De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu want CO2 geldt als het bekendste en meest aanwezige broeikasgas. Broeikasgas houdt de warmte van de aarde vast waardoor de aarde opwarmt. Vliegen is in 2018 de meest vervuilende manier om te reizen en vooral verre reizen hakken er aardig in. Volgens gegevens van duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal stoot de Nederlander met een vliegvakantie naar Bali van twee weken, maar liefst 4.000 kilo CO2 uit.  “Door kerosine te verbranden stoten vliegtuigen CO2 uit, waarmee ze bijdragen aan het broeikaseffect”, aldus A. Kluivers van Milieu Centraal. “Daarnaast komen er nog verschillende andere stoffen vrij, zoals stikstofoxiden, roet en andere broeikasgassen en dat ook nog op grote hoogte waardoor de impact groter is. Dit geeft een extra broeikaseffect.” 

In 2022 is duidelijk dat ICT ook een van de meest vervuilende sectoren te worden
Onder IT (Information Technology) verstaat men het volledige domein dat de hardware, software, randapparatuur en netwerken voor de mobiele communicatie, omvat. ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) verwijst naar digitale apparatuur of diensten die gericht zijn op communicatie. IT is de overkoepelende term, dus ICT is een onderdeel van IT. De huidige datacenters die nodig zijn om al het verkeer van het netwerk te kunnen verwerken zorgen voor uitstoot van CO2 (het belangrijkste broeikasgas). In 2010, waren deze datacenters verantwoordelijk voor twee procent van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (BKG), ongeveer 4% in 2020 en in 2025 is de verwachting 6% en als de huidige groeilijn zich doorzet is ICT verantwoordelijk voor 14 procent van de mondiale broeikasgasuitstoot in 2040!

‘ICT is hard op weg de meest vervuilende sector, wereldwijd, te worden’
De ICT-sector is dus hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren wereldwijd te worden: lekker snel internet, augmented-reality (AR), virtual-reality (VR) en mixed-reality. Maar hoe zit dat met 5G op het klimaat en waarom blijft dit onderbelicht? 
Want de milieu-impact hierop wordt onderschat en nauwelijks genoemd. Een studie, aangestuurd door Frédéric Bordage, Frankrijk, geeft aan dat de digitale technologieën samen goed zijn voor het meewerken aan alle uitstoot van broeikasgassen, wereldwijd.  

Welke invloed gaat het 5G netwerk hebben op de CO2-uitstoot?
De technologie die bij het 5G netwerk komt kijken maakt dat datacenters nóg intensiever gebruik maken van alle data. Data dat wordt opgeslagen in datacenters, moet voorzien worden van stroom om continu te werken en moet gekoeld worden. Netwerk- en IT-bedrijf Cisco heeft uitgezocht dat in 2021 het wereldwijde dataverkeer zeven keer hoger zal zijn dan het in 2016 al was. Door de veel hogere frequenties die 5G gebruikt is de verbinding een stuk sneller. Een nadeel van deze hoge frequenties is dat het signaal aanzienlijk minder ver komt dan de vorige netwerken, waardoor er wereldwijd signaal-versterkende antennes (small cells) moeten worden gemonteerd, die allemaal energie nodig hebben, net als de grote nieuwe antennemasten voor 5G. Alleen al in Nederland zijn straks voor 5G tienduizenden nieuwe small cells nodig en wereldwijd miljarden. Het netwerk, de elektronica voor het verwerken van de signalen in de datacentra’s, als grootste verbruikers, de zenders en ontvangers, hebben allemaal energie nodig en vervuilen zo de aarde.

Stroom
Eén 5G-basisstation gebruikt naar schatting ongeveer evenveel stroom als 73 huishoudens, en 3x zoveel als de vorige generatie basisstations (2G en 3G). Als de basisstations, datacentra en apparaten bij elkaar worden opgeteld, zal telecommunicatie tegen 2025 meer dan 20% van de elektriciteit in de wereld verbruiken, zegt Huawei-analist dr. Anders Andrae. Talrijke rapporten beschrijven dan ook het exponentieel toenemende energieverbruik toe aan 5G en alle Internet of Things-toepassingen*.

*(Internet of Things (IoT) genereert heel erg veel informatie waarmee bedrijfsprocessen slimmer, sneller en efficiënter inricht, en/of nieuwe diensten en business-modellen worden ontwikkeld).

Zeldzame materialen
Naast het energieverbruik, zal het produceren van miljarden nieuwe 5G-apparaten, en het vervangen van alle vorige generatie-apparatuur, leiden tot een enorme vraag naar zeldzame metalen zoals lithium, die moeten worden gedolven, met alle gevolgen van dien voor de aarde.

Zin/onzin
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van 5G, en toekomstige netwerken, in ogenschouw wordt genomen en gestopt wordt. Wanneer gaan we de milieubelasting en het bijbehorende elektriciteit verbruik van 5G nu eens onder ogen zien? Wat is het uiteindelijk waard, om met een VR-bril van ene 5G-zender naar de andere te lopen?

Blijvend online vergaderingen? Funest voor de CO2 uitstoot, water en bossen
Ook de explosie aan online vergaderingen, door de corona pandemieën, is een bijzonder slechte zaak voor de ICT- voetafdruk bleek in 2021 al uit een gemeenschappelijk onderzoek van de universiteiten van Perdue en Yale en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zij berekenden voor het eerst niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook het water- en landgebruik dat nodig is i.v.m. met toenemende onlineactiviteiten (door het koelen van alle extra datacentra die nodig zijn en de plekken die nodig zijn hiervoor). Als die stijging met minstens twintig procent effectief aanhoudt is elk jaar een bos van 185.000 vierkante kilometer nodig om de extra uitstoot aan CO2 te compenseren. Het extra water dat nodig is voor de verwerking en verzending van gegevens, is net zoveel om meer dan 300.000 Olympische zwembaden te vullen!

‘Wie deelneemt aan vijftien Zoom-vergaderingen van een uur per week, vertegenwoordigt daarmee een uitstoot van 10 kilo CO2, rekende Enrique Ortiz uit, de directeur van het Andes Amazon Fund (Natuur- en milieueducatie programma in het Amazonegebied). 

Wat zijn de mogelijke oplossingen?
In 2020 is de CO2-uitstoot door de Nederlandse economie gestegen naar 11,3 procent. Nederland wil vóór 2030, 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, en in 2050 95% procent minder. In april 2018 nam het Parlement met een ruime meerderheid de nieuwe klimaatwet aan om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het doel om in 2030 in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 deden gebeurde.

Misschien is het heel erg wijs om te stoppen met 5G? Het vliegen, in verhouding, net zo duur maken dan een pakje sigaretten, als ontmoediging. De vervuilende fabrieken sancties opleggen, en nog wijzer is het om de helft (of één provincie) van Nederland compleet stralingsvrij te houden van alle draadloze communicatie van 2G, 3G, 4G en 5G, voor de mensen die er ziek van worden en niet tegen kunnen.

Bronnen:
https://www.computable.nl/artikel/opinie/datacenters/5415817/1509029/blauwdruk-voor-perfect-datacenter-1-koeling.html#:~:text=De%20klassieke%20techniek%20voor%20het,te%20leiden%20wordt%20water%20gekoeld              https://stralingsleed.nl/blog/wat-is-augmented-reality-ar-virtual-reality-vr-en-mixed-reality-mr-en-wat-doet-dit-met-onze-gezondheid/ https://www.nu.nl/weekend/5427539/zo-slecht-vliegen-jouw-eigen-co2-uitstoot.html https://stralingsleed.nl/blog/wat-is-augmented-reality-ar-virtual-reality-vr-en-mixed-reality-mr-en-wat-doet-dit-met-onze-gezondheid/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/48/co2-uitstoot-door-biomassa-neemt-toe#:~:text=In%202020%20is%20de%20CO,fossiele%20brandstoffen%20met%2018%20procent.
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/12/haut-conseil-pour-le-climat_rapport-5g.pdf
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/milieu-impact-van-ict-groter-dan-gedacht-productie-weegt-zwaarst-door/article-longread-1809393.html
Foto: https://www.jrseco.com/nl/hoeveel-stroom-gebruikt-5g/
Foto: https://www.krantvandeaarde.nl/t-gooi-zegt-nee-tegen-5g/
https://www.accountant.nl/nieuws/2021/3/ict-hard-op-weg-een-van-de-meest-vervuilende-sectoren-te-worden/
https://www.duurzaamnieuws.nl/online-vergaderen-met-beeld-slurpt-energie/
https://tweakers.net/nieuws/182888/burgercommissie-brussel-wil-5g-vrije-zones-om-milieu-impact-in-kaart-te-brengen.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-01