Voor de 5G nieuwe radionetwerken (NR) wordt de multiple-input multiple-output (MIMO) ingezet. Een kunstmatige magnetische geleider (AMC- Adaptieve Codering en Modulatie) die zich bevindt onder de (MIMO) antennemast 5G, om de versterking met ongeveer 55% te verbeteren over de geheel bereikte frequentieband. Erg veel openheid voor de gewone man is hier niet over. Het is allemaal een beetje stiekem.

Waarom zo stiekem
Is het omdat bij de planning van de 60 gigahertz ( GHz) draadloze verbinding, er rekening gehouden moet worden met zuurstof-absorptie? Radiofrequenties (tussen 30 GHz en 70 GHz heten ze millimeterfrequenties) rond de 60 GHz hebben namelijk de unieke eigenschap dat de energie van deze radiogolven (liever millimeter golven genoemd) met deze frequentie, deels door zuurstofatomen geabsorbeerd te worden. Hierdoor bedraagt de reikwijdte voor de zendontvangers hooguit circa 1 kilometer en niet veel verder.

Zuurstof of O is een kleur- en reukloos gas dat aanwezig is in lucht is en wat de mens nodig heeft om te leven.

60 GHz absorbeert energie
De 60 gigahertz (GHz) zit in de band van vijfduizend megahertz (64-71 GHz).  Rond 60 GHz zit nog genoeg bandbreedte: ‘daar zit de band van vijfduizend megahertz (5 gigahertz) en daar kan een factor tien tot honderd aan snelheidswinst gehaald worden‘, verteld TU/e- (Technische Universiteit Eindhoven) promovendus Iwan Akkermans. ’Rond de 60 GHz absorbeert waterdamp de straling (maar toch ook de energie is wat ik lees), dus dat is voor veel commerciële toepassingen niet interessant. Die demping wordt echter pas significant op kilometers afstand. Op tientallen meters is dat verwaarloosbaar.‘

De 60 GHz absorbeert dus de straling! Maar 60 GHz absorbeert ook zuurstof
Bij 60 GHz kan O2 (Dizuurstof of moleculaire zuurstof (een belangrijke enkelvoudige stof van het element zuurstof) een verzwakking (demping) veroorzaken. Demping welke pas significant wordt op kilometers afstand, maar op tientallen meter verwaarloosbaar is. Er moet dan ook steeds rekening worden gehouden met masten bouwen, met hoge atmosferische verzwakking tijdens de MMW (millimeterband of millimetergolfelementen) overdracht. Maar wordt hier wel aan de mens gedacht en aan alle flora en fauna bij 5G? Bij alle slimm cells? Gaat nu door de verzwakking van de zuurstofmolecuul de opname van zuurstof in de longen haperen of stoppen op den duur? Krijgt elk organisme met longen het benauwd? De een eerder dan de ander want niet ieder mens zit hetzelfde in elkaar!

Maar op tientallen meters verwaarloosbaar? Maar wat is de corona pandemie dan? Zuurstof demping zodat de mens erg benauwd is! Want een van de klachten van de corona-besmetting is: benauwdheid en kortademigheid en verschijnselen van een atypische longontsteking (wat betekent: niet veroorzaakt door bacteriën)? De benauwdheid of kortademigheid na corona kan dagen tot weken aanhouden en bij de meeste mensen verdwijnen de klachten na lange tijd weer, maar dus niet bij iedereen! Komt dit niet door het vrije gebruik van de 60 GHz? Wij mensen weten het nu niet waar dat voor gebruikt wordt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
En zegt het RIVM niet zelf over mensen die corona hebben gehad: mensen met Long COVID hebben klachten zoals o.a. vermoeidheid en kortademigheid. Sommige van die klachten blijven lang bestaan, maar de ernst ervan kan wel enigszins afnemen in de loop van de tijd. Dit lijkt wel op elektrogevoeligheid!

Vermelding 60 GHz hoeft niet meer
De 60 GHz kan ten allen tijde gebruikt worden, zonder dat dit vermeld hoeft te worden. Bij deze hoogfrequente band is een enkele antenne niet meer genoeg en moeten meerdere elementen samenwerken in een array en de benodigde vergunning voor 60 gigahertz is eind 2019 afgeschaft. Deze mogen gebruikt worden door wie dat wil en zonder dit te melden!

60 gigahertz (GHz) en absorptie-eigenschappen
60 GHz is niet zomaar een 5G-frequentie! Deze frequentie is zowel voor gebruik in een nieuwe wifi-standaard, als voor gebruik in huis, op straatniveau en dus op 5G(4G+) netwerkniveau. Maar het heeft een donker duister geheim voor de gebruiker, wat amper genoemd wordt: de 60 GHz heeft uitzonderlijke absorptie-eigenschappen die de omringende zuurstof absorbeert!

In de openingstoespraak van de 5G Crissis Summit 2020, bespraken Josh del Sol en Dr. Rashid Buttar van 60 GHz de alarmerende zuurstofeigenschappen, en de nog alarmerender gezondheidseffecten op het menselijk lichaam geven, waar een video van was.  Deze video is echter verwijderd in een democratisch land. Mensen mogen dit schijnbaar niet weten!

Toch al gebruikt?
Is de oorzaak van de Long COVID niet het gebruik van de 60 GHz, vraag ik me af? Een deel van de mensen houdt na een besmetting met het coronavirus, klachten over als benauwdheid. Erg toevallig dat nu duidelijk is dat de 60 GHz zuurstof absorbeert, en menig coronapatiënt benauwd is en benauwd blijft.  Zegt het Radboud UMC niet zelf: het snel ‘vollopen’ van de longen (longoedeem) is een kenmerk van een ernstige infectie met SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)? En dat ze niet weten hoe dat mogelijk is? Is de draadloze communicatie de oorzaak? Alle masten en alle satellieten?

Laag zuurstofniveau
En het waren ook Nijmeegse artsen niet die ontdekten waarom patiënten zo ’n levensbedreigend laag zuurstofniveau kunnen hebben, terwijl ze daar zelf weinig van merken. Dat het gealarmeerde immuunsysteem* gespecialiseerde troepen stuurt en de longblaasjes ontstoken raken en zich vullen zich met vocht? Het zuurstofniveau in het bloed daalt en de patiënt benauwd wordt?

*Elektromagnetische straling gegenereerd door antennemasten, mobiel en draadloos gebruik, werkt eveneens in op het immuunsysteem en geeft op den duur lichamelijke veranderingen https://stralingsleed.nl/blog/hoe-emv-s-ons-immuunsysteem-verstoren/ . Wat toevallig hé?

Praktijk voorbeeld
En dan, na ruim een week corona, verslechtert de situatie acuut, een tafereel dat artsen wereldwijd voor raadselen stelt, alsof het lichaam na een dag of tien op een T-splitsing komt en de verkeerde afslag neemt. Op een röntgenfoto zien de longen, normaal gesproken zwart van kleur, er opeens uit als matglas: overal vocht, de longen dreigen te verdrinken. Dat moet duiden op ARDS (Acute respiratory distress syndrome), een ziektebeeld waarbij de longen het zo zwaar hebben dat beademing nodig is.

Het zijn de inderhaast opgetrommelde immuuncellen die dat vocht op hun geweten heeft: ze veroorzaken ontstekingen om de schade op te kunnen ruimen. Maar artsen merken al snel dat zich iets wonderlijks voordoet: ze zien wel matglas, de patiënt is ook kortademig, maar op de foto’s zijn aanvankelijk nauwelijks sporen van ARDS te zien. Waar komt al dat vocht dan toch vandaan?

Is niet op veel plaatsen in Nederland 5G al werkzaam en de 60 GHz sinds eind 2019, vergunningsvrij?

Bronnen:
Foto: https://www.wavecontrol.com/rfsafety/en/news/item/182-new-wavemon-rf-60-ready-for-5g-next-generation-networks-up-to-60-ghz
https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radio_communicatie/radiocommunicatie-60-ghz/
https://www.youtube.com/watch?v=MF7DHV7ROsY
https://stralingsleed.nl/blog/60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-o-a-5g/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-slooptocht-van-het-coronavirus-in-het-lichaam-bijna-geen-orgaan-blijft-onberoerd~b1914afa/
https://bits-chips.nl/artikel/samenwerkende-antennes-brengen-60-ghz-in-bereik/
https://magdahavas.com/uncategorized/5g-summit-2020-expert-panel-livestream-truth-solutions/
https://coronaplein.nu/gesprek/last-van-minder-zuurstof-op-kunnen-nemen
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1434841121003873
https://pharrowtech.com/news/pharrowtech-telenet-and-unitron-secure-public-funding-for-fixed-wireless-access-field-trial
https://stralingsleed.nl/blog/hoe-emv-s-ons-immuunsysteem-verstoren/
https://stralingsleed.nl/blog/is-de-26-ghz-frequentie-al-werkzaam-samen-met-de-60-ghz-frequentie/