Toen Russische kosmonauten voor het eerst lange tijd aan boord van het ruimtestation Mir verbleven, werden zij ziek. De ziekteverschijnselen duidden erop dat er meer aan de hand was dan te weinig beweging, gebrek aan zwaartekracht of een overdosis ingeblikte voeding. De ruimteziekte bleek voort te komen uit een gebrek aan contact met het natuurlijk magnetisch veld rondom de aarde. Eerder waren daarmee al experimenten gedaan.

Proefpersonen die werden afgesneden van dit veld werden ook ziek. Magnetisme heeft een grote invloed op biologische processen. Nadat het Russische ruimtestation was uitgerust met een speciale ‘magnetisme-generator’ verdwenen de klachten van de kosmonauten.

Het aardmagnetisch veld is dus essentieel voor alle levensprocessen. Dit magnetisme is een basisvoorwaarde voor leven want magnetisme geeft vorm aan al het leven op aarde (mens, flora en fauna) en als dit magnetisch veld wegvalt, is er geen leven mogelijk op aarde. Als het magnetisch veld verstoort wordt, wordt het leven zo moeilijk tot onmogelijk gemaakt. De natuurkundige en Nobelprijswinnaar Werner Heisenberg zei ooit: ‘Magnetische energie is de elementaire energie waarvan het leven van elk organisme afhankelijk is.’

Verstoring van het natuurlijk magnetisme
Als het natuurlijke magnetisch veld rondom de aarde zo belangrijk is voor elk organisme, hoe ernstig is het dan dat dit veld in toenemende mate wordt verstoord door de explosief groeiende hoeveelheid draadloze apparatuur met hun kunstmatige elektromagnetische velden? De kunstmatige elektromagnetisch velden en die steeds meer het natuurlijk magnetisch veld van de aarde ‘verdringen’ die een lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Het menselijk lichaam
Het menselijk lichaam is, naast water, opgebouwd uit weefsels en organen. Op hun beurt bestaan deze weefsels en organen weer uit celstructuren. De celstructuren zijn opgebouwd uit cellen, welke weer uit atomen bestaan. Men heeft wetenschappelijk ontdekt dat atomen die uit deeltjes bestaan welke kleiner zijn dan het atoom (subatomaire deeltjes) zich gedragen als energie. Als gevolg hiervan ontstaan trillingen. Deze trillingen (frequentie of trillingsgetal) hebben een elektromagnetische lading, frequentiepatronen genoemd. Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het menselijk lichaam, maar in het gehele universum. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. Het menselijk lichaam zendt verschillende frequenties uit. Cellen, weefsels en organen hebben elk hun eigen specifieke frequenties. Deze afzonderlijke frequenties staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Een verstoring van dit elektromagnetisch veld betekent een toename van wanorde en degeneratie van cellen, weefsels en organen en uit zich in klachten, niet functioneren (het lichaam doet niet wat jij wilt) en pijn.

Explosieve toename kunstmatige elektromagnetische velden
Mogelijk is de groei van de wanorde om en in ons heen te verklaren door de alsmaar toenemende verstoring van het natuurlijk magnetisme door de explosieve toename van de onnatuurlijke elektromagnetische velden, de kunstmatige elektromagnetische velden. Mensen verliezen – net als de kosmonauten – het contact met de natuurlijke frequenties die het leven op aarde sturen. Draadloze apparaten en zendmasten zenden kunstmatige elektromagnetische frequenties uit die de biochemische processen kunnen verstoren.

De kunstmatig elektromagnetische velden
Dit zijn elektromagnetische velden gemaakt door mensenhanden, ook wel technische straling genoemd. Kunstmatige elektrische- en magnetische velden komen voor bij de mobiele telefoon, draadloze telefoon (DECT), het opwekken, distribueren en gebruik van elektriciteit, zendmasten voor de mobiele telefonie, HAARP, CERN, magnetron, radars en SMART-radars, weerradars, militaire radars en alles wat draadloos werkt en niet bekend mag worden. Elektrische velden zijn altijd aanwezig waar elektrische ladingen zijn en een magnetisch veld ontstaat als de elektrische lading beweegt.

Radiogolven, microgolven, infrarood licht, zichtbaar licht, ultraviolet licht, röntgenstralen en gammastralen zijn allemaal elektromagnetische golven. Ze verschillen in frequentie van elkaar: hoe sneller de golven elkaar opvolgen, hoe hoger de frequentie. Het uiteindelijke 5G gaat gebruik maken van radiogolven, microgolven, infraroodlicht en waarschijnlijk ultraviolet licht.

De Amerikaanse arts Robert O. Becker
De Amerikaanse arts Robert O. Becker, emeritus hoogleraar orthopedische chirurgie aan de State University van New York, waarschuwde in de jaren zeventig al voor de gezondheidseffecten van deze kunstmatig opgewekte elektromagnetische frequenties. Becker is ervan overtuigd dat de toename van deze frequenties rechtstreeks verband houdt met de toename van het aantal kankergevallen, geboorteafwijkingen, depressies, leerstoornissen, chronische vermoeidheid en neurologische aandoeningen.

Zijn zorg: ‘De mensheid heeft de elektromagnetische achtergrond meer veranderd dan welk ander aspect van het milieu ook.’ Hoe schadelijk is het, vraagt Becker zich bijvoorbeeld af, dat de dichtheid van de kunstmatige radiogolven in de atmosfeer wel zo ’n 200 miljoen keer hoger is dan het natuurlijke niveau? De vraag luidt: wat gebeurt er dan?

Resonantie en trillingsfrequenties van stoffen
Dr. Royal Raymond Rife, een Amerikaanse uitvinder ontdekte in 1930 dat ieder orgaan en alle lichaamsvloeistoffen in een menselijk lichaam, zijn eigen elektromagnetische frequentie heeft. Een trillingsfrequentiepatroon dat te vergelijken is met een toon, die specifiek is voor dat orgaan.

Interferentie
Natuurlijke elektromagnetische velden hebben door de gigantische toename van de kunstmatige of technische elektromagnetisch velden alle kans om elkaar te treffen en de trilling te interfereren*.

*Interferentie (letterlijk storing) is de samen- óf tegenwerking van verscheidene golven (trillingen) op dezelfde tijd en plaats.

Trillingen in een mensenlichaam
Het lichaam is opgebouwd uit honderden miljarden cellen. Onze hersenen zenden een reeks elektrische impulsen uit en op deze manier kunnen onze cellen communiceren, dit gebeurt door middel van zenuwuiteinden, synapsen en andere verbindingen. Dankzij de samenwerking tussen alle cellen kunnen we als mens functioneren. Een gezonde cel zendt harmonische trillingen uit en bij verstoorde cellen worden de trilling veranderd. (interferentie). Het aantal trillingen per seconde heet ‘frequentie’, uitgedrukt in Hertz. Door het treffen van de natuurlijke elektromagnetische velden met de kunstmatige elektromagnetisch velden worden twee geluidsgolven die in frequentie net iets van elkaar verschillen, veranderd. Een veranderende trilling van de natuurlijke elektromagnetische velden die de lichaamscellen op een ‘verkeerd spoor’ zetten en hun bedoelde functie niet kunnen nakomen met onomkeerbare biologische veranderingen als gevolg. Een zeer ingrijpend gevolg wat inhoud dat er niet meer ‘normaal’ te leven valt als elektrogevoelige in Nederland.

Werking van het menselijk lichaam
Naast de gewijzigde natuurlijke elektromagnetische velden (de Schumannfrequentie) die invloed heeft op de werking van ons lichaam, wordt de werking van de kunstmatige elektromagnetische velden in een lichaam ook verstoort bij de:
-magnetieten;
-piëzo-elektriciteit.

Magnetieten
In 1992 werd door Professor J. Kirshvink een Amerikaanse wetenschapper, in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel gevonden (natuurlijke magneten). Magnetiet is gevoelig voor elektromagnetische (EM) velden en de menselijke hersenen bevatten ongeveer vier nanogram magnetiet en het hersenvlies bevat 70 nanogram magnetiet (bijna 20 maal hoger). Elk magnetietkristal (Fe3O4), waarmee een beetje maghemiet (Fe2O3) geassocieerd is, wordt door een membraam beschermd: het ‘magnetosoom’. Een magnetosoom is een kleine membraanrijke structuur die met magnetotactische bacteriën (bacteriën die gebruik maken van het magnetisch veld van de aarde) zich oriënteren op de natuurlijke magneetvelden van een elektromagnetisch veld (het verborgen zintuig). De membranen van het magnetosoom bevatten ketens van ijzerhoudende magnetietkristallen die meebuigen met de magnetische krachten. Veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen ervoor zorgen dat de cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigt. In levende cellen van veel hogere levensvormen hebben magnetosomen een rol in de interactie van de lichaamscellen op de aanwezige natuurlijke elektromagnetische velden van de zeer zwakke 7,3 hertz magneetgolf welke ontstaat door natuurlijke ontladingen in de atmosfeer en welke bekend staat als de Schumann resonantie (die  sinds de laatste eeuwwisseling aan het verhogen is). Verstoringen hiervan kunnen op den duur blijvende beschadiging van de menselijke cellen en andere hoge levensvormen veroorzaken waardoor er diverse klachten kunnen ontstaan in het lichaam. Verstoringen van de natuurlijke elektromagnetische velden door de kunstmatige elektromagnetische velden.

Piëzo-elektriciteit
Rond 1880 ontdekten de gebroeders Pierre en Paul-Jacques Curie het piëzo-elektrische fenomeen. Ze stelden o. a. vast dat een kwartskristal door mechanische druk een vervorming ondergaan. Deze deformatie veroorzaakt vervolgens een elektrische spanning die zich voortzet in de vorm van elektrische stroompjes. Alle apparaten, substanties en moleculen die mechanische stress in elektrische stromen omzetten, noemt men daarom piëzo-elektrische materialen. Piëzo betekent in het Grieks ‘druk uitoefenen’. Bindweefselstructuren (bindweefsel is weefsel dat bestaat uit vezels die krachten van het bewegen opvangen) in een mensenlichaam, bezitten piëzo-elektrische eigenschappen en bindweefsel komt voor in alle delen van het lichaam en bestaat uit cellen en vezels die buiten de cel liggen. Piëzo-elektrische cellen wekken elektriciteit op uit trillingen, of omgekeerd trillingen uit elektriciteit.

Collageeneiwitten zijn uitstekende piëzo-elektrische sensoren
Collageenvezels vormen het hoofdbestanddeel van been-, kraakbeen-, spier- en peesweefsel. In het menselijk lichaam zijn het vooral collageenvezels die in staat zijn de mechanische trillingen aan te voelen en deze in elektrische potentialen (kracht van de lading en productiviteit) om te zetten. De productie van collageenvezels in ons lichaam is voor 80% afhankelijk van de piëzo-elektriciteit. Dit gebeurt continu omdat het lichaam voortdurend onderhevig is aan allerlei krachten. De zwaartekracht, dagelijkse bewegingen en fysieke inspanningen zorgen constant voor piëzo-elektrische effecten. De kunstmatige elektromagnetische velden bezitten hogere trillingsfrequenties dan de trillingsfrequenties van weefsels. De kunstmatige elektromagnetische velden verstoren daarmee de piëzo-elektrische capaciteiten van bindweefsels en verzwakken de bindweefselstructuur en gaan anders werken waardoor er klachten optreden.

En is die niet precies wat er anno 2020 valt waar te nemen: een sterke toename van degeneratieve ziekten* en chaotische uitbarstingen van geweld in mens en natuur.

* Ziekten die gepaard gaan met een op de langere termijn minder worden van een of meer lichaamsfuncties.

Foto: https://pixabay.com/nl/illustrations/golf-lijnen-patroon-abstracte-681653/
https://www.infotruecolours.nl/2014/artikelen/28-oerkracht-waarom-gezondheid-begint-met-magnetisme
https://stralingsleed.nl/blog/verstoren-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-een-mensenlichaam/
https://stralingsleed.nl/blog/de-invloed-op-ons-lichaam-van-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Interferentie_(natuurkunde)#:~:text=Interferentie%20(letterlijk%20storing)%20is%20de,de%20eigenschappen%20van%20het%20medium.
https://stralingsleed.nl/blog/zijn-magnetietkristallen-een-reden-waarom-iemand-elektrogevoelig-kan-worden/
https://stralingsleed.nl/blog/verstoren-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-een-mensenlichaam/#:~:text=Herkomst%20van%20pi%C3%ABzo%2Delektriciteit%20in,%3A%20het%20pi%C3%ABzo%2Delektrische%20effect.
https://www.ruudelfers.nl/thesaurus/piezo-elektriciteit/