22-09-2020, geeft een actueel studieoverzicht (review) naar de ‘biologische effecten van kunstmatig elektromagnetische velden op insecten aan, dat naast pesticiden en het verlies van leefgebied, straling van de mobiele telefoons eveneens een negatief effect heeft op insecten. Dat de insecten met uitsterven bedreigd worden. De analyse werd uitgevoerd door de bioloog en milieuwetenschapper Alain Thill* in opdracht van de milieu- en consumentenorganisatie Diagnose-Funk eV, de NABU Baden-Württemberg en de Luxemburgse milieuorganisatie AKUT.

*Alain Thill (Master of Science) werkt aan de Universiteit van Freiburg. Alain doet onderzoek in Zoölogie, Plantkunde en Ecologie en het project heet ‘Effect van elektromagnetische velden op insecten’.

Insecten sterven uit
Het gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere kriebelbeestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur. Goed twee derde is in 2018 verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Natuurmonumenten is uitgevoerd.

In 2020 hebben we te maken hebben met een dramatische ineenstorting van veel insectenpopulaties. Met meer dan 30.000 insectensoorten in Europa, waaronder kevers, vlinders, libellen, juffers, mieren, hommels, zweefvliegen, bijen, vliegen en muggen. Voor de studieanalyse heeft Alain Thill literatuuronderzoek uitgevoerd dat resulteerde in totaal 190 wetenschappelijke publicaties over het onderwerp. Hiervan zijn 83 onderzoeken geïdentificeerd die als relevant en van voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn voor de onderzoeksvraag. Effecten van elektromagnetische velden (EMV) op insecten werden aangetoond in 72 van de 83 geanalyseerde onderzoeken. Alle onderzochte onderzoeken zijn peer-reviewed. Vooral mobiele telefoons, zendmasten en wifi lijken ervoor te zorgen dat de calciumkanalen* van de cellen opengaan waardoor er meer calciumionen naar binnen stromen.

*Calcium heeft bij insecten een rol in het proces van de signaaltransductie (het doorgeven van signalen). Calcium is nodig bij de samentrekking van spiercellen en ook bij de bevruchting is calcium belangrijk. In de bloedbaan wordt het calcium getransporteerd als opgeloste ionen (calciumionen) of gebonden aan eiwitten.

Een teveel aan calcium geeft overwerkte cellen (celstress) waardoor er ‘foutjes’ ontstaan. Foutjes zoals het:
-richtingsgevoel wat niet werkt;
-vermogen om te reproduceren;
-dag-nachtritme wordt verstoord;
-immuunsysteem wordt verkeerd geactiveerd.

Studies uit Griekenland tonen ook aan dat straling van mobiele telefoon aanzienlijk schadelijker is dan het magnetische veld van 50 Hertz van een hoogspanningslijn.

Veel diersoorten, waaronder honingbijen, maken gebruik van meerdere systemen voor hun navigatie zoals met behulp van:
-de positie van de zon;
-de polarisatie van het licht wanneer de zon niet zichtbaar is;
-markeerpunten zoals een grote boom of gebouwen;
-het aardmagnetisch veld.

Kunstmatige (door de mens opgewekte) elektromagnetische velden (EMV) interfereren met het natuurlijk magnetisch veld van de aarde en het is goed denkbaar dat de navigatie verstoord zou kunnen worden door kunstmatige EMV.

De Zwitserse bioloog Daniël Favre en onderzoek in 2009
Daniël Favre heeft in 2009 een onderzoek verricht naar het gedrag van bijen en een opmerkelijke ontdekking gedaan die een mogelijke verklaring geeft voor de wereldwijde verdwijning van bijenvolken. Hij plaatste twee mobiele telefoons boven een bijenkorf en na ongeveer 25 tot 40 minuten begonnen de werkbijen een reeks van hoge piepjes te geven, die hij heeft opgenomen. Voor bijen is dit een signaal van gevaar. Het signaal om weg te wezen! Gevaar! Vlucht! In een vervolgonderzoek (juli 2012) toonde hij opnieuw aan dat bijen alarmsignalen uitzenden als de kast of korf onder invloed staat van straling van draadloze communicatie.

Het effecten van straling van mobiele telefoons worden onderschat
Naast het verlies van habitats, de intensivering van de landbouw en het binnendringen van pesticiden en luchtverontreinigende stoffen in het milieu, kunnen andere factoren, zoals hoogfrequente elektromagnetische straling, een rol spelen. Uit dit overzicht blijkt dat het effect van straling van mobiele telefoons op het milieu vaak wordt onderschat ”, zegt NABU-staatsvoorzitter Johannes Enssle. In de onafhankelijke wetenschap is al veel bekend over de negatieve effecten van de mobiel en wifi-straling op de cellen. Tot dusver is dit echter nauwelijks in het openbaar besproken, merkt Enssle op. “Het onderwerp is voor velen van ons ongemakkelijk”.

Vraag naar minder stralingsblootstelling in de omgeving
Peter Hensinger, plaatsvervangend voorzitter Diagnose-Funk eV en hoofd van de wetenschappelijke afdeling zegt: “Het is zorgwekkend dat zelfs lage stralingsniveaus ver onder de grenswaarden van het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), insecten kunnen beschadigen.” De uitbouw van mobiele telefonie mag zeker niet over de hele linie ongestoord doorgaan, zoals gewenst is door politici en mobiele netwerkoperatoren. Er moeten onmiddellijk conclusies getrokken worden uit de resultaten van deze studie: De leefgebieden van insecten moeten worden beschermd tegen straling van mobiele telefoons”!

Geen gehoor
De resultaten van de review zijn volledig in tegenspraak met de houding van de overheid, die de effecten van elektrische, magnetische en elektromagnetische velden op flora en fauna ontkennen en mensen niet wijzer willen maken. De bioloog prof. Herbert Zucchi van de Osnabrück University of Applied Sciences, een van de toonaangevende experts op het gebied van insecten en elektromagnetische velden, beoordeelt de review als zeer grondig werk, wat entomologen een goed overzicht geeft van de huidige stand van kennis.

 

Insecten dood geeft mensennood
Insecten spelen een hoofdrol in de kringloop van het leven. Ze verwerken organisch materiaal en zorgen zo voor een gezonde bodem, zodat planten en bomen kunnen groeien. Bijen, vlinders, vliegen en zweefvliegen bestuiven bloemen en insecten zijn onmisbaar als voedsel voor talloze andere soorten dieren. Berekend is dat plantenbestuiving door insecten overeenkomt met een economische waarde van ongeveer 153 miljard euro wereldwijd. Het bedrag dat wanneer we de fruitbomen in het voorjaar zelf zouden moeten bestuiven. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appels, peren, bramen, bessen en frambozen. Ook groenten zoals courgettes, paprika’s, pompoenen en komkommers zouden verdwijnen zonder de bij. Minder voor de hand liggend: ook zonnebloemolie en mosterd zijn dan verleden tijd. Handmatig bodemherstel en waterzuivering geven geschatte kosten van ongeveer vier biljoen euro per jaar. Het afnemen van de insectensoorten is dan ook een grote bedreiging voor ons bestaan.

Wetende dat de kunstmatige elektromagnetische straling mogelijk de oorzaak is van de wereldwijde insectensterfte en geen maatregelen nemen tegen  de kunstmatig elektromagnetische velden. De kunstmatige elektromagnetische velden van de 2de G(eneratie), de 3G, 4G en de 5G en de tot 100.000 satellieten voor 5G die mogelijk de natuurlijke elektromagnetische velden verstoren van de insecten en de reden zijn dat de oriëntatie van insecten worden verstoord en hun genetische samenstelling veranderd is onmenselijk. Kunstmatige elektromagnetische velden die zo massaal de mogelijkheid geven dat we zonder het bestaan van de insecten in de toekomst, een lege winkelkar hebben en gedoemd zijn tot sterven is zelfs crimineel. Dit alles toestaan zonder dat er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is gedaan, is gewoon genocide.

Bronnen;
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/news/2020/september/28682.html
https://badenwuerttemberg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/bw/einmaligeverwendung/thill_2020_review_insekten_komplette_studie_mit_zusammenfassung.pdf
https://www.nu.nl/dieren/5264678/dramatische-afname-van-insecten-in-natuurgebieden-nederland.html
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1328
www.letstalkabouttech.nl : insecten 5G proof?
https://stralingsleed.nl/blog/help-de-bijen-verdwijnen/