De temperatuur op aarde stijgt
Nog nooit eerder is het klimaat zo snel veranderd als nu (2024) het geval is. Op dit moment is de gemiddelde temperatuur op aarde 1,1 graden hoger dan het einde van de 19e eeuw. Dat lijkt weinig, maar een opwarming van 1,5 graden zal wereldwijd voor ernstige en onomkeerbare gevolgen zorgen. Sommige effecten zijn zelfs nu al onomkeerbaar; zoals het smelten van ijskappen en het stijgen van de zeespiegel. Daarom is in het klimaatakkoord van Parijs door veel landen al afgesproken om er zo veel mogelijk aan te doen om onder de 1,5 graad opwarming te blijven.

Het laatste IPCC* rapport echter zien dat die opwarming van 1,5 graad al binnen 10 jaar bereikt zal worden. Als er niets veranderd aan de huidige aanpak van landen zouden we volgens het IPCC in 2100 een opwarming van zo’ n 3,2 graden tegemoet gaan zien.

*Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in het Nederlands de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering.

Heeft ons draadloos gebruik te maken met de opwarming van de aarde?
Wetenschappers hebben vastgesteld dat het klimaat overduidelijk is opgewarmd door de mens. Sinds de industriële revolutie zorgt de mensheid namelijk voor een hoge uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en er is één belangrijk onderwerp dat achterwege blijft en niet genoemd mag worden: de impact van het draadloze communiceren wat sinds het begin van de 20ste eeuw zo enorm is toegenomen en invloed heeft op mens, flora en fauna én op ons milieu. Waarom blijft dit zo onderbelicht?

Uitstoot broeikasgassen
Want draadloos communiceren (met de mobiel en 5G overal werkzaam) heeft nadelige kanten die te weinig/tot géén aandacht krijgen. De 5G technologie maakt nóg intensiever, sneller en overal draadloos datagebruik mogelijk dan 2G, 3G en 4G. Al de data hiervan wordt opgeslagen in grote datacenters die stroom moeten hebben om ‘aan’ te blijven en gekoeld moeten worden. Deze datacenters waren in 2016 al verantwoordelijk voor 2% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Dat is drie keer zoveel als de NS en zelfs meer dan de luchtvaart, een sector waar veel kritiek op is vanwege de grote hoeveelheid broeikasgassen die het uitstoot. Bij nog meer streaming*diensten van 5G, neemt het energieverbruik van datacenters toe tot bijna 10% van de wereldwijde broeikas uitstoot waar je niemand over hoort.

*Met streaming dienst (stromen) wordt bedoeld dat bestanden zoals videobeelden of muziek via internet (denk aan YouTube, Netflix, Spotify, Disneychannel en TV app), rechtstreeks op de computer, smartphone of tablet afgespeeld kunnen worden.

Terwijl Google 1 miljard euro investeert in Nederlandse datacenters om de toename van alle draadloos op te vangen, wordt er weinig gerept over de uitstoot waar het mee gepaard gaat. Financiële belangen spelen hier een grote rol en dat maakt dat bedrijven en overheden hun ogen sluiten voor de problemen die 5G kan veroorzaken bij milieu, mens, flora en fauna.

Opwarming van de aarde en draadloos gebruik
Met een geschat aandeel van bijna 10% van het wereldwijde energieverbruik van 2030 speelt ons draadloos gebruik een substantiële rol in het klimaatvraagstuk waar de wereld mee worstelt.

De frequenties
De frequentieruimte raakt eveneens in de knel. Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijd of in een zekere ruimte. Deze frequentie is onzichtbaar, niet te horen en niet te zien en 5G maakt gebruik van de 700 megahertz (MHz) frequentie, de 3,5 gigahertz (GHz) frequentie en de bedoeling is om gebruik te gaan maken van de 26 GHz. frequentie*.

*De 26 GHz is een frequentie met een zeer hoge capaciteit en met de mogelijkheid voor ultra lage vertraging (latency).

De 20e-eeuwse socioloog Jacques Ellul staat bekend als criticus op deze vooruitgang. Hij beschreef in 1954 al hoe niet het kapitaal, maar techniek de wereld bestuurt door een ‘maatschappelijk ordeningssysteem’ aan te drijven dat economische, politieke en sociale processen beïnvloedt. De mensheid zoekt op deze gebieden constant naar de meest efficiënte techniek voor alles: hoe we ons voortbewegen, hoe we communiceren, maar ook hoe we mensen beïnvloeden. Ellul stond hier kritisch tegenover omdat hij zag hoe deze drang naast mogelijkheden, ook problemen veroorzaakte. 5G lijkt precies in deze analyse te passen: een nóg efficiënter middel met mogelijk ernstige gevolgen. Heeft Ellul gelijk? Kan het een tandje minder met deze vooruitgang? Ook al is het antwoord ja, het zal waarschijnlijk niet gebeuren. Als we dan toch per se vooruitgang willen, laten we het dan zo mensvriendelijk doen.

Het 5G-netwerk zal onvermijdelijk leiden tot een grote toename van het energieverbruik onder consumenten, wat nu al een van de belangrijkste oorzaken is van de klimaatverandering.

Bronnen:
Jonas van Diepen, stagiair bij Studium Generale
https://www.hier.nu/klimaatverandering/dit-is-staat-van-het-klimaat-volgens-wetenschap?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwgpCzBhBhEiwAOSQWQYGDIaYJoR3e2ZmBb1VKAiOyCUH_dxZHOL8bbsFSX9VyfcvBABjmJBoClr4QAvD_BwE
https://www.sg.uu.nl/artikelen/2019/08/5g-heeft-consequenties-voor-het-milieu
Foto: https://antennekaart.nl/
https://stralingsleed.nl/blog/opwarming-van-de-aarde-door-ons-eigen-draadloos-internet/