Een recent onderzoek van dr. Ricardo Delgado Martin en het technisch rapport van dr. Pablo Campra ‘Detection of graphene in COVID vaccins by micro-Raman spectroscopie, beweren dat de COVID-19-vaccins grafeen bevatten.

Het COVID-19-vaccin of coronavaccin is een vaccin tegen het SARS-CoV-2-virus (het coronavirus) dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)-CoV (coronavirus).

Wat is grafeen?
Het werd aangekondigd als hét wondermateriaal van de 21e eeuw: grafeen.  Grafeen is een tweedimensionaal materiaal dat bestaat uit een enkele lagen koolstofatomen gerangschikt in een zeshoekig patroon dat visueel lijkt op een honinggraat. Het materiaal is 200 keer sterker dan staal, harder dan diamant, en ook nog eens superlicht, superdun en supergeleidend. Een team van onderzoekers heeft bewezen dat grafeen elektronische signalen kan omzetten in signalen in het terahertz-bereik, met biljoenen cycli per seconde. Op dit moment mogen in Nederland 8 vaccins worden gebruikt tegen corona.

Grafeenoxide en 5G
Grafeenoxide is een stof die ontstaat wanneer grafeen in aanraking komt met lucht. Maar wat betreft 5G kleven er risico’s aan grafeen.

Want wat is 5G?
5G staat voor de 5e generatie mobiele netwerken. Na 2G, 3G en 4G is het de generatie van mobiele netwerken waarmee draadloos internetten en bellen mogelijk is geworden. Door de veel hogere frequenties die 5G gebruikt is de verbinding een stuk sneller. Een nadeel van deze hogere frequentie is dat het signaal (dat niet te zien, te ruiken of te horen is) aanzienlijk minder ver komt dan de 2G, 3G en 4G-straling, waardoor er door het hele land veel kleine, signaal-versterkende antennes nodig zijn.

5G-antennes werken net als met 2G-, 3G- en 4G-antennes met elektromagnetische velden. Het signaal kan alleen preciezer gericht worden. Daarnaast zorgen de hogere frequenties van 5G ervoor dat het elektromagnetische veld minder ver reikt dan de elektromagnetische velden van 2G, 3G en 4G deden en op (lange) termijn zullen deze netwerken dan ook verdwijnen.

Bereik elektromagnetische golf hangt af van frequentie
Want elektromagnetische velden met een lagere frequentie hebben een langere golflengte en het bereik is groter. Want hoe hoger de frequentie hoe korter de golflengte en hoe minder ver de elektromagnetische golven reiken.

De elektromagnetische golven van zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (Gigahertz) uit: de radiogolven* of radiofrequente velden (RF).

*Radiogolven
Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot één millimeter, in het frequentiegebied van enkele honderden Hertz (Hz) tot enkele honderden Gigahertz (GHz).

Hertz-terahertz
De terahertz is een tot het SI (het Internationale Stelsel van Eenheden) behorende afgeleide eenheid. De eenheid heeft het symbool THz. Een terahertz is gelijk aan 1012 Hz, ofwel 1 000 000 000 000 hertz. Eén cyclus duurt daarmee 1 picoseconde. Radiogolven met frequenties in de buurt van een terahertz worden ook wel submillimetergolven genoemd omdat de golflengte van de THz-straling tussen de 1 mm en 100 micrometer groot is. THz-straling bevindt zich in het spectrum van elektromagnetische straling tussen het microgolven- en verre infraroodgebied.

5G
Maar wanneer grafeenoxide wordt gestimuleerd door externe elektromagnetische velden, zoals de golven die worden uitgezonden door de 5G-antennes, veroorzaakt het veranderingen in de hartslag. En zoals La Quinta Columna* al geruime tijd uitlegt, zou dit een van de belangrijkste redenen kunnen zijn waarom het aantal gevallen van hartritmestoornissen, hartaanvallen en beroertes is toegenomen. 

*La Quinta Columna (De Vijfde Colonne) is een groep die uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar en gepubliceerd heeft over nanotechnologie in de injecties.

5G is een vorm van de niet-ioniserende straling
5G is niet-ioniserende straling en niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven met een energie die te laag is om te ioniseren, dat wil zeggen om rechtstreeks een elektron uit een atoom los te maken. Wetenschappers hebben namelijk menselijke cellen gekweekt in een petrischaal en in de buurt van een stralingsbron gezet, om te kijken of cellen daardoor beschadigd raken. De conclusie was; de niet-ioniserende straling heeft onvoldoende energie om DNA te beschadigen. 

Maar… de mens is geen petri-schaaltje.

Het gevaar van draadloos gebruik voor de HSP ‘er. Van HSP naar EHS.
Functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI)-scans geven echter afwijkingen aan de hersenen weer van een hoog gevoelig iemand, een high sensitieve person (HSP ‘er). Hoog-sensitieve mensen beleven geur, smaak, gevoel en geluid intens. HSP ‘ers merken meer abstracte dingen op, zoals een bepaalde sfeer of stemming. Met hooggevoeligheid wordt je geboren; dat ben je. De elektromagnetische velden (EMV) van 5G hebben een andere uitwerking op HSP’ ers dan op niet-HSP’ ers en dit is niet onderzocht.

En zo is zelfs iedere mens weer anders!
Bronnen;
https://www.frontnieuws.com/effect-van-grafeenoxide-op-hartspiercellen-bij-stimulatie-door-externe-elektromagnetische-golven/
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/internet-5g-technologie-verbinding-4885743/