Is de gezondheid in gevaar met als veroorzaker alle kunstmatige elektromagnetische velden in het milieu? En de kunstmatige elektromagnetische velden op de werkplek, woning en school? Kan een lichaam hier niet mee dealen? Net als de flora en fauna wereldwijd? Heeft ons kabinet hier behoorlijk last van?

Aan de zijde van de Lange Poten (Den Haag) ligt het gebouw van de Tweede Kamer met de:
-Plenaire zaal(of zittingszaal); Sinds 28 april 1992 houdt de Tweede Kamer hier alle plenaire vergaderingen. De zaal heeft een halfcirkelvormige, aaneengesloten formatie zetels van de Kamerleden en een aansluitend podium voor presidium, regering en de spreker. Een glazen wandelgang om de zittingzaal verbeeldt het open karakter van de democratie;
-wandelgang. Ze dienen als toegang tot de plenaire zaal. Daarnaast kunnen Kamerleden hier tijdens het debat overleggen. De glazen wanden zijn volledig doorzichtig. Iedereen kan zien wie hier met wie praat;
-negen commissiezalen; de meeste vergaderingen van de Tweede Kamer zijn niet in de plenaire zaal, maar in een van de negen zalen voor commissievergaderingen.
-enquêtezaal. Deze zaal is speciaal gebouwd om verhoren te houden en er is voldoende ruimte voor de personele ondersteuning;
-justitiegebouw;
-kamer Hoge Raad van Adel. D66 gebruikt deze kamer momenteel als fractiekamer;
-koffiekamer. Deze ruimte wordt nu gebruikt voor recepties en ontvangsten;
-ministerraadkamer. Tegenwoordig is de ruimte de fractiekamer van het CDA;
-oude Zaal. Tijdens de coronacrisis in 2020 is de ruimte opnieuw in gebruik genomen als vergaderzaal;
-regentenkamer;
-regiekamer boven de plenaire zaal. In de plenaire zaal leggen vier camera’s van het Nederlands Omroep Bedrijf alle vergaderingen vast. Vanuit de regiekamer worden de camera’s op afstand bediend. Via de regiekamer gaan deze beelden naar publieke en commerciële omroepen;
-ridderzaal;
-rooksalon. Sinds 1992 wordt de Rooksalon gebruikt voor ontvangsten en recepties;
-schrijfkamer;
-stadhouderskamer. De Stadhouderskamer is in recente jaren bekend geworden als de locatie voor de kabinetsformaties;
-statenpassage. De centrale plek van het complex de Tweede Kamer;
-depot. Het archiefgedeelte van het voormalig Rijksarchief staat vol met boekenkasten van gietijzer. De planken zijn van leisteen. In het gebouw zijn nu kantoorruimten, maar deze zijn zo gemaakt dat het hart van het archief bewaard is gebleven.

Gezondheid Tweede Kamerleden in gevaar
Eind april 2016 verschijnt er namelijk een persbericht bij het ANP met als kop dat de gezondheid van de Tweede Kamerleden in gevaar kan zijn. Niet door een terroristische aanslag maar door eigen schuld omdat de elektromagnetische velden op de werkplekken van het Tweede Kamergebouw van de ministers veel te hoog zijn. Daardoor lopen de parlementariërs een verhoogd risico om langzaam gezondheidsklachten te ontwikkelen. De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling heeft een ingenieur elektrotechniek en tevens meetspecialist in maart 2016 metingen laten doen naar de dichtheid van de hoogfrequente elektromagnetische straling op een viertal werkplekken en de directe omgeving daarvan. Hoogfrequentie afkomstig van wifi hotspots, DECT-telefoon, computers, smartphone en tablets. De vier werkplekken staan voor alle werkplekken.

De meting
De meting is gedaan op vier werkplekken, waar stralingsniveaus tot 3.000 microwatt per vierkante meter ( µM/w2 ) werd gemeten. Deze werden vooral gegenereerd door twee plafondantennes in de gang en dienen als steunzender voor de mobiele telefonie. In de gang zelf was het stralingsniveau tot 150.000 microwatt per vierkante meter opgelopen. Daarnaast veroorzaakte de aanwezige wifi op verschillende plekken, voor uitschieters tot boven de 1000 microwatt per vierkante meter. Zelfs op de werkplekken met minder straling, werd nog tot 200 microwatt per vierkante meter gemeten. Natuurlijk is dit ver onder de norm die de Nederland handhaaft. Deze houdt de richtlijnen aan van het INCIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection). De blootstellingslimiet voor UMTS en LTE frequenties (2000 megahertz en hoger) mogen in Nederland 10.000.000 (10 miljoen) microwatt per vierkante meter (stralingsdichtheid van hoogfrequente elektromagnetische straling) of 61 volt per meter (veldsterkte van hoogfrequente elektromagnetische straling) zijn, dus de gemeten waardes zitten ver onder de norm. Normen die in Nederland zogenaamd ‘veilig’ zijn maar waarvoor veel onafhankelijke wetenschappers en ervaringsdeskundigen voor waarschuwen dat het is niet goed is voor mens, flora en fauna. En dan ook nog wetende dat er zendmasten in de buurt staan.

Kinderopvang de kleine Kamer
Op de zevende verdieping van de Tweede Kamer, bevindt zich kinderopvang de Kleine Kamer (een vestiging van Zo Kinderopvang) en biedt opvang aan een de babygroep en een dreumes/peutergroep. Een kinderdagopvang voor medewerkers van het Tweede-Kamergebouw en medewerkers van de naburige ministeries of overheidsinstellingen. Boven op het dak van het gebouw staat een zendmast voor de mobiele communicatie.

De omgeving van het Tweede Kamergebouw
Hoog frequente elektromagnetische velden komen niet alleen in het Tweede Kamergebouw voor maar ook in milieu buiten. Ze komen van de zendmasten die het meest in de nabijheid staan van het tweede Kamergebouw zoals een zendmast op:
-het Spui met GSM 900, LTE, UMTS en sinds 21-07-2020 5G;
-de Lange poten met GSM 900, LTE;
-Hofweg met LTE en GSM 900.

Vreemde communicatie met de regering en het kabinet
De regering bestaat uit de koning en alle ministers. Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen.

Alle ministers van het kabinet Rutte1 hebben een brief gehad. Een brief om hulp en om eerlijk te vertellen wat eraan de hand is. De keus om veelvuldig de mobiel te gebruiken is dan aan een ieder. Wel noemend dat de mens die niet tegen de elektromagnetische velden in Nederland ongevraagd bestraald wordt. Soms krijg je een redelijk persoonlijk antwoord terug en meestal is het een standaard brief. Binnen zes weken maar dat schijnt wettelijk geregeld te zijn. Ook de ministers van het kabinet Rutte II hebben opnieuw een brief gehad. De vorige brief is misschien weggedaan door de nieuwe ministers? Ze weten namelijk niets tot weinig van de materie. In het voorjaar van 2016, meldt de lokale krant dat er een zendmast komt in het weiland tegenover onze woning. De woning waar wij in 2010 naar toe moesten vluchten. Ik schrijf wéér alle ministers van het kabinet Rutte II een persoonlijke brief. De strekking is wederom wees eerlijk en waarschuw, want mensen weten niet dat je werkelijk gezondheidsklachten kunt krijgen van draadloos gebruik. Je reageert echt op de elektromagnetische velden van de draadloze communicatie want je gaat echt niet zomaar je ontslag indienen omdat je niet op je werk kunt wezen nadat het bestuur wifi en een DECT- telefoons geplaatst heeft in het kantoor, zonder dit te vertellen. Na twee vergaderingen leg je pas de link met het zo heftig reageren en elektromagnetische velden. Een medische verklaring geloof ik niet in. Het zal twee jaar duren om alle aandoeningen uit te sluiten. Hoe kan dat wanneer je al reageert op het werk? Een ziekenhuis is dan nog slechter voor een elektrogevoelige. Er zit niets anders op dan ontslag indienen. En we zetten echt niet na drie en een half jaar wonen de droomwoning weer te koop. Wij zijn gevlucht uit de prachtige woning die maar 200 meter van de kerktoren afstond. Een kerktoren met GSM 900 en 1800 megahertz-masten, wat niet is verteld toen we de woning kochten. Bijna tien jaar later dreigt hetzelfde te gebeuren, waar we nu wonen. Tegenover onze woning staat op 50 meter afstand een zendmast gepland! Nu zijn we wijzer en ouder en weten dat dít niet kan. Dat dit vragen om moeilijkheden is. Het lijkt wel of je bewust gestraft wordt omdat je elektrogevoelig bent en je de taak voelt om de mensen te waarschuwen. Laat u niet overkomen wat ons gezin is overkomen! Dat wat de overheid nalaat, moeten mensen weten. Alle ministers van het kabinet Rutte II, krijgen dus wederom een brief. Waarschuw mensen en help ons! Geef ons die witte zone waar geen draadloos bereik is en geen masten komen. Wij hebben toch ook recht van wonen en we willen niet nog een keer vluchten voor de ongevraagde straling van een zendmast. De ministers van de ministeries van prémier Rutte II hebben allemaal een brief gehad.

De antwoorden terug hadden de strekking dat de rijksoverheid geen reden ziet om te waarschuwen en een uitleg van het standpunt van het Kennisplatform EMV en Gezondheid erbij. Maar dat was de noodkreet niet: help de elektrogevoeligen in ons land en waarschuw de burgers. Hoe dit zover gekomen is weet ik nu wel. Wat hier gebeurd lijkt zo onwerkelijk, zo respectloos naar burgers toe en zo naar eigenbelang. Kunnen die ministers niet lezen? Veel brieven worden doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie van Economische Zaken bericht me terug dat de brief is doorgestuurd naar het Directoraat-generaal Milieu en Internationale zaken en deze wil nog een reactie geven.

Brief sociale zaken
De brief van het ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid is niet onderin het laatje beland. De brief is gewoon doorgestuurd naar Rob! Een burger in het westen van ons land. Na twee keer zijn brief gelezen te hebben, begrijp ik dat mijn brief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij Rob is terechtgekomen. Rob heeft zijn eigen verhaal en vraagt het ministerie om te helpen. Dit schrijven wordt niet serieus genomen vind Rob en hij wordt afgedaan met onbegrijpelijke en onlogische briefjes. 16 april 2016 ontvangt hij weer een brief van Sociale Zaken waaronder dus mijn brief met de roep om hulp en om iedere burger te waarschuwen. Hoe is het mogelijk? Dit had nooit mogen gebeuren en de conclusie is dat er fouten worden gemaakt door het kabinet. Fouten zijn niet te voorkomen waar mensen werken maar zijn die fouten misschien het gevolg zijn van de straling in en om het gebouw van de Tweede Kamer?

Bij mij rijst onmiddellijk de vraag: welke fouten worden er nog meer gemaakt, waar de burgers in Nederland niets van weten?

Op 20 juni 2016 komt er inderdaad een e-mail van het secretariaat DGMI (Directoraat-generaal Milieu en Internationale zaken) een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I &M). Of via de telefoon enige toelichting mogelijk is. En inderdaad heb ik  23 juni 2016 de directeur-generaal milieu en internationaal, de heer Ch. K. aan de gedrade telefoon. Hij wil helpen om te onderzoeken hoe er weggetjes zijn om de elektrogevoeligen te helpen. Tot op heden is er waarschijnlijk geen wettelijk weggetje gevonden want ik heb er nooit meer wat van terug vernomen.

Het kamerdebat en de petitie
Zo ’n 50.000 tot 60.000 mensen in Nederland kunnen niet of moeilijk naar het alarmnummer 112 bellen en kunnen niet of moeilijk de juiste hulp krijgen die ze bij een ongeval nodig hebben. Op 20-5-2014 zijn er vragen over het slechte mobiele bereik gestuurd naar de minister van veiligheid en Justitie, toen nog minister I.W. Opstelten. Het ging om vragen over het slechte mobiele bereik langs de grens met Duitsland en België. Het wordt breed opgepakt door de media en duizend handtekeningen werden door een bekende Nederlander (Marga Bult) en aan de minister I.W Opstelten overhandigd namens mensen die bereik eisen. Dit was de start voor een tegenactie en via de site van Stopumts werden 1616 handtekeningen verzameld door elektrogevoeligen met de boodschap: wij pleiten voor het behoud van ‘ witte (stralingsarme) zones ’, plekken met geen mobiele bereikbaarheid. Wij willen het behoud van ‘witte zones’, die er mondjesmaat nog zijn in Nederland behouden want volgens de Nederlandse grondwet: Artikel 11, heeft iedereen recht op onaantastbaarheid van zijn/haar lichaam.

Wij willen niet ongevraagd ‘bestraalt’ worden. Stopumts haalt 1616 handtekeningen op om de overheid duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is voor sommige elektrogevoelige, werd de petitie vergezeld van de meest schrijnende woonsituaties en drama’s. Het kost namelijk veel huwelijken, familiebanden en mensenlevens. De verhalen en handtekeningen worden twee dagen voor het debat aangeboden (28-4-2015) en oproep wordt gedragen door:
-De Stichting EHS;
-Verminder-electrosmog;
-Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS);
-Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE);
-De Partij voor Mens en Spirit;
-De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling;
-CPLD (allergie en licht) vereniging.

30 april 2015
Het Kamerdebat was op donderdag 30 april 2015 in de Suze Groenewegzaal. Aanwezig waren de ministers Kamp (minister van Economische zaken), Steur (minister van veiligheid en Justitie), en de deelnemers mw. A. Mulder (CDA), mw. N. Kooiman( SP), hr. B. de Liefde (VVD), mw. A. Oosenbrug (PvdA) en R. Vermeij ( PvdA). Het eind van het debat adviseert de Overheid de mensen die in een grensgebied wonen, dus met de grens van Duitsland of België, om altijd de vaste lijn te behouden. Niet alleen de grensgebieden krijgen dit advies, ook de mensen waar mobiel bereik slecht is, bijvoorbeeld de binnenstad van Amsterdam. Minister Kamp benadrukt dat het mobiel bereik in Nederland heel goed is. Verder belooft hij dat er een aantal nieuwe masten bijkomen en dat het gemakkelijker moet gaan met gemeenten, om een mast te plaatsen. Providers mogen zelfs gebruik maken van de C2000 masten. De minister van Veiligheid en Justitie legt uit:” Door plaats of houding kan de beller het bellen beïnvloeden. Komende maanden, zal via regionale kranten, tv en radio, de mobiele beller op de hoogte worden gehouden” (dit is nooit gebeurd). Geen woord tijdens het debat over de petitie en dit vraagt om opheldering. Ik stuur minister Kamp een brief met de vraag waarom er niet gesproken is tijdens het debat over de handtekeningen actie van de elektrogevoeligen in Nederland.

Het antwoord van minister Kamp
De vraag wordt doorgestuurd naar van de Publieksvoorlichting EZ dat is ondergebracht bij Informatie Rijksoverheid die raad vragen bij een managementteam (MT) lid van de directie Telecommarkt. Het antwoord is: “Een Algemeen Overleg (AO) is een reguliere vergadering van een Tweede Kamer commissie met een of meer bewindspersonen waarin een specifiek onderdeel van een beleidsterrein wordt behandeld. In een AO stellen leden van de Tweede Kamer vragen aan de bewindspersoon of – personen waar vervolgens op wordt geantwoord. Het AO op 30 april jl. waar u in uw e-mail naar verwijst, betrof een overleg met de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken over de mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten. Voor dit AO waren door de leden van de Tweede Kamer in eerste instantie drie agendapunten ingediend waar later nog een vierde agendapunt aan is toegevoegd. Waarom geen van de vier agendapunten betrekking had op de handtekeningen van 480.000 elektrogevoeligen en op het blijven behouden van zogenaamde “witte zones” is mij onbekend. Het is aan de Tweede Kamer zelf de onderwerpen van gesprek te bepalen”. Een antwoord wat geen antwoord geeft op de vraag waarom de petitie voor witte zones niet genoemd is en van de eisers om draadloos bereik wel. Is er geen spreekwoord daar branden we onze vingers niet aan?

Zijne Majesteit de Koning
Ook de Koning krijgt een brief. Al eerder heeft zijn moeder een brief ontvangen met de vraag om hulp omdat er geen huisarts was te vinden die een elektrogevoelige in de praktijk wilde, toen we in 2010 hier kwamen te wonen. Wat had ik toch graag hulp gehad van een medisch onderlegd iemand. Een elektrogevoelige die wil weten wat er gebeurd met haar lichaam en waaróm dat gebeurd. Om een arts niet te overvallen omdat elektrogevoeligheid niet erkend is in Nederland had ik de twee dichtstbijzijnde huisartsenposten in het naburige dorp een brief gestuurd. Wat schets mijn verbazing dat ik van alle twee een afwijzing kreeg dat ze geen elektrogevoelige in de praktijk wilden. Laat het kabinet van de Koningin terug schrijven: ”ga naar de huisarts”! Ook van de Koning een nietszeggend antwoord terug.

https://www.perssupport.nl/persbericht/98986/gezondheid-tweede-kamerleden-in-gevaar
https://www.tweedekamer.nl/contact_en_bezoek/de_tweede_kamer_in_beeld
https://stralingsleed.nl/blog/wat-is-elektrogevoeligheid-en-wat-instanties-verzwijgen-manuscript/
https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern
https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=1815&action=edit