De Zwitserse bioloog Daniël Favre, adviseur voor bijenteelt en voormalig wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie, deed in 2009 onderzoek naar het gedrag van bijen en alle draadloze communicatie en kwam tot de slotsom dat bijen enorm gevoelig zijn voor de elektromagnetische straling hiervan. Want bijen gebruiken het magnetische veld van de aarde om te navigeren. En sinds de invoering van alle draadloze communicatie* verdwijnen hele bijenkolonies.

* Bij draadloze communicatie wordt het elektrisch signaal van de mobiele telefoon niet door een kabel gevoerd, maar door radiogolven, die niet te zien zijn.

Meerdere onderzoeken
Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken gedaan naar bijensterfte en elektromagnetische straling van alle draadloze. Eén daarvan vond plaats aan de Universiteit van Landau in Duitsland. Er werden 8 bijenkolonies genomen waarvan 4 voorzien werden van een DECT-station*. De overige 4 dienden als controle groep. Bij de ingang van elke bijenkast werd een doorzichtige buis geplaatst waardoor de onderzoekers de in- en uitgaande bijen konden tellen.  3 van de 4 kolonies die aan straling werden blootgesteld stierven en er keerden geen bijen naar de kasten terug.

*Een DECT-station is een apparaat dat bedoeld is om inkomende of uitgaande communicatie draadloos te ontvangen.

Andere onderzoeken laten ongeveer dezelfde resultaten zien waaruit blijkt dat straling dus echt haar gevolgen heeft.

Rol van straling onderbelicht bij ongekende bijensterfte
Nederlandse imkers worden dit jaar geconfronteerd met een ongekend hoog sterftepercentage onder hun bijenvolken. Deskundigen tasten in het duister over mogelijke oorzaken van deze plotselinge toename. Enkele imkers pleiten voor meer onderzoek naar de effecten van straling op bijen, maar daar is weinig animo voor.

Sonne Copijn, imker en bestuurder van de Bee Foundation, verloor onlangs twaalf van haar dertien bijenvolken! “Ik heb in de afgelopen tien jaar nog nooit zoveel sterfte gehad”, vertelt ze op 25 maart 2023 aan actualiteitenprogramma Een Vandaag. Ze blijkt niet de enige bijenhouder met grote verliezen te zijn. Imker Marjan Kemperman heeft ook veel last van bijensterfte, vertelt ze aan De Andere Krant. “In 2023 heeft 30 tot 40 procent van mijn volken het niet gehaald!” Copijn startte een enquête onder alle Nederlandse imkers om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de uitzonderlijk hoge sterfte onder honingbijen.

5G
Want naast virussen, ziektes en de invloed van de klimaatverandering is nu ook de uitrol van 5G een van de opties want bijen zijn erg gevoelig voor de straling hiervan. “Er wordt veel te weinig echt onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van straling op bijen. In Italië zijn in augustus 2020 in twee dagen tijd 130 volken gestorven, een totaal van 4 miljoen bijen. Straling als mogelijke oorzaak wordt nergens genoemd. Toch is deze ramp precies gebeurd in een vanaf 2018 door de EU goedgekeurd gebied onder het Gardameer, om testen uit te voeren met nieuwe 5G-technieken!”

Uit een rondgang onder verschillende organisaties blijkt de kennis over de link tussen straling en bijensterfte beperkt. De Nederlandse Bijenhouders-vereniging laat weten: “Onze kennis en kunde is helaas niet voldoende om daar een oordeel en/of standpunt over te vormen”. De vereniging verwijst door naar Bijen@WUR, een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit. Het Kenniscentrum Insecten geeft ook aan, niemand te hebben met “verstand van deze materie en zegt:” mobiele telefoons maken gebruik van elektromagnetische velden. Deze velden zouden mogelijk de navigatie van honingbijen kunnen verstoren met een verhoogde kans op sterfte als gevolg.  Wij hebben bekeken welk onderzoek hiernaar is gedaan en dat blijkt nogal beperkt te zijn”.

Het nationale museum voor de biodiversiteit in Leiden, Naturalis Biodiversity Center, antwoordt: “Wij hebben een aantal bijenexperts in huis, maar die houden zich allen niet bezig met de mogelijke invloeden van elektromagnetische velden op bijen”.

Bronnen
https://beelife.nl/blog-news/waarom-gaat-het-slecht-met-de-bij/#:~:text=Straling,-Bijen%20staan%20erom&text=Sinds%202000%20verdwijnen%20soms%20spontaan,naar%20bijensterfte%20en%20elektromagnetische%20straling.
https://deanderekrant.nl/nieuws/rol-van-straling-onderbelicht-bij-ongekende-bijensterfte-2023-04-14