Zendmasten en medisch onverklaarde gezondheidsklachten?
Digitale technieken krijgen steeds meer ingang en de gezondheidsproblemen nemen steeds meer toe. Het zijn ‘somatisch onverklaarde lichamelijke klachten’, ook wel ‘SOLK’ genoemd en het is EHS: elektrohypersensitiviteit, of elektrostress klachten. Langzaam ziek worden van de masten die nodig zijn voor de mobiele telefonie. Waarschijnlijk treft het 1,5 tot 3% van de Westerse mens, die hier niet tegen kunnen maar in Engeland en Duitsland denkt men dat het er veel meer zijn.

Terwijl de digitale technieken steeds meer ingang vinden, nemen de gezondheidsproblemen ook toe; de ‘somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)’ de EHS klachten. Op het internet vinden we overzichten van de biologische effecten die internationaal gerapporteerd worden na blootstelling aan verschillende typen van deze elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze. In Zweden werd het aantal door Lena Hillert in 2002 bepaald op 1,5% van de Stockholmse bevolking. De opvattingen van verschillende deskundigen lopen nogal uiteen en dat komt mede door het gebrek aan een goede definitie van elektrohypersensitiviteit (EHS).

Er zijn meerdere verklaringen voor deze stijging van klachten mogelijk en de verbeterde kennis over elektromagnetische velden (EMV) en de dreiging van toenemende gezondheidseffecten is wereldwijd en zeer reëel. Omdat de acceptatie van de nadelen van de digitale technieken bij overheden en veel medici zéér schoorvoetend verloopt, zal dit een kwestie van vele jaren worden voordat het duidelijk wordt hoe ernstig het probleem zal zijn.

Begin van de onrust
De burgerlijke onrust begon toen een grote groep van artsen en andere gezondheidswerkers groeiende gezondheidsproblemen rond de GSM-masten signaleerden en dit publiceerden in 2002 het ‘Freiburger Appell’. Tien jaar later, in 2012 is het appel vernieuwd en ondergebracht in het Internationaler Ärzten- appell 2012. In dat document worden mensen opgeroepen om voorzichtig met draadloze technieken om te gaan. Dat deze veranderingen van de elektrische activiteit in de hersenen (via EEG) veroorzaken, veranderingen van de lokale cerebrale bloedcirculatie, de vorming van het zogenaamde geldrolfenomeen van erytrocyten* en verhoogde doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière. Vooral de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière is zorgelijk.

* Erytrocyten of rode bloedcellen zijn bloedcellen die, dankzij het transporteiwit hemoglobine, via het bloed, zorgen voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide, tussen de longen en de andere weefsels in het lichaam.

Burgerinitiatieven
Op veel plaatsen in Europa zijn vervolgens burgerinitiatieven op gang gekomen die tot doel hebben een dialoog met gemeentebesturen en mobiele operators op gang te brengen. Ondanks dat deze dialoog moeizaam tot stand komt, wordt bij de plaatsing van zendmasten tegenwoordig, voor zover mogelijk, rekening gehouden met de belangen van kwetsbare groepen zoals schoolkinderen, ouderen in verzorgingscentra en zieken. Maar geleidelijk aan worden er ook steeds meer masten bijgeplaatst en ook in de naaste toekomst blijft het aantal masten stijgen. Er zijn meerdere verklaringen voor deze stijging mogelijk, met name het gebruik van 5G maakt de dreiging van toenemende gezondheidseffecten reëel. En omdat acceptatie van de nadelen van digitale technieken bij overheden en medici zeer schoorvoetend verloopt, zal de weg van acceptatie lang zijn.

Veldonderzoeken rond zendmasten
De eerste wetenschappelijke studie’ s naar de effecten van zendmasten zijn in 2002 in Frankrijk uitgevoerd door Santini en medewerkers. Hij ging er vanuit dat met een hogere stralingsbelasting het aantal ziektegevallen zou toenemen. Daarom onderzocht hij een aantal van de SOLK- patiënten in relatie tot de afstand van huis en de meest nabije zendmast en vond een duidelijke relatie: de ernst van de klachten was het grootst binnen een straal van 300 meter rond de mast.

Ziek van zendmasten neem toe
De vraag naar communicatiecapaciteit neemt dramatisch toe door de groei van het aantal smartphones en andere apparatuur voor de draadloze communicatie, die een groot beslag leggen op de bestaande zendercapaciteit en er is geen plek meer vrij van draadloze EMV.

Het onderzoek van Santini vormde de opmaat tot een grote maatschappelijke onrust in de discussies over zendmasten. Vooral toen ook in het Duitse dorpje Naila door een aantal artsen gewezen werd op een verhoogd aantal patiënten met kanker in hun gebied. De conclusie was; het aantal personen die verder van de mast wonen hebben minder kans op het verkrijgen van klachten. Zo zijn er op verschillende plekken nog meer onderzoeken gedaan, meestal met als uitkomst; een verhoogde kans op gezondheidsklachten als men dichtbij een GSM/UMTS basisstation woont en langdurig blootgesteld is aan deze hoge veldbelasting.

 Met klachten als:
-hoofdpijnen;
-koude handen en voeten;
-een onvermogen zich ergens op te concentreren;
-verlies van eetlust;
-het aantreffen van meerdere soorten kankers. De belangrijkste waren; darmkanker ( 162 gevallen per 100.000 inwoners), borstkanker (112), longkanker (103), prostaatkanker (101) en blaaskanker (60 gevallen).

Zo zijn er op verschillende plekken nog meer kleinschalige onderzoeken gedaan, meestal met als uitkomst: een verhoogde kans op gezondheidsklachten als men dichtbij een GSM/UMTS basisstation woont en er langdurig aan blootgesteld is.

Bronnen;
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_hoofdstukken/hoofdstuk9_ziek_van_zendmasten.pdf
Foto; https://www.rn7.nl/17092-nieuwe-zendmast-voor-5g-netwerk-in-beuningenhttps://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/artsen-waarschuwen-voor-straling-1