De lente van 2024 gaat officieel de boeken in als de warmste ooit meld het KNMI, en daarnaast ook dat mei 2024 de natste maand was sinds de metingen zijn begonnen*.
Met een landelijk gemiddelde over Nederland van 123 mm tegen 58 mm ‘normaal’ was het een kletsnatte maand en viel ruim twee keer zoveel regen als normaal.

* Vanaf 1735 werden er meteorologische metingen verricht op ‘Huize Swanenburg’ in Zwanenburg (halverwege Amsterdam en Haarlem en wordt daarom ook wel Halfweg genoemd). In 1848 begon meteoroloog Buys Ballot te meten op sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht en zes jaar later werd hier het KNMI gevestigd.

Hoe kan dat?
”Als het gewoon droog is, kun je buitjes of buien op de radar zien”, zegt Harma Boer (weervrouw bij RTV Noord), “maar de weersverwachting wordt een stuk onbetrouwbaarder want het 5G-netwerk zit ongeveer op dezelfde frequentie* als waar waterdamp** ook zit en er komen ook steeds meer radiogolven*** in de atmosfeer”.

*Frequentie is het aantal keer per seconde dat stroom van richting verandert. De frequentie wordt gemeten in hertz (Hz), een internationale meeteenheid, waarbij 1 hertz gelijk is aan 1 cyclus per seconde.
**Neerslag (regen, sneeuw of hagel) valt uit de wolken die gevormd zijn door condensatie van afgekoelde waterdamp.
*** Een radiogolf, ook radiofrequente straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden Hz (hertz) tot enkele honderden gigahertz ( GHz).

Van waterdamp naar regendruppel

Regen (neerslag) ontstaat wanneer in de vochtige lucht de waterdamp opstijgt. De temperatuur daalt encondenseert in druppels, die uiteindelijk uitregenen. Hoe meer waterdamp er nu in de atmosfeer is, des teheftiger de neerslag. Als er een grote dikke waterdruppel in het water valt, ontstaat een luchtbel van de meegesleepte lucht. Een trilling van die luchtbel geeft geluid, nog voor de luchtbel in het water barst

Trilling of frequentie
Marcel Gilles Jozef Minnaert was o.a. bioloog en astrofysicus, noemde de natuurlijke aantal trillingen van de meegesleepte lucht, de natuurlijke trillingsfrequentie en het wordt nu dan ook de Minnaert-resonantie genoemd. Als meer lucht wordt meegesleept door de vallende druppel kunnen de wanden van de luchtbel gevormd worden als een orgelpijp of gesloten bolresonator*, zie foto.

* Een resonator of klankholte is een met lucht gevulde holte in de vorm van een buis die zodanig is opgebouwd dat de trillingen in de lucht versterkt worden.
Water dat bestaat uit watermoleculen en waar de resonantiefrequentie van een watermolecuul ongeveer 1,4 gigahertz (GHz) is.

Trillingen zijn elektromagnetische velden
Geluid plant zich voort in de vorm van geluidsgolven, in luchttrillingen. De snelheid waarmee dit gebeurt, de geluidssnelheid, hangt af van het medium waarin de geluidsgolf zich voortbeweegt en van factoren als temperatuur, vochtigheidsgraad en bewegingstoestand, zoals bijv. de wind. Geluidsgolven ontstaan dus door de trilling van een object, waar de omringende deeltjes in het medium gaan mee trillen en zo energie overbrengen. Geluidsgolven zijn een vorm van elektromagnetische velden.

Elektromagnetische velden bij 5G gebruik
Bij hogere frequenties, zoals bij 5G, zijn de magnetische- en elektrische velden aan elkaar gekoppeld en ook altijd samen voorkomen; het elektro-magnetisch veld (EMV). Deze elektromagnetische velden worden ook wel elektromagnetische golven of radiogolven genoemd. Radiogolven verschillen van geluidsgolven omdat geluidsgolven mechanische golven zijn en radiogolven elektromagnetische golven. Radiogolven zijn een soort van lichtgolven. Ze kunnen door het vacuüm van de ruimte reizen en hebben geen medium nodig. Radiogolven worden gebruikt in de draadloze communicatie van o.a. 5G en zijn dus niet te horen, niet te ruiken en niet te zien.

Beïnvloeding weersvoorspelling
Het toenemend gebruik van 5G kan nu de weersvoorspellingen minder betrouwbaar maken, blijkt uit een nieuwe studie. Een deel van de 5G-straling kan ‘lekken’ naar de frequentie die de weersdeskundigen gebruiken om de waterdamp in de wolken te meten.

Maar ook de mens bestaat voor een heel groot deel uit water*. Hoeveel invloed hebben deze onzichtbare, niet te ruiken of zichtbare frequenties, dan op de mens??

* Het gemiddelde percentage water in een volwassen lichaam is 65%, wat overeenkomt met ongeveer 45 liter water voor een sporter van 70 kg.

Bronnen:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/208108/zon-of-regen-5g-internet-zit-weersverwachting-dwars
Foto’s: eigen