Kerktoren met 2G-masten en een 3G-mast.

Uit het onderzoek dat naar de effecten van elektromagnetische velden (van 2G, 3G en 4G zendmasten), tussen 1990 en juli 2023 is gedaan en gepubliceerd, zijn significante effecten gebleken van de blootstelling aan deze elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden van alle zendmasten, alle mobiele telefoons en het draadloos internet. Voorwerpen die zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (GigaHertz). Dit noemen we radiogolven of radiofrequente velden (RF). RF-velden dus van 2G, 3G, 4G en dan nu van; 5G*

*5G (voluit 5e generatie mobiele netwerk of 5e generatie draadloze systemen) is een telecommunicatie-norm. 5G-antennes werken net als 2G-, 3G- en 4G-antennes met elektromagnetische velden. Het signaal kan alleen veel preciezer gericht worden. De hogere frequenties (700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz) van 5G zorgen ervoor dat het elektromagnetisch veld minder ver reikt dan de elektromagnetische velden van 2G, 3G en 4G. 5G maakt daarom gebruik van kleinere antennes die dichter bij de gebruikers zal komen te staan. De hogere frequenties waarop deze kleine antennes uitzenden zorgen ervoor dat er met 5G hogere datasnelheden werken dan met 4G. Ook kan 5G meer verbindingen tegelijk ondersteunen.

Dr Henry Lai
Dr. Henry Lai, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Washington, emeritus-redacteur van het tijdschrift Electromagnetic Biology and Medicine en emeritus lid van de Internationale Commissie voor de Biologische Effecten van elektromagnetische velden (EMV), heeft samenvattingen samengesteld van het onderzoek naar de biologische effecten van de blootstelling wat 5G betreft, aan deze radiofrequentie (RF) en elektromagnetische velden (EMV).  Dr. Lai meldt dat uit het onderzoek is gebleken dat blootstelling aan deze radiofrequency (RF), oxidatieve effecten of vrije radicalen* veroorzaakt en het DNA beschadigt! Bovendien heeft hij genetische, neurologische en reproductieve effecten gevonden!

*Vrije radicalen zijn bijproducten in ons lichaam. Het zijn moleculen die een elektron missen en daardoor instabiel zijn.

Overheid en wetenschappers, die financiering van de industrie ontvangen voor hun onderzoek, beweren vaak dat onderzoek naar de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) inconsistent (tegenstrijdig) zijn en dat er meer onderzoek nodig is vóórdat er gezondheids-waarschuwingen worden afgegeven of de wettelijke blootstellingslimieten worden aangescherpt!

Mogelijk kankerverwekkend
In 2011 classificeerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie radio-frequentiestraling (RF) al als “mogelijk kankerverwekkend voor de mens”. Het IARC is van plan om RF-straling tegen 2024 opnieuw te beoordelen, omdat de meeste peer-reviewed onderzoeken die in het afgelopen decennium zijn gepubliceerd significant bewijs hebben gevonden dat RF genotoxiciteit* veroorzaakt. Het IARC zal RF dus waarschijnlijk bij de volgende beoordeling door deskundigen opnieuw classificeren in ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’ of zelfs: ín ‘kankerverwekkend voor de mens’.

*Genotoxiciteit is wanneer een stof het DNA in cellen kan beschadigen.

4 februari 2023; de samenvattingen van Dr Henry Lai
Van de 332 onderzoeken, die sinds 1997 zijn gepubliceerd en waarin effecten van blootstelling aan radiofrequente straling (RF) gevonden zijn, de volgende samenvattingen;
-Van de 332 onderzoeken die tussen 1997 en augustus 2023 zijn gepubliceerd, rapporteerden 297 (89%) onderzoeken betekenisvolle effecten. Laagfrequente magnetische velden veroorzaken namelijk circulatiestromen in het menselijk lichaam. De sterkte van deze stromen hangt af van de intensiteit van het externe magnetische veld. Indien voldoende groot, kunnen deze stromingen stimulatie van zenuwen en spieren veroorzaken of andere biologische processen beïnvloeden. Laagfrequente elektromagnetische velden worden gebruikt in o.a. mobiele netwerken en draadloze binnen-systemen. Microgolfstraling met frequenties van 300 MHz tot 300 GHz kunnen kankerverwekkend zijn en de temperatuur van het blootgestelde organisme doen toenemen.
-effecten kunnen optreden bij lage specifieke absorptiesnelheden (Special Absorption Rate of SAR-waarde) of vermogensdichtheid van de blootstelling. De SAR-waarde van een GSM-toestel geeft aan hoeveel energie het toestel maximaal kan afgeven aan het lichaam want als we blootgesteld worden aan elektromagnetische straling absorbeert ons lichaam de energie uit die straling. Hoeveel energie wordt geabsorbeerd, hangt af van een aantal factoren zoals vermogensdichtheid, veldsterkte, frequentie van de invallende golven, invalshoek en kleding.
-de meeste onderzoeken zijn onderzoeken bij levende dieren (in vivo) geweest met langdurige blootstelling, bijvoorbeeld dagelijkse blootstelling tot maanden.
-in sommige onderzoeken werd voor de blootstelling gebruik gemaakt van mobiele telefoons of radiofrequente (RF)-uitzendende apparaten. De SAR-waarden en kenmerken van de radiofrequentie (RF) in deze onderzoeken zijn niet goed gedefinieerd. Deze onderzoeken mogen echter niet over het hoofd worden gezien, omdat ze blootstellingsscenario’s uit de praktijk vertegenwoordigen. Golfvormmodulaties van radiofrequente straling tijdens het gebruik van draadloze communicatie spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij biologische effecten. Ze komen niet aan het licht in onderzoeken waarin gebruik werd gemaakt van een eenvoudige vorm van straling (bijvoorbeeld continue golf of GSM) en ruimtelijk geüniformeerde velden.
-verandering in de cellulaire vrije radicalenstatus* is een consistent effect van radiofrequente straling.

*Vrije radicalen zijn bijproducten in ons lichaam. Het zijn moleculen die een elektron missen en daardoor instabiel zijn.

Voorkeurfrequenties door de Europese Unie:
Door de Europese Unie zijn drie voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen:
-700 megahertz,
-3,5 gigahertz en
-26 gigahertz.

Stichting Elektrohypersensitiviteit
Radiofrequenties van 3 kilohertz (KHz) tot 300 gigahertz (GHz) hebben effecten volgens de stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) en geven klachten. Mogelijk onmiddellijke effecten als:
-druk op trommelvlies, oorsuizingen
-‘brainwave’-gevoel, een ‘dreun’ of een ‘golf’ zoals bij het opsteken van een sigaret, een licht gevoel in het hoofd.

Mogelijk, na enkele minuten:
-duizelig gevoel,
-sterke oorsuizingen,
-jeuk in haar,
-druk onderin de hersenen,
-opwarming gezichtshuid,
-irritatie door harde en scherpe geluiden.

Mogelijk, na ongeveer een uur:
-gedreun in oren, lichte doofheid,
-hoofdpijn,
-vet haar,
-droge mond,
-huidirritatie zoals zonnebrandgevoel,
-slaperigheid,
-nervositeit,
-afname geheugenfuncties.

Mogelijk, na enkele uren:
-sterke oorsuizingen, meerdere frequenties, fluit en/of bromtonen,
-sterke doofheid voor omgevingsgeluiden,
-problemen met spreken,
-sterk verminderd concentratievermogen,
-verslechtering korte-termijn geheugen,
-sterke slaapdrang of juist slapeloosheid,
-afgesloten voelen van buitenwereld,
-overgevoeligheid voor harde geluiden en licht,
-droge mond en pijnlijke tong.

Mogelijk, maanden tot jaren na blootstelling:
-persoonlijkheidsverandering,
-sociale isolatie,
-DNA schade.

Bronnen;
https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Non-ionizing-Radiation-Part-1-Static-And-Extremely-Low-frequency-ELF-Electric-And-Magnetic-Fields-2002
https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling
https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12975/Effects%20of%20Exposure%20to%20El