Meetapparatuur voor Elektro Magnetische Velden

Elektrohypersensitiviteit (EHS) is het verschijnsel dat mensen lichamelijk reageren op sommige kunstmatige elektromagnetische velden van draadloze apparaten of installaties (antennemasten, wifi, mobiel). In het algemeen geldt: stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dat enige tijd duren). Dit laatste is in Nederland al niet meer mogelijk met een dekkingsgraad van (in 2023) 95% van alle draadloze! Nederland heeft dan ook, samen met Singapore het beste draadloze netwerk ter wereld!

Maar…. de elektromagnetische velden (EMV) hiervan leiden tot een stressrespons in het lichaam bij mensen, die bij ieder op een andere manier tot uiting komt. En straling hoor, zie, ruik en voel je het niet, maar het is overal om ons heen. Vierentwintig uur per dag! Muren, ramen en beton houden de straling niet tegen.

Toename elektromagnetische velden (EMV)
Wanneer de plannen van de telecomindustrie voor 5G uitkomen, zal geen mens, geen dier, geen vogel, geen insect en geen plant op aarde in staat zijn om aan deze blootstelling aan straling te ontkomen. En dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar! De hoeveelheid straling van 5G zal 10 tot 100 keer zo groot zijn als bij 2G en 3G en er aan ontsnappen zal onmogelijk zijn. Deze 5G heeft serieuze, onomkeerbare effecten op mensen en geven op den duur permanente schade aan alle ecosystemen op de aarde.

Biologische effecten van straling
Want duizenden wetenschappelijke onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat deze kunstmatige elektromagnetische straling schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mens, dieren en natuur. Het menselijk lichaam functioneert en leeft namelijk op basis van lichaamseigen natuurlijke elektromagnetische signalen (zoals in hersenen, hart, zenuwstelsel, spieren en cel-communicatie). Deze natuurlijke signalen en de kunstmatige velden (door mensen gemaakt zoals van alle draadloze) hebben een wisselwerking met elkaar (interferentie), waardoor lichaamsfuncties verstoort raken; het biologisch effect. De overheid heeft bij monde van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) regels voor de thermische opwarming van een lichaam gesteld, maar voor de biologische reacties dus niet.

Onderzoek begin 21ste eeuw
Al in het begin van de 21ste eeuw is dit onderzocht met gekweekte hersencellen. Dit om te onderzoeken of alle draadloze gebruik een effect kan hebben op hersencellen wanneer ze met aanvallen van cellen door alle draadloze geconfronteerd worden. De onderzoekers V. Seutin & A. Boland, maakten melding van een verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) en neurodegeneratieve pathologieën 1*. Bovendien dragen de oxiderende aantastingen door vrije radicalen 2* bij tot de weefselbeschadigingen met als resultaat verschillende ziekten.

*1 Neurodegeneratieve ziekte is een verzamelnaam voor een reeks aandoeningen die voornamelijk de neuronen in de menselijke hersenen aantasten.

*2 Vrije radicalen zijn zeer kleine, reactieve moleculen in ons lichaam. Een vrije radicaal bevat een elektron dat geen deel uitmaakt van een paar (m.a.w. een ongepaard elektron). Het molecule is dus niet stabiel en hierdoor als gevolg zeer reactief en zal elektronen gaan ‘stelen’ van andere moleculen, waardoor een kettingreactie ontstaat. Deze kettingreactie veroorzaakt schade aan onze cellen en omdat onze huid ons grootste orgaan is zal deze hiervan uiteindelijk schade gaan ondervinden (oxidatieve stress). Waar veel vrije radicalen worden geproduceerd wijzigen verschillende bestanddelen van de cellen en leiden uiteindelijk tot het afsterven van de cellen. Aangetoond door de onderzoekers is dat het aantal cellen welke afsterven aanzienlijk stijgen (van 11 tot 23%) wanneer gekweekte hersencellen worden blootgesteld aan EMV met een hoge intensiteit in combinatie met oxidatieve stress.

Wat gebeurt er dan bij EMV bestraling?
De huid is rijk voorzien van zenuwen, hormonen, bloed- en lymfevaten, spieren, vet en andere weefsels. Naar we weten kan blootstelling aan het zonlicht schade geven, net zoals dus schade van de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). Hier hangt het van de aard van de kunstmatige straling is. De laagfrequente velden zoals die uit gewone huishoudelijke elektronische apparatuur komen of uit communicatieapparatuur (2G en 3G, gedraad) kunnen al invloed uitoefenen bij verschillende mensen. De 5G straling bestaan uit uiterst kortgolvige velden, ‘millimetergolven’ genoemd.

Gaat dan iedereen reageren?
De millimeterstraling, zoals die door de 5G antennes uitgezonden worden, hebben andere effecten dan de radiofrequente velden van het 2G en 3G netwerk. 5G antennes maken gebruik van:
-700 megahertz (MHz),
-3,5 gigahertz (GHz) en de
-26 GHz.

En….vermelding van de 60 GHz hoeft niet meer
En de 60 GHz wordt gebruikt zonder dat dit vermeld hoeft te worden. Bij deze hoogfrequente band is een enkele antenne niet meer genoeg en moeten er nog meer samenwerken. De benodigde vergunning voor de 60 gigahertz is eind 2019 afgeschaft en deze mogen nu gebruikt worden door wie dat wil en zonder dit te vermelden!

Radiofrequenties (tussen 30 GHz en 70 GHz) rond de 60 GHz hebben de unieke eigenschap dat de energie van deze radiogolven (millimeter golven) deels door zuurstofatomen geabsorbeerd worden.

Want 60 GHz absorbeert zuurstof
De 60 gigahertz (GHz) heeft een hoge atmosferische verzwakking tot gevolg of met andere woorden: de 60 GHz-band absorbeert zuurstof. Het gebruik van de 60 GHz kan O(zuurstofgas of moleculaire zuurstof, een belangrijke stof van zuurstof) geeft een verzwakking in het zuurstofgebruik. Naarmate de elektromagnetische velden van de 60 GHz trillingen hoger in de atmosfeer komen, zal 98% van de uitgezonden 5G-energie geabsorbeerd worden door de zuurstof in de atmosfeer (atmosferische zuurstof), waardoor de elektronen de zuurstofmoleculen wijzigen. En het zijn juist deze elektronen die zich moeten binden aan hemoglobine en myoglobine (zuurstofdragende moleculen) in ons bloed, wat dan dus onvoldoende gebeurd. Zuurstofmoleculen die een mens nodig heeft en niet voldoende krijgt veroorzaken problemen…..en wat is de corona pandemie?

Het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)-CoV (coronavirus) veroorzaakt de ziekte COVID-19. En COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)-CoV (coronavirus).

 Mogelijke klachten bij COVID-19
Volgens het rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunnen klachten ontstaan als:
-duizelig gevoel;
-sterke oorsuizingen;
-jeuk in het haar;
-druk op de trommelvliezen:
-opwarming gezichtshuid;
-irritatie voor harde en scherpe geluiden;
-droge mond;
-plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
-afvallen/verlies van eetlust;
-oog pijn;
-huidirritatie zoals zonnebrandgevoel;
-slaperigheid;
-afname geheugenfuncties;
-droge mond en pijnlijke tong;
-hoofdpijn.

 

Bronnen;

https://www.thuisarts.nl/lang-klachten-na-corona/ik-blijf-benauwd-of-moeilijk-ademen-na-corona

https://stralingsleed.nl/blog/5g-60-gigahertz-ghz-is-niet-zomaar-een-frequentie-en-vooral-niet-onschuldig/

https://www.postcovidnl.nl/gesprek/last-van-minder-zuurstof-op-kunnen-nemen

https://stralingsleed.nl/blog/de-60-gigahertz-ghz-band-voor-de-draadloze-communicatie-veroorzaakt-zuurstofgebrek/

https://www.radboudumc.nl/nieuws/2020/ernstig-zuurstofgebrek-coronapatient-lijkt-behandelbaar

https://www.rivm.nl/corona/covid-19#:~:text=COVID%2D19%20is%20de%20ziekte,virus%20wordt%20verspreid%20door%20druppeltjes.