KPN en ABP gaan een samenwerking aan voor mobiele infrastructuur
KPN (voorheen Koninklijke PTT Nederland NV en sinds 1989 KPN) en de Stichting Pensioenfonds *(ABP) gaan een samenwerking aan op het gebied van acquisitie (zieltjes winnen) en beheer van passieve infrastructuur (elementen die nodig zijn voor de mobiele netwerken zoals antennes).

*ABP is het pensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland.

TowerCo
Het nieuwe zendmasten netwerk heet TowerCo. Dit samengevoegde netwerk bestaat uit zo’ n 3.800 mobiele zendmasten en daklocaties van KPN (zo’ n 60 procent van KPN’ s netwerk), NOVEC (eigendom van TenneT*) en Open Tower Company (eigendom van NOVEC en ABP) worden ondergebracht in deze nieuwe onderneming en blijven toegankelijk voor de verschillende mobiele operators en andere frequentiegebruikers. Het telecombedrijf krijgt een meerderheidsbelang van 51 procent en het resterend percentage gaat naar het ambtenarenpensioenfonds (ABP) als belegger. In het kader van deze transactie kopen KPN en het ABP TenneT geheel uit.

*TenneT is de onafhankelijke beheerder van het landelijke hoogspanningsnet.

KPN en ABP bouwden al langer aan de digitale infrastructuur van Nederland door samen te werken bij de uitrol van het glasvezelnetwerk waar in 2004 Nuenen de eerste gemeente was die werd aangesloten op dit moderne internetnetwerk*. Deze nieuwe samenwerking ziet toe op de passieve mobiele infrastructuur, die een belangrijk fundament vormt voor het 5G-netwerk door een fijnmazig netwerk van antenne-opstelpunten zoals zendmasten en daklocaties verspreid over Nederland. Mede dankzij deze infrastructuur behoort het Nederlandse mobiele internet tot de top in de wereld en kunnen gebruikers vrijwel overal in Nederland draadloos bellen, internetten, gamen en video’s streamen!
*9-04-’24 ligt er bij iets meer dan 7,1 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting in de straat of tot aan de meterkast.

Regels plaatsing antennes
Alle regels voor het plaatsen van antennes staan in het Nationaal Antennebeleid. Voor antennes hoger dan 5 meter is toestemming van de gemeente nodig. Voor kleinere antennes niet meer. Bij plaatsing van een antenne op een gebouw of een ander bouwwerk is toestemming nodig van de eigenaar. Bij een vrijstaande zendmast is toestemming nodig van de grondeigenaar. Daarnaast is voor een vrijstaande zendmast een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

Omdat de ruimte voor zendmasten schaars is, wordt het voor mobiele operators de laatste jaren lastiger om nieuwe opstelpunten te realiseren want de frequentieruimte raakt op.

De frequentieruimte raakt op
Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijd of in een zekere ruimte. Deze frequentie is onzichtbaar, niet te horen en niet te zien. 5G maakt gebruik van de 700 megahertz (MHz) frequentie, de 3,5 gigahertz (GHz) frequentie en de bedoeling is om gebruik te gaan maken van de 26 GHz. frequentie*.

*De 26 GHz is een frequentie met een zeer hoge capaciteit en de mogelijkheden voor ultra lage vertraging (latency).

Vliegtuigen
Want ook vliegtuigen moeten kunnen vertrouwen op ongestoord frequentiegebruik. Voor hun onderlinge communicatie en het contact met de luchtverkeersleiding en ook voor de navigatie is frequentiegebruik onmisbaar. Maar frequentieruimte is schaars en door de drukte van het mobiel communiceren neemt de kans op verstoringen toe wat nu al te merken is aan bijv. de radarinstallatie die noodzakelijk is voor de begeleiding van het vliegverkeer. Die maakt gebruik van frequentieruimte in de 2,7 GHz band en door draadloos frequentiegebruik van alle draadloze communicatie kan het beeld van de radar verstoord raken met alle gevolgen van dien.

De beïnvloeding van de weersvoorspelling
Ook de weersvoorspellingen maken gebruik van frequentiegolven om het weer te voorspellen. Het toenemend gebruik van 5G kan nu de weersvoorspellingen minder betrouwbaar maken, blijkt uit een nieuwe studie omdat een deel van de 5G-straling kan ‘lekken’ naar de frequentie die de weersdeskundigen gebruiken om de waterdamp in de wolken te meten en de weersvoorspelling correct te maken.

Bronnen:
https://www.computable.nl/2024/06/05/kpn-krijgt-met-geld-van-abp-controle-over-zendmasten/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2DeQBmcU6Ypb7fwt1aPy58_ZeZhmRxZMZasFMrJhWkqHPYEb97HOj2BoU_aem_AYWomyPXjeyjA6nNBcx_HDEFs6SCrW1LEq0elt07o2mmSAu4dKNTgoUa_1mHujqLYC3r3zZlZ8dqpHq2Ut1_v8vj
https://www.overons.kpn/nieuws/kpn-en-abp-gaan-samenwerking-aan-voor-mobiele-infrastructuur/
https://stralingsleed.nl/blog/het-glasvezelnet-aanpassen-voor-de-5g-upgrade/
Foto: https://stichtingehs.nl/nieuwsberichten/uitslag-fotowedstrijd-breng-straling-in-beeld-2022/
https://tweakers.net/nieuws/222788/kpn-richt-met-abp-nieuw-bedrijf-op-voor-het-beheer-van-3800-5g-masten.html