Vooral in de zomer hebben we, na een drukkend warme dag, vaak te maken met onweersbuien. Het wil nogal eens voorkomen dat je overvallen wordt door een onweersbui. Het advies is om direct onderdak te zoeken. Een huis of een dichte auto. Wanneer dit niet lukken gaat, weet je dat het niet veilig is om te schuilen op een open vlakte, onder een solitaire boom, bij of op water en bij metaal, zoals sproei-installaties.  Ook het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens onweer af te raden.

Doden en gewonden
16 mei 2016 zijn er in Bangladesh, tijdens een zware onweersbui, zeker veertig mensen door de bliksem omgekomen en meer dan 150 mensen raakten gewond. Slachtoffers die werkten in het open veld of op het water. Volgens experts spelen verschillende oorzaken een rol, zoals:
-temperatuurstijgingen;
-ontbossing;
-de blootstelling aan metalen voorwerpen, zoals mobiele telefoons.

Blootstelling aan mobiele telefoons?
Geruchten klinken dat veel bliksemslachtoffers namelijk een mobiele telefoon hadden. En dit kan mede de oorzaak zijn van het grote aantal doden. Trekt de mobiele telefoon dan de bliksemschicht aan? Neen, de mobiele telefoon zelf trekt de bliksemschicht niet aan, maar de combinatie van de telefoon en de menselijke huid, maakt dat de bliksemschicht een uitweg zoekt via de telefoon naar de mens.

Artsen waarschuwen voor mobiel bellen tijdens onweer
Artsen van het Northwick Park ziekenhuis, in de buurt van Harrow, het noordwesten van Londen, waarschuwen om niet mobiel te bellen tijdens een onweer. Dit advies is gegeven in 2006 naar aanleiding van een 15-jarige meisje dat door de bliksem werd getroffen toen ze mobiel belde in een park, tijdens een onweersbui. De artsen deelden mee dat een mobiele telefoon de bliksem niet aantrekt, maar het metaal van telefoon de werking van de huid verandert. De huid van de mens geleidt normaal gesproken slecht maar wanneer het in aanraking komt met metaal, zoals een mobiel, geldt dat niet meer. De mobiele telefoon fungeert dan als een geleider die de stroom toegang geeft tot het lichaam, omdat het mobieltje de huid raakt.

De aantrekkingskracht van metaal
Omdat er tijdens onweer een groot spanningsverschil tussen de aarde en de onweerswolk is, dat opgeheven moet worden, zoekt de bliksem de gemakkelijkste en snelste weg om de aarde te bereiken. Geleiders hebben een lage weerstand en de bliksemschicht ‘voelt’ a.h.w. op een paar meter afstand aan waar een geleider zich bevindt, zoals een metalen voorwerp.  Geleidende metalen voorwerpen zoals een metalen hek, een paraplu, een fiets, lantaarnpaal, een golfstick of een metalen instrument en sinds ongeveer het begin van de 21ste eeuw komt daar de draadloze telefoon bij. Andere geleiders zijn water, bomen, gebouwen of het potentiaalverschil in de grond welke ontstaan is na een eerdere blikseminslag. Daarom ook altijd de voeten bij elkaar want de voeten wijdbeens, geleid de stroom langs het ene been via het andere been weer naar de grond. Koeien, schapen en paarden kunnen daarom dood neer vallen bij onweer.

De aantrekkingskracht van de mobiel
Een mobiele telefoon bestaat echter voor het grootste gedeelte uit kunststof, die het metaal afschermen. Het is dus niet zo dat een mobieltje de bliksem aantrekt. Het is de mobiel die:
-elektromagnetische golven genereerd (straling);
-tegen de huid wordt gehouden.

Elektromagnetische golven genereren
Veel metaal in een mobieltje is een mogelijke bliksemmagneet maar ook de ingeschakelde telefoon kan gevaarlijk zijn. Als de mobiel gebruikt wordt, zendt het energie uit in de vorm van elektromagnetische golven (straling), de dragers van de verzonden data. In de buurt van de telefoon veroorzaken deze golven een elektrische spanning. De bliksem, zelf niets anders dan één grote elektrische stroom, wordt daardoor aangetrokken.

De mobiel tegen de huid
De menselijke huid is een slechte geleider van elektriciteit (hoge weerstand) en wanneer de bliksem iemand raakt verdwijnt deze heel snel langs de huid, de grond in. Het geeft vaak brandwonden maar de bliksem krijgt geen kans om dóór de huid te dringen en heeft zo meestal geen tot weinig kans om schade aan de organen aan te richten. Wanneer een metalen object zoals de mobiel echter de huid aanraakt, gaat de hoge weerstand van de huid echter verloren. De bliksemschicht vindt dan zijn weg naar de mobiel en alle spanning concentreert zich op één plek, die wel kan oplopen tot miljoenen volts. De huidweerstand kan de gigantische hoeveelheid lading niet meer buitenhouden en de bliksem gaat het lichaam gemakkelijk binnen. Een lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water, zoals bij vrouwen gemiddeld 52%, bij mannen 63% en bij baby’s 75%. Water is een is goede geleider en geeft de bliksem de kans om op weg naar de aarde en door het lichaam elk orgaan te raken en inwendige verwondingen te veroorzaken, met overlijden tot gevolg.

 

Bliksem blijft gevaarlijk naast het feit dat het fenomenaal natuurverschijnsel is. Het is gewoon altijd raadzaam om bescherming te zoeken bij onweer en geleiders te mijden. Bel dus niet wanneer het onweer dichtbij is. Wanneer de tijd tussen bliksem en donder minder dan 10 seconden bedraagt.

 

http://tweakers.net/nieuws/43168/artsen-waarschuwen-voor-mobiel-bellen-tijdens-onweer.html
http://www.nu.nl/buitenland/2522532/onweer-doodt-veertig-mensen-in-bangladesh.html
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4301303/2016/05/15/Bliksem-eist-meer-dan-50-doden-in-Bangladesh.dhtml
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/mobiele-telefoons-magneet-voor-bliksem/