Wat betekent ons grenzeloos gebruik van de mobiel/smartphone voor onze kinderen? Het draadloos gebruik van de digitale technologie? Wat doet het met hun gezondheid? Wat doen de onzichtbare, onhoorbare, onaantastbare en niet te ruiken elektromagnetische velden die hierbij vrijkomen met onze kinderen?

Schadelijke gevolgen
De afgelopen maanden is er veel gediscussieerd over een verbod op smartphones/mobiels in de klas, want deskundigen waarschuwen over de uiterst schadelijke gevolgen van dit gebruik, vooral in de klas. Over de onzichtbare, onhoorbare, onzichtbare en niet te ruiken elektromagnetische velden. (EMV). Velden die er wél zijn, maar niemand opmerkt?

Norm
En moeten leerlingen de eerste vier schooljaren (onderbouw) niet ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen? En in de laatste vier schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur?
En leerlingen moeten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, per jaar ten minste 189 dagen onderwijs volgen. Zonder zich hiervan bewust te zijn, zitten ze dus ongevraagd wél in deze elektromagnetische velden!

De stand van zaken wat betreft draadloos gebruik
In landen als Frankrijk, China en Rusland heeft men al langer aandacht voor de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met het draadloze gebruik op scholen. Daar hebben de autoriteiten wet- en regelgeving ingevoerd om de jongeren te beschermen tegen de nadelige gevolgen hiervan. In China zijn mobiels en smartphones op school voor kinderen tot 15 jaar verboden. Daar erkennen ze dat het vele en langdurige gebruik van de mobiel een enorme wissel trekt op de gezondheid. Ook andere regeringen, zoals die van Frankrijk*, Cyprus, Israël en Rusland verbieden of beperken de draadloze communicatie, de radiofrequente (RF) straling in klaslokalen.

*Frankrijk: vanaf september 2018 is er een totaalverbod van het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen.

Wat zegt óns Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?
“Overal waar sprake is van elektrische stroom of zendsignalen ontstaan elektromagnetische velden (EMV).  Bij huishoudelijke apparatuur waarbij relatief kleine elektromotoren worden toegepast (zoals mixers) is de sterkte van deze elektromagnetische velden té laag om effecten op de gezondheid te veroorzaken. Maar in de onmiddellijke nabijheid van een antennemast, van een zendmast, kunnen deze onzichtbare, onhoorbare en reukloze stralen, gevaarlijk zijn. En in de buurt van de draadloze computer, van wifi en de mobiel, kunnen deze elektromagnetische velden eveneens leiden tot gezondheidseffecten op den duur”.  

Maar in Nederland zijn we nog niet zover om draadloos gebruik te verbieden of om stralingsarme plekken te creëren voor mensen die er niet tegen kunnen. De discussie over de negatieve consequenties van de draadloze digitale media begint pas net op gang te komen. Vooral veel ouders en docenten onderkennen het effect van dit schermgebruik op het welzijn van de jonge kinderen. En erkennen dat het altijd verbonden zijn via mobieltjes;
-slecht is voor de gezondheid;
-de aandacht versnippert:
-het denken ondermijnt:
-de creativiteit ondermijnt;
-en het geheugen ondermijnt.

Verbod
In november 2022 kwam het CDA met een motie om mobiele telefoons in klaslokalen van basis- en middelbare scholen te verbieden. De motie werd niet aangenomen, maar de discussie is niet afgelopen want steeds meer stemmen, die voorstander zijn voor zo’ n verbod, laten nu hun stem horen.

Digiziek
Manfred Spitzer, (1958) een Duits psychiater, filosoof en auteur, heeft meerdere boeken geschreven over de effecten van het draadloos gebruik en concludeert op basis van wetenschappelijk onderzoek dat dit computergebruik ons ziek maakt; digiziek. Spitzer was gasthoogleraar in Harvard en is de directeur van de psychiatrische universiteitskliniek in Ulm (Duitsland). Hoe slecht computergebruik voor het geheugen is weten we sinds zijn bestseller Digitale dementie (2013) en in zijn boek Digiziek (2015) haalt hij wetenschappelijk onderzoek aan waaruit blijkt dat er gevolgen zijn (na verloop van tijd) van het draadloos gebruik. In Digitale dementie verwijst hij naar 400 wetenschappelijke studies en in Digiziek naar 700 wetenschappelijke studies. Beide boeken wijzen op de schadelijke gevolgen van ons mediagebruik. Zo zegt hij: “Als je alle negatieve effecten bij elkaar optelt, is de schade gigantisch. Onze lichamen en onze inwendige bedrading zijn simpelweg niet geschikt voor het gedrag dat wij nu massaal vertonen. De berg bewijzen om dit te ondersteunen groeit elke dag”.

Ons kabinet geeft dringend advies aan scholen: telefoon uit de klas
Het ministerie van Onderwijs in Nederland komt met een dringend advies voor scholen, waarin staat dat leerlingen geen mobieltje mee de klas in mogen nemen, als daar een speciale reden voor is. Er komt geen wettelijk verbod, maar een richtlijn, die ook geldt voor tablets en smart-horloges.

Deze maatregel gaat per 1 januari 2024 in en geldt voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Bronnen:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12972/De%20smartphone:%20Schermtijd
https://www.hln.be/buitenland/china-verbiedt-smartphones-op-school-voor-kinderen-tot-15-jaar~a0afcce6/
https://letstalkabouttech.nl/basiskennis-tips/schermtijd-aandacht-gezondheid/
https://nos.nl/artikel/2481424-kabinet-geeft-dringend-advies-aan-scholen-telefoon-uit-de-klas
Foto: https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/smartphones-in-de-les-en-effect-op-leerprestaties-leerlingen