Bijen:
Zonder bestuiving door insecten zouden wij ruim een derde van onze voeding moeten missen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braam, bessen, frambozen en mango’s. Ook groenten zoals courgettes, paprika’s, avocado’s zouden verdwijnen zonder de bij. Zo belangrijk zijn bijen voor onze voeding.
Bijen (alle soorten, zoals honingbijen en hommels) zijn voor hun eigen voedingspakket afhankelijk van bloemen. Ze gebruiken de suikers uit nectar als energiebron (brandstof), en eiwitten, vetten en de mineralen uit stuifmeel als voedingscomponenten voor de opbouw van hun lichaam. De bijen verzamelen stuifmeel voor hun nakomelingen.

Draadloos
Sinds medio jaren ‘90 is het GSM-netwerk in Nederland uitgerold en sinds 2017 is er 5G. Verder zijn sinds de jaren ‘90 geleidelijk aan steeds meer draadloze communicatietechnieken binnenshuis gekomen, zoals de DECT-telefoon, draadloze muis, wifi-router, draadloos alarmsysteem, een op afstand bedienbare garagedeur en de mobiel. Hierdoor is de landsdekking hoog, en de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan radiofrequente elektromagnetische velden (EMV) sterk toegenomen. Blootstelling aan dit soort hoogfrequente elektromagnetische straling kan mogelijk in biologische effecten resulteren. Ook de flora en fauna heeft hier behoorlijk veel ongemak van, zoals de bijen.

En de laatste vijf jaar is er in Europa en Noord Amerika een toename van sterfte van honingbijenvolken en is een van de oorzaken van deze sterfte onder de bijen de elektromagnetische velden (EMV) van al onze draadloze toepassingen en wordt de  ‘bijenverdwijnziekte’ genoemd. De EMV tasten het navigatievermogen van de bijen aan door te interfereren met het natuurlijk magnetisch veld van de aarde. Gezien de gevoeligheid van de magneto-receptie* bij bijen, wordt het navigatie verstoord door deze kunstmatige EMV van alle draadloos.

*Bijen kunnen het aardmagnetisch veld waarnemen en gebruiken dit onder meer om de richting te bepalen waarin ze in donkere nestholten nieuwe raten bouwen. De receptor voor het aardmagnetisch veld is bij bijen erg gevoelig en dit systeem staat bekend als ‘magneto-receptie’.

Ander onderzoek geeft aan dat bijen tien keer meer geluid maken wanneer er in de buurt mobiel getelefoneerd wordt. Zo’ n toename in geluid is voor de bijen het signaal dat ze de bijenkorf moeten verlaten. Dat doen ze halsoverkop en gedesoriënteerd. Dat kan resulteren in een hoop dode bijen, waardoor een bijenkolonie een gevoelige klap krijgt. “Actieve mobiele telefoons hebben een dramatische invloed op het gedrag van bijen,” zo schrijft onderzoeker Daniel Favre. “Ze roepen namelijk het signaal op om de bijenkorf te verlaten.”

Het geluid van bijen
Het zoemende geluid van bijen wordt eigenlijk veroorzaakt door hun uitwendige skelet en niet door hun vleugels. Door het skelet heel snel te bewegen gaan hun vleugels wel slaan (zo’ n 190x per minuut), maar wat je vooral hoort is het trillende geluid van het harde skelet.

Meer onderzoeken naar bijen:
Ook blijkt uit het onderzoek uit Zwitserland door de bioloog Daniël Favre, adviseur voor bijenteelt en voormalig wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie, die met zijn team onderzoek deed naar het gedrag van bijen en alle draadloze communicatie dat bijen enorm gevoelig zijn voor de elektromagnetische straling van alle draadloos. Want bijen gebruiken het magnetische veld van de aarde om te navigeren. En sinds de invoering van alle draadloze communicatie* verdwijnen hele bijenkolonies.

* Bij draadloze communicatie wordt het elektrisch signaal van de mobiele telefoon niet door een kabel gevoerd, maar door radiogolven, die niet te zien zijn.

Het onderzoek
Er zijn ruim 80 geluidsopnamen gemaakt uit 5 verschillende bijenkorven waar een mobiele telefoon in de bijenkorven geplaatst werd. Als de mobiele telefoon uitstond of in de standby-modus, werden de bijen niet gestoord. Toen de mobiele telefoon werd aangezet, was het effect dramatisch: binnen 25 tot 40 minuten namen de geluiden van de bijen toe in intensiteit en frequentie, waardoor het ‘werknemerspiepsignaal’ ontstond. Met dit signaal (een luid signaal en wordt ook wel ontruimingssignaal of slow-whoop genoemd) wordt een geluid gegeven om te ontruimen.  Dit geluidssignaal wordt o.a. toegepast bij brand of bij een bommelding. Doel van het signaal is om iedereen te alarmeren van een noodsituatie en ervoor te zorgen dat er meteen daaropvolgend een passende actie wordt ondernomen, nl. ontruiming van het gebouw.

Als mobiele telefoon werd uitgeschakeld in de bijenkorven, waren de bijen binnen 2 tot 3 minuten gekalmeerd. Als de mobiele telefoon 20 uur aan stond en vervolgens werd uitgeschakeld, bleef het signaal nog twaalf uur aanhouden.

Uit nog een ander onderzoek dat onlangs in India is uitgevoerd bleek dat als een mobiele telefoon continu aan stond in de buurt van een bijenkorf, de kolonie binnen vijf tot tien dagen instortte, waarbij de werkbijen niet naar huis konden terugkeren.

Bronnen:
https://edepot.wur.nl/297416#:~:text=Allerlei%20mogelijke%20oorzaken%20passeren%20de,en%20er%20op%20kunnen%20reageren.
Frans: https://cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2023/12/abeilles-oiseaux-Uwarnke.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/bijensterfte-door-de-elektromagnetische-straling-van-alle-draadloos/
https://scientias.nl/straling-van-gsm-verwart-de-bij/
Foto; eigen