Onderzoek van Dasdag S, Akdag MZ, Bashan M,

Het doel van dit onderzoek op ratten (ook wel een in vivo studie genoemd) is het onderzoeken van de effecten van blootstelling van 2,4 gigahertz (GHz) op het microRNA* (miRNA) en membraan- en vetzuursamenstelling van de hersencellen. De 2,4 gigahertz (GHz) wat o.a. gebruikt wordt (de 3,5 GHz) bij de (draadloze) verbindingen van mobiele telefoons, computers en andere draadloze apparatuur, bij 5G.

*Ribonucleïnezuur, vaak afgekort als RNA, is een biologisch macromolecule dat essentieel is voor alle levensvormen. MiRNA’ s zijn korte moleculen van RNA en miRNA’ s spelen een belangrijke rol in vele biologische processen, zowel normale, zoals embryonale ontwikkeling en cel-differentiatie (transformatie van een algemene cel in een gespecialiseerde cel, bv. een huid-, lever- of spiercel).

Voor het onderzoek werden ratten verdeeld in twee groepen, namelijk een groep zonder blootstelling en een groep mét blootstelling. De ratten in de blootgestelde groep werden blootgesteld aan 2.4 GHz (RF-EMV) straling, uitgezonden door een wifi-systeem dat 24 uur per dag aanstond, een jaar land! De dieren in de controlegroep werden onder dezelfde omstandigheden gehouden als de ratten in de experimentele groep, maar het wifi-systeem was uitgeschakeld en dus zónder de 2,4 gigahertz (GHz.) Aan het einde van de studie werden de ratten gedood en werden de hersenen verwijderd om de miRNA-expressie, de membraan- en vetzuren van de hersencellen te analyseren. De auteurs evalueerden tien verschillen in de miRNA-expressies* en negentien vetzuurtypes** van de hersencellen bij de bestraalde groep t.o.v. de niet bestraalde groep!

*Expressie is uitdrukking van gevoelens.
** Er zijn twee soorten essentiële vetzuren: alfolinoleenzuur (omega 3) en linoleenzuur (omega 6) en die vetzuren moeten via de voeding binnenkomen. Essentiële vetzuren zijn vetzuren die het lichaam niet zelf kan synthetiseren, maar moet krijgen uit voeding.

Op basis van de uitslag van de bestraalde groep ratten concluderen de auteurs dat blootstelling aan 2,4 GHz wifi de expressie van miRNA en het vetzuurpercentage van sommige membraanlipiden* kan veranderen.

*De meest voorkomende membraan lipiden zijn fosfolipiden, bouwelementen van de cellen.

Waarschuwing

De auteurs waarschuwen nu dat het gebruik van de elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik, de weg zou kunnen banen voor ziekten waarmee wetenschappelijk nog geen verband gelegd kan worden. Dit ondanks dat er veel onafhankelijk onderzoek is die wél een link hebben gevonden tussen de RF-EMV blootstelling en bepaalde soorten hersenkanker en dus de Telecom gewoon door kan gaan met het ‘bevuilen’ van onze leefomgeving en het verstoren van de werking van de hersenen door alle onzichtbare, niet te ruiken en niet zichtbare elektromagnetische velden, nodig voor het draadloos gebruik.

Conclusie van het onderzoek
Dat de hersenen een metabolisch actief orgaan is dat een hoog zuurstofverbruik en een robuuste productie van reactieve zuurstofsoorten ROS (Reactive oxygen species) heeft. De grote hoeveelheden ROS worden onder controle gehouden door een uitgebreid netwerk van antioxidanten. Verschillende studies, hebben ook laten zien dat de reactieve zuurstofsoorten (ROS) de cel binnen gaan en hier een grote belangrijke rol hebben, alleen… dat teveel ROS toxisch kan worden! Teveel ROS in de cel veranderd dan de enzymactiviteit* en de genexpressie*. Een verandering die is gerelateerd aan vele ziektes en een verandering die ontstaat door de straling (EMV) van alle draadloze toepassingen.

*De enzymactiviteit houdt in hoe snel en hoe veel substraten (groeimedium) er worden omgezet in iets anders, en
*Genexpressie is het totaal van alle waarneembare eigenschappen en kenmerken van een organisme.

Teveel ROS?
Teveel ROS kan leiden tot verschillende vormen van kanker, necrose (afsterven van weefsel) en neuronale schade (een aandoening van het zenuwstelsel) in het hersenweefsel. De hersenen zijn het meest gevoelig voor ROS-overproductie omdat ze een zeer hoge stofwisseling hebben. De elektromagnetische velden zorgen voor een onevenwicht tussen ROS en antioxidanten terwijl de antioxidanten juist de cellen moeten beschermen.

Hoe het werkt
De hersenen bestaan uit witte stof- en grijze stof. De witte stof is het ‘glasvezelnetwerk van de hersenen’ waar de informatiestromen doorheen lopen. Het bestaat uit de uitlopers (axonen) van zenuwcellen, met daaromheen een vette witte substantie die myeline heet. De grijze stof zit vooral aan de buitenkant van de hersenen. Het bestaat voor het grootste deel uit zenuwcellen en verwerkt informatie uit zenuwcellen.

Zenuwcel of neuron
Een neuron of zenuwcel bestaat uit een cellichaam met een celkern en meerdere uitlopende sprieten. De korte uitlopers heten dendrieten, de lange uitlopers axonen. Via deze uitlopers kunnen de zenuwcellen in de hersenen dus met elkaar communiceren. Dat doen ze door elektrische seintjes naar elkaar te sturen. Er zijn verschillende typen neuronen/zenuwcellen, namelijk de;
-sensorische zenuwcellen. De sensorische zenuwen geven informatie vanuit het lichaam aan de hersenen door,
-de motorische zenuwcellen. De motorische zenuwecellen geven informatie vanuit de hersenen door aan de spieren, en de
-schakel-neuronen die impulsen geleiden tussen zenuwcellen of neuronen en de meeste schakelcellen bevinden zich in het centraal zenuwstelsel.

Ook bestaan er gemengde zenuwen en een gemengde zenuw en bevat zowel zenuwuitlopers van gevoelszenuwcellen (sensorische zenuwcellen) als zenuwuitlopers van bewegingszenuwcellen (motorische zenuwencellen).

Bovenstaand onderzoek toont aan dat een storing van buitenaf grote gevolgen kan hebben voor een lichaam, resulterend in onomkeerbare biologische veranderingen. En een storing van buitenaf zijn o.a. de elektromagnetische velden van alle draadloos.

Bronnen:
https://over5g.be/publicaties/rol-van-2-4-ghz-radiofrequente-straling-van-wifi-op-mirna-en-vetzuursamenstelling-in-de-hersenen
https://stralingsleed.nl/blog/de-invloed-van-de-draadloze-communicatie-is-op-ons-lichaam/
Foto:file:///C:/Users/Gebruiker/Pictures/Hersenen,%20rechtenvrije%20afbeeldingen%20van%20Hersenen%20_%20Depositphotos.html
https://stralingsleed.nl/blog/de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-en-de-mithochondrien-2/