Help! De kerktoren geeft straling

en wij woonden ernaast met de slaapkamer op de eerste verdieping en dus met aan de overkant van de straat; de kerk met zijn antennes! De kerk met kerktoren en met masten erin voor de draadloze communicatie!

Nee, niet de kerktoren zelf gaf straling, maar de antenne-installaties die er boven in zaten dus wel! We leefden in een groot elektromagnetisch veld, een stralingsveld en we hadden er geen weet van. Computers, draadloos internet en mobieltjes, zijn niet meer weg te denken tegenwoordig en zijn dan ook overal! Maar helaas heeft deze ontwikkeling ook een keerzijde. Want niet alle mensen kunnen tegen deze onzichtbare, onhoorbare en reukloze straling en kunnen er ziek van worden!

Er langzaam ziek van worden. Ziek worden van deze onzichtbare, reukloze en onhoorbare velden en er Elektro Hyper Sensitief (EHS’ er) van worden. Een EHS’ er die reageert op stralingsbronnen zoals:
-de zendmasten;
-de draadloze computers;
-wifi;
-mobiele telefoons.

Er zijn wel Europese richtlijnen opgesteld voor het maximale stralingsgehalte dat aanwezig mag zijn in de woon- en werkomgeving en waarbij er geen klachten zouden ontstaan. De richtlijnen zijn echter voor mensen met EHS (elektrogevoeligheid) veel te hoog.

Want deze elektromagnetische straling, komt bij iedereen op een andere manier tot uiting. De veel gehoorde klachten van mensen die er níet* tegen kunnen zijn dan ook:
-dufheid/vermoeidheid, duizelig gevoel;
-geheugen- en concentratieverlies;
-hoofdpijn/duizeligheid;
-sterke oorsuizingen, fluit en/of bromtonen;
-verslechtering korte-termijn geheugen;
-jeuk in het haar;
-irritatie door harde en scherpe geluiden;
-droge mond.

*Mensen die er niet tegen kunnen zijn vaak ook HSP’ ers (High Sensitieve Persons).
https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=5187&action=edit;veroorzaakt HSP (hoogsensitiviteit) EHS (elektrosensitiviteit)?

Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS)
Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid heet het verschijnsel dat mensen hebben, die er last van hebben. Die last hebben van de onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken straling van deze elektromagnetische velden (EMV) en waarbij zij de bovenstaande gezondheidsproblemen ontwikkelen. Om dit te erkennen is een voorstel gedaan om EHS definitief te erkennen.

De aanleiding voor dit voorstel zijn oproepen van wetenschappers en artsen die waarschuwen voor de gevaren van EMV. Daarnaast neemt de blootstelling aan EMV meer en meer toe en klagen steeds meer burgers over gezondheidsproblemen. Ook is er een toenemend aantal studies en medische oproepen die aandringen op de nodige voorzichtigheid.

De relatie tussen de stralingsbronnen en de klachten zijn duidelijk en altijd geldt: als de schadelijke velden worden weggenomen verdwijnen of verminderen de klachten, al kan dat enige tijd duren. Hier geldt gewoon: stralingsbelasting weg, klachten weg. Maar een duidelijke marker voor de vaststelling van EHS is er in Nederland (nog) niet gedefinieerd.

In andere landen wel een erkende ziekte
Er zijn al een aantal landen waar EHS wél wordt erkend en waar maatregelen zijn getroffen. Zo is in Zweden EHS officieel erkend en hebben mensen die daaraan lijden recht op steun, zoals aanpassingen aan hun werkplek en woning. In Zwitserland kunnen zorgverzekeraars behandelingen vergoeden. En in de Noord-Europese landen (Denemarken, Finland, IJsland en Noorwegen) is EHS opgenomen in de lijst van beroepsziekten. In Oostenrijk bestaat een richtlijn van de Oostenrijkse artsenorganisatie voor de diagnose en behandeling van EHS.

In ons land worden de aanbevelingen van de organisatie ICNIRP (International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection) gevolgd. De limietwaardes die het ICNIRP stelt zijn echter hoog, verouderd en er wordt geen rekening gehouden met HSP’ ers (High Sensitieve Persons) en ander onderzoek dat gezondheidsrisico’s op een lager stralingsniveau laat zien! ICNIRP’ s limiet/grens beschermen slechts tegen het effect van een blootstelling van 6 minuten terwijl straling dag en nacht aanwezig is.

Kennisplatform
Het Kennisplatform EMV in Nederland, is een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van publieke taken. In het Kennisplatform EMV werken samen: RIVM, TNO, KEMA, de GGD-en, Agentschap Telecom en ZonMw. Deze organisaties bundelen hun bestaande kennis en activiteiten om op die manier een onafhankelijke en betrouwbare schakel te kunnen zijn tussen wetenschappelijke informatie enerzijds en burgers en professionals anderzijds.

Voorgestelde maatregelen
Maatregelen die worden voorgesteld zijn het volgende:
-EHS moet officieel erkend worden;
-er moet specifieke aandacht besteed worden aan mensen met EHS;
-er moet onderzoek ontwikkeld worden zodat mensen EHS objectief gediagnosticeerd kunnen worden;
-zowel artsen als openbare instellingen moeten bewust gemaakt worden van EHS en ze moeten maatregelen nemen om mensen met EHS zo goed mogelijk te begeleiden;
-er moeten stralings-vrije zones komen en aanpassingen in steden zodat mensen met EHS ook toegang hebben tot openbare gelegenheden;
-er moeten aangepaste woningen worden gebouwd waardoor mensen met EHS kunnen wonen, leven en werken;
-bij het uitwerken van regeringsbeleid moet rekening worden gehouden met mensen met EHS en er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de specifieke behoeften van mensen met EHS.

Bronnen;
https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=5149&action=edit Veroorzaakt HSP (hoogsensitiviteit) EHS (elektrosensitiviteit)?
https://www.petities.com/ik_ben_een_vluchteling_in_mijn_eigen_land
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/elektrohypersensitiviteit/item118750
https://www.engineersonline.nl/elektrogevoeligheid-onderzocht/
https://stichtingehs.nl/actueel/blog/hoe-bepaalt-men-of-mensen-elektrogevoelig-zijn
https://stichtingehs.nl/actueel/blog/belgische-senatoren-willen-erkenning-voor-ehs