Het coronavirus SARS- CoV-2 veroorzaakt de ziekte COVID-19. Bij corona (Covid-19) zien we vaak een ernstig zuurstofgebrek. Het snel ‘vollopen’ van de longen (longoedeem) is een kenmerk van een ernstige infectie met SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)*. Het gevolg is dat de longen slecht zuurstof kunnen opnemen en er een zuurstoftekort ontstaat.

* Het Coronavirus SARS-CoV-2 heeft als symptomen:
-milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten),
-verhoging/koorts,
-ernstige pneumonie (longontsteking),
-dyspnoe (benauwdheid),
-plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping komt eveneens voor.

Zuurstofmoleculen wijzigen bij de 60 GHz-band
Maar waar niet over geschreven wordt, en wat niet publiekelijk bekend wordt gemaakt, is dat; door de steeds grotere bandbreedte* van de mobiele communicatie, óók de zuurstofmoleculen wijzigen.

*Bandbreedte is in de telecommunicatie het verschil tussen de hoogste en de laagste frequentie. Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijd en in de telecommunicatie is de frequentie; het aantal trillingen binnen een seconde.

 5G en…… 60 GHz
De Europese Unie heeft drie frequenties aangewezen voor 5G aangewezen de;
-700 megahertz (MHz),
-3,5 gigahertz (GHz) en de,
-26 GHz.
En….. in januari 2023 is er een nieuwe Europese richtlijn van start gegaan, dat gemeenten hun infrastructuur beschikbaar moeten stellen voor de plaatsing van kleine antennes, zonder vergunning; de 60 GHz-band! Zonder dat dit bekend gemaakt hoeft te worden!

Maar….. de zuurstof-moleculen oscilleren (=trillen) bij 60-GHz gebruik!
De frequentie van 10 tot 60 GHz is dé frequentie waarop zuurstofmoleculen gaan trillen (oscilleren). Op 60 GHz zal 98% van de uitgezonden 5G-energie worden geabsorbeerd door atmosferische zuurstof, die vervolgens de orbitale* eigenschappen van de elektronen van de zuurstofmoleculen wijzigt.

*Ruimtelijk kan de positie van een elektron rondom een atoom beschreven worden door een orbitaal. Dit is het ruimtelijke lichaam waar het elektron zich met 90% waarschijnlijkheid bevindt. De vorm van orbitalen wordt bepaald door de golf van het elektron.

60 GHz is de frequentie van de absorptie van zuurstofmoleculen
Want zuurstofmoleculen hebben elektronen die ze met elkaar delen, zuurstof is een twee-atomig molecuul. Wat wij inademen, zijn twee zuurstofmoleculen die aan elkaar gebonden zijn met de elektronen die ze delen. Wanneer de zuurstofmolecule wordt geraakt door 60 GHz 5G golven, beïnvloeden deze golven de orbitale resonantie-eigenschappen van die gedeelde elektronen. Het zijn die gedeelde elektronen die zich binden aan de hemoglobine in ons bloed.

Wanneer de zuurstof wordt verstoord, zal het niet langer binden aan de hemoglobine en myoglobine (zuurstofdragende moleculen) en daarom zal de rode bloedcel niet in staat zijn om zuurstof te vervoeren naar de krachtcentrale ‘membraan’ van de cel. Zonder zuurstof raakt de lever verstopt, en het lichaam, en de hersenen, beginnen af te breken door langzame verstikking.

Omdat de hersenen het lichaamsorgaan zijn dat het gevoeligst is voor zuurstoftekort, zal een gebrek aan zuurstof in de hersenen resulteren in hersenhypoxie (hersenletsel door zuurstoftekort).

5G en vitamine D
Een andere factor is dat 5G het vermogen van het lichaam om vitamine D te produceren zal aantasten. Dat kan leiden tot;
-verlamming;
-hartritmestoornissen;
-neurologische problemen;

-problemen met tintelingen in de ledematen;
-flauwvallen;
-vermoeidheid.

Bronnen;
https://stralingsleed.nl/blog/hogere-bandbreedte-voor-5g-geeft-zuurstof-verstoring/
https://www.isala.nl/patientenfolders/8335-coronavirus-behandeling-verpleegafdeling/#:~:text=Bij%20het%20coronavirus%20zien%20we,met%20een%20’gewone’%20longontsteking.
https://stralingsleed.nl/blog/5g-60-gigahertz-ghz-is-niet-zomaar-een-frequentie-en-vooral-niet-onschuldig/
https://www.hersenletsel-uitleg.nl/soorten-hersenletsel-hersenaandoeningen/zuurstoftekort/hersenletsel-door-zuurstof-tekort
Foto small cell:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_Cell_by_Samsung.jpg