De frequentie golven van een signaal. Niet te horen, te zien en niet te ruiken.

Bandbreedte en frequentie zijn beiden meetvoorwaarden van netwerken, zoals bij 5G. Het basisverschil tussen bandbreedte en frequentie is dat de bandbreedte de hoeveelheid gegevens per seconde meet, terwijl de frequentie het aantal trillingen per seconde meet.

*Een trilling of oscillatie is een beweging die periodiek herhaald wordt. Een trilling heeft twee belangrijke eigenschappen: de amplitude en de trillingstijd. De amplitude van een trilling is de maximale afwijking van de evenwichtsstand (tussen de minimale en maximale uitslag in). De trillingstijd of periode is de minimale tijd die nodig is voor de kortste tijd, voordat de beweging zich herhaalt.

Definitie van bandbreedte
Bandbreedte is een term in netwerken die wordt gebruikt om de maximale hoeveelheid gegevens te meten die per tijdseenheid kunnen worden verzonden. Meer bandbreedte betekent dat er meer gegevens per tijdseenheid worden overgedragen.

Definitie van frequentie
Frequentie is de term om het aantal oscillaties (trillingen) in een datasignaal per seconde te meten. Bij het netwerk worden de gegevens doorgegeven in de vorm van signalen die uit (frequentie)-golven bestaan. De frequentie geeft aan hoe vaak een golf voorkomt binnen een bepaalde tijd. Hoe hoger de frequentie, des te dichter komen de golven achter elkaar aan. De kortste golven, korter dan 1 picometer, worden gammastraling genoemd. Dergelijke straling is radioactieve straling. 5g maakt gebruik van ultraviolet-, zichtbaar- en infrarood licht. De frequentie van het signaal wordt gemeten door het aantal keren dat het signaal per seconde oscilleert en is genoemd naar de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz, die belangrijke bijdragen leverde op het gebied van elektromagnetisme; hertz.

Bandbreedte en frequentie
Een zender en een ontvanger maken dus gebruik van een bepaalde frequentie voor een draaggolf. Het frequentiegebied wat door een zender in beslag wordt genomen wordt een kanaal genoemd. De breedte van een kanaal heet de bandbreedte. Om te zorgen dat signalen elkaar niet in de weg zitten moet er altijd sprake zijn van een goede kanaalscheiding. Dit betekent dat kanalen elkaar niet mogen overlappen (anders vind interferentie plaats*) en de bandbreedte mag nooit te groot zijn.

* Interferentie (letterlijk storing) is de samen- of tegenwerking van verscheidene golven op dezelfde tijd en plaats. Als twee golven elkaar overlappen ontstaat in het overlapgebied interferentie: de golven gaan samenwerken. Op sommige plaatsen versterken de golven elkaar tot een extra heftige golf, op andere plaatsen verzwakken ze elkaar of doven ze elkaar zelfs uit.

Door frequenties met elkaar te combineren biedt 5G nieuwe toepassingsmogelijkheden
5G wat gaat werken met hogere frequenties, dat dus ook meer kans op interferentie geeft. De FAA (Federal Aviation Administration) waarschuwt dan ook dat bepaalde 5G-signalen ernstige interferentie kunnen veroorzaken bij commerciële vliegtuigen met alle gevolgen van dien.

Hoe meer bandbreedte (frequentieruimte), hoe meer capaciteit en snelheid op het netwerk, hoe meer online apparaten
De Nederlandse huishoudens krijgen elk jaar meer en meer online apparaten in en om huis. Niet alleen de computer en de smartphone maar ook steeds meer slimme apparaten, zoals o.a.:
-een slimme thermostaat;
-een slimme deurbel;
-smart TV;
-slimme verlichting in huis;
-een slimme koelkast;
-slim koffiezetapparaat;
-slimme radiatorknoppen;
-robotstofzuiger en grasmaaier.

Buiten:
-slimme straatlantaarns;
-slim parkeren;
-communicerende vuilnisbakkken;
-middels een app een melding krijgen waar een parkeerplekvrij is, een elektrische laadpaal vinden of middels een app zien of een afvalbak voor plastic vol is, waardoor je als bewoners niet extra hoeft te sjouwen met plastic.

Voor al deze slimme apparaten heeft een internetverbinding meer bandbreedte nodig om goed te kunnen werken. Want hoe meer bandbreedte, hoe beter er tegelijkertijd videogebeld, online gegaamd en gedownload kan worden zonder haperen maar…… wel met meer kans op interferentie! Want door het onverzadigbare feit dat we steeds meer en meer en meer willen aan draadloze toepassingen hebben we een alsmaar grotere bandbreedte nodig wil de netwerkcommunicatie niet te traag worden of zelfs vastlopen. In de 5 GHz band kunnen kanalen ook gebundeld worden en zo is de kans natuurlijk groot op interferentie. Met name in drukke omgevingen, met veel verschillende netwerken en veel apparaten die gebruikmaken van draadloos internet, daalt de efficiëntie. 

De werking van 5G boven de 10 gigahertz, laat zuurstofmoleculen oscilleren
Door de Europese Unie zijn drie voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen: de 700 megahertz, de 3,5 gigahertz en de 26 gigahertz. 5G maakt gebruik van zeer korte frequentiegolven met zeer hoge snelheden.

De frequentie van 10 tot 60 GHz (de 60 GHz is sinds eind 2019 vergunningsvrij) is ook de frequentie waarop zuurstofmoleculen oscilleren. De 60 GHz kan zelfs vergunningsvrij gebruikt worden voor 5G, zonder dat dit dus extra bekend gemaakt hoeft worden*. Vergunningsvrije antennes worden dan ook niet genoteerd in het antenneregister (de landelijke bekendmaking waar de antennes staan en wat voor antennes dit zijn) en hierdoor zijn ze voor burgers niet te achterhalen. De 60 GHz opereert met downloadsnelheden tot 10 giga-bit per seconde (Gbps). Om te vergelijken: het 4G netwerk heeft een downloadsnelheid van 10 mega-bit per seconde (Mbps).

* In september 2021 test Telenet de inzet van de 60GHz-band. Telenet gaat in 2022 een veldtest uitvoeren met het gebruik van 60Ghz-radiotechnologie voor draadloos internet. De techniek zou breedbandinternet voor onder andere landelijke gebieden mogelijk maken.  Het gebruik van de 60 GHz is voor bedrijven en consumenten bedoeld.

Door de steeds grotere bandbreedte, wijzigen de zuurstofmoleculen waar mensen van leven
De atmosfeer van de Aarde is een mengeling van gassen (stikstof (78%), zuurstof (21%), andere gassen (1%). Bij het gebruik van de 60 GHz kan Dizuurstof ( O)of moleculaire zuurstof (een belangrijke enkelvoudige stof van het element zuurstof), een verzwakking veroorzaken doordat bij de 60 GHz de straling, waterdamp absorbeert. Naarmate de elektromagnetische velden van de 60 GHz trillingen (van 24 GHz tot 184 GHz) hoger in de atmosfeer komen, zal 98% van de uitgezonden 5G-energie worden geabsorbeerd door de zuurstof in de atmosfeer (atmosferische zuurstof), waardoor de elektronen de zuurstofmoleculen wijzigen. Wanneer deze zuurstofmoleculen worden geraakt door de 60GHz van de 5G golven, beïnvloeden deze golven de orbitale resonantie-eigenschappen van de elektronen. En het zijn juist deze elektronen die zich moeten binden aan de hemoglobine en myoglobine (zuurstofdragende moleculen*) in ons bloed en daardoor zijn de rode bloedcellen niet in staat om zuurstof te vervoeren naar de lichaamscellen. Zonder zuurstof raakt de lever verstopt, het lichaam en de hersenen beginnen langzaam af te breken door langzame verstikking (benauwd). Kortom een langzame dood.

* Myoglobine bevat evenals hemoglobine een ijzeratoom waaraan een zuurstof molecuul zich kan binden. Terwijl hemoglobine in de rode bloedcellen zorgt voor zuurstoftransport, bevindt myoglobine zich in spierweefsels. Daar slaat myoglobine een reservevoorraad zuurstof op, die vrijkomt als de spier snel zuurstof nodig heeft.

Omdat de hersenen het lichaamsorgaan zijn dat het gevoeligst is voor zuurstoftekort, zal een gebrek aan zuurstof in de hersenen resulteren in hersenhypoxie (hersenschade).

Dr. Cameron Kyle-Sidell zegt:
“We behandelen de verkeerde ziekte en we moeten veranderen met wat we doen.”
Dr. Cameron is een SEH (afdeling spoedeisende hulp) en intensive care-arts in Brooklyn (New York), waar hij aan het bed van COVID 19 patiënten heeft gewerkt. Op basis van zijn ervaring met het behandelen van veel patiënten die aan het coronavirus lijden, vind hij dat het echte probleem zuurstofgebrek is. COVID-19 is geen virale longontsteking maar zuurstofgebrek!

Met andere woorden; COVID-19 heeft als oorzaak het gebruik van 5G (26 GHz) en 60 GHz!

5G en vitamine
Een ander bijkomend gevolg is dat 5G het vermogen van het lichaam om vitamine D te produceren zal aantasten. Dit kan leiden tot:
-verlamming (o.a. niet meer zelfstandig kunnen lopen);
-hartritmestoornissen;
-neurologische problemen zoals slapeloosheid, verminderd verstandelijk vermogen, duizeligheid, oogbewegingsstoornissen, slikstoornissen, spierstijfheid of juist zwakte, gevoelsstoornissen en tintelingen;
-problemen met tintelingen in de ledematen;
-flauwvallen;
-oververmoeid zijn;
-malaise gevoel.

Omdat de hersenen het meest gevoelig zijn voor zuurstofgebrek, zal onvoldoende zuurstof naar de hersenen leiden tot hersenhypoxie met bovenstaande klachten. Duizenden mensen hebben deze klachten al door de straling van zendmasten, wifi, mobiel bellen en appen van anderen, zonder dat ze het weten: de Elektro Hypersensitiviteit (EHS), maar dit is door de wetenschap niet erkend. Het moet een keer genoeg stoppen steeds meer willen, er zijn al zoveel mensen ziek.  De voortgang van alle digitale nieuwigheden en automatisering gaat maar door, zolang de overheid niet ingrijpt. Komen er (als 5G doorgaat) dan miljoenen mensen bij die EHS krijgen?

Bronnen:
https://nl.gadget-info.com/difference-between-bandwidth
Foto frequentie: https://pixabay.com/nl/illustrations/mens-silhouet-frequentie-oor-hoofd-5572871/
https://www.kennisplatform.nl/welke-frequenties-gaat-5g-gebruiken/#:~:text=Door%20de%20frequenties%20met%20elkaar,eruit%20zou%20kunnen%20gaan%20zien.
https://stralingsleed.nl/blog/60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-o-a-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/geldrol-effect-in-het-bloed-door-elektromagnetische-velden-en-het-mondkapje/
https://stralingsleed.nl/blog/lekkende-bloed-hersenbarriere-bhb-door-mobiel-gebruik-en-hun-masten/https://www.frontnieuws.com/gevaccineerden-en-ongevaccineerden-zijn-allemaal-doelwitten/
https://www.drrobertyoung.com/post/the-connection-between-5g-and-the-corona-virus
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-moet-gestopt-worden/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ziek-door-straling-slachtoffers-pleiten-voor-stralingsvrij-woongebied/
https://z3news.com/w/dr-cameron-kylesidell-treating-wrong-disease-change/
https://stralingsleed.nl/blog/bezorgdheid-vliegtuigfabrikanten-over-5g-stoort-5g-de-hoogtemeter/
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/locaties-antennes-in-nederland