidsproblemen aan de High Sensitive Person ‘s (de HSP ‘ers) onder ons. Klachten krijgend van de onzichtbare, on-ruikbare en geluidloze straling van alle antennemasten, mobieltjes en wifi, werden ze elektrogevoelig (EHS ‘er).

Met 5G geactiveerd kan iederéén in onze samenleving overgevoelig worden voor deze elektromagnetische velden. Waar je bij 2G en 3G als HSP ‘er de pech had om onder een zendmast te wonen, krijgt bij 5G iedere Nederlander te maken met het wonen onder een mast. De kleinere masten komen namelijk veel dichter bij de mensen te staan.

Meer masten met 5G
Bij 5G komen er ook veel meer antennes bij en de 5G-antennes zullen gebruik maken van de bestaande antenne-installaties, maar daarnaast zullen er ook veel antennes bijkomen om overal in Nederland voor een goede dekking en voldoende capaciteit te zorgen. Veel meer kleinere antennes.

Masten
De kleinere antennes in de omgeving heten: small cells (kleine antennes). Small cells hebben een bereik van enkele tientallen meters en worden in lantaarnpalen, bushokjes of aan gebouwen bevestigd. Op termijn zullen dan de 2G en 3G netwerken verdwijnen en 1G bestaat al niet meer.

De small cell
De small cell komt 150 meter of korter bij de woningen te staan. De small cell is een kleine antenne, en kan daarom gemakkelijker geplaatst worden dan een grotere antennemast.  Het antenne-bureau in Nederland, zegt over small-cells: small cells verzorgen, mét sectorantennes (antennemasten) én massive MIMO-antennes (antennes die bestaan uit meerdere antennes in een raster van tenminste 8×8 antennes met een bereik van ongeveer een kilometer), gericht een signaal (beamforming) en geven de gebruiker een ‘eigen’ verbinding op maat. Dit in tegenstelling tot een grote sectorantenne (2G en 3G) waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal delen.

Massive MIMO, antenne verzorgt de gebruiker een ‘persoonlijke’ verbinding.
Is het nu de taak van een hooggevoelig persoon (HSP ‘er) om te waarschuwen? Wordt geen elektrogevoelige (EHS ‘er)?

Want wat is HSP?
HSP of hoogsensitief is geen ziekte of stoornis, maar een persoonlijkheidskenmerk, net als een natuurlijke oog- of haarkleur waar je mee geboren wordt. Een HSP ‘er (High Sensitive Person of hoogsensitief persoon) is iemand die vanaf de geboorte gevoeliger is voor indrukken en prikkels dan de gemiddelde mens. Bij iemand die hooggevoelig is, zien wetenschappers dan ook meer delen van de hersenen oplichten bij prikkels, dan bij personen die niet hooggevoelig zijn. Prikkels, als bijvoorbeeld geluiden, geuren, beelden, emoties, pijn en genot. Maar…..ook voor de prikkel van de draadloze toepassingen!

De prikkel van de elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze toepassingen. En de effecten die elektromagnetische velden op een lichaam hebben hangen af van de frequentie en de sterkte van de velden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). En dat velden met relatief hoge frequenties, zoals die van zendmasten voor mobiele telecommunicatie, het lichaam of delen daarvan overmatig kunnen opwarmen! En bij hogere blootstelling zegt het Kennisplatform Elektro Magnetische Velden: dat overmatige opwarming kan leiden, tot schade aan het oog, aan uitdroging en hittestress. Dat hitte stress is met klachten als zwakte, vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, veel zweten en braken tot zelfs flauwvallen. Dat ook lage frequenties elektrische stroompjes in het lichaam kunnen opwekken, die de zenuwen prikkelen. Dat zich kan uiten in tintelingen, pijn, het ongecontroleerd samentrekken van de spieren, verstoring van het hartritme of het zien van lichtflitsen. Dat velden met hogere frequenties kunnen leiden tot opwarming van lichaamsdelen, vergelijkbaar met wat een magnetron met voedsel doet. 

HSP ‘ers
Dat HSP ‘ers, met hun gevoeligheid voor prikkels van de draadloze communicatie, gevoeliger zijn dan de gemiddelde mens. Dat 1 op de 5 mensen in Nederland in bepaalde mate hoogsensitief is. Dat dit betekent dat 20% van de Nederlandse bevolking HSP is; zowel mannen als vrouwen en dat er ook veel hoog-sensitieve kinderen zijn. Het brein verwerkt informatie gewoon anders dan de andere 80% van de Nederlandse bevolking.

En Nederlandse providers kunnen nu al zo ’n 90% tot 99,5% van de Nederlandse smartphones voorzien van bereik, volgens de dekkingskaart van de mobiele providers. Waar moet de HSP ‘er dan wonen? Ook de HSP ‘er moet kunnen wonen in Nederland!

Waar moet de HSP ‘er blijven?
Maar waar moet de HSP ‘er blijven? Want hoogsensitieve personen (HSP ‘ers) hebben een gevoeliger zenuwstelsel: De HSP ‘er heeft door alle draadloze gebruik tegenwoordig de kans om hierop te reageren. En nu met het gebruik van 5G kan iedereen (ook de niet HSP ‘er) hierop reageren, want 5G komt in ieders nabijheid te staan én….. maakt gebruikt van microgolven, infrarood golven en ultra-violette golven. Onzichtbaar, onhoorbaar en reukloos! De stiekeme ziekmaker.

Bronnen;
Foto; Small Foto Cell; https://www.longbeach.gov/pw/resources/small-cells/
https://www.jrseco.com/nl/ziek-van-draadloze-apparaten/
Foto MIMO: https://www.qorvo.com/design-hub/blog/best-practices-to-accelerate-5g-base-station-deployment
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://gezondnu.nl/psyche/hoogsensitief-onderzoek-je-hersenen-werken-anders/
https://www.hspvlaanderen.be/nl/wat-is-hsp
https://www.kennisplatform.nl/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/
https://stralingsleed.nl/blog/milieugevoeligheid-ehs-alleen-voor-gevoelige-personen-of-op-den-duur-iedereen/
https://www.kennisplatform.nl/wetenschap-over-emv-mobiele-telefoons/
https://www.bestemobieleproviders.nl/dekkingskaarten/