Door de toenemende digitalisering ontstaan er nieuwe vormen van criminaliteit. Van offline criminaliteit of traditionele criminaliteit naar online criminaliteit of cybercriminaliteit. Traditionele criminaliteit lijkt volgens de cijfers van het Bureau voor de Statistiek, steeds meer af te nemen, terwijl de cybercriminaliteit toeneemt. Cybercriminaliteit waar jongeren tot en met 24 jaar in toenemende mate mee te maken krijgen als dader.

Cybercriminaliteit bij jongeren
Jongeren zijn nog in ontwikkeling wanneer ze een strafbaar feit plegen. Daardoor vraagt jeugdcriminaliteit een specifieke aanpak. Het jeugdstrafrecht richt zich dan ook op jongeren van 12 tot 18 jaar. Cybercriminaliteit of online criminaliteit kent veel vormen zoals: hacken, ransomware, phishing, spam, whaling, DDoS-aanvallen en o.a. identiteitsfraude.

-Hacken
Hacken is het ongeoorloofd binnendringen in een computersysteem. Met deze vorm van inbraak is kwade opzet gemoeid,

-Ransomware
Ransomware is een zeer agressieve vorm van malware. Malware is software dat ontwikkeld is om schade toe te brengen aan een computer. Internetcriminelen gijzelen daarbij de pc. Op het beeldscherm verschijnt dan een melding dat u alleen toegang tot uw pc krijgt na het betalen van een geldbedrag,

-Phishing
Phishing betekent het hengelen of vissen naar gevoelige informatie. Internetcriminelen proberen u met een mail, sms of WhatsApp-bericht te lokken naar een valse website van een bank. Het lijkt net of het bericht van de bank is en de nagemaakte site lijkt echt. Maar in werkelijkheid zitten criminelen hierachter. Zo hopen ze dat mensen op de nepwebsite hun gebruikersnaam, wachtwoord en andere informatie invullen en het gevolg is dat de bankrekening geplunderd wordt. Phishing blijft de meest voorkomende vorm van cybercriminaliteit,

-Spam
Spam is ongewenste e-mail en het gaat vaak om reclame. Ga nooit op deze berichten in en klik niet op hyperlinks in de mail want hiermee installeert u mogelijk een virus of komt u op een phishing-website terecht,

-Identiteitsfraude
Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Daarnaast kan hij/zij ook toegang krijgen tot de elektronische betaal- en creditcardrekeningen,

-Whaling
Whaling of CEO-fraude is een vorm van fraude of oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als een (voor jou) bekende persoon. De oplichter vraagt om even wat geld over te maken omdat hij/zij met een klein probleem zit en tijdelijk niet bij zijn/haar rekening kan komen. Uiteraard met de belofte om dit zo snel mogelijk terug te betalen (niet dus…!),

DDoS-aanval
Een Distributed Denial of Service aanval, ook wel DDoS genoemd, is een poging van cybercriminelen om ontzettend veel verzoeken naar websites te versturen waardoor deze onbereikbaar wordt voor gebruikers. De crimineel perst dan organisaties af om weer bereikbaar te zijn.

Een jammer
Een jammer is een stoorzender die wordt gebruikt om te voorkomen dat mobiele telefoons signalen ontvangen van de mast. Jammers zorgen ervoor dat mobiele telefoons, GPS-signalen, elektronische autosloten of anti-autodiefstalsystemen niet meer werken.

Schadelijk effect draadloze velden
En is de niet te horen, niet te zien en niet te ruiken elektromagnetische straling (EMV), dan wel veilig? Welk effect heeft het op onze gezondheid? Een leven zonder mobiele telefoon met 5G, wifi, laptop en smart-TV is vrijwel ondenkbaar maar….. het fenomeen Elektromagnetische velden (EMV) is nieuw en we worden dan nu ook veel aan deze elektromagnetische straling (kunstmatige straling) blootgesteld terwijl onze voorouders en ouders dit niet eens kenden. Volgens 14 gerenommeerde wetenschappers is er voldoende bewijs dat deze draadloze technologie een schadelijk effect heeft op de hersenen en met name op die van kinderen.

Meer jongeren worden verdacht van een misdrijf
In 2022 werden ruim 17 duizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar door de politie verdacht van een misdrijf. Dat is 12 procent meer dan in 2021. Voor twee derde was dit de eerste en enige keer dat zij met de politie in aanraking kwamen. Mensen die voor het eerst verdacht worden van een misdrijf noemen we first offenders.

De draadloze technieken
Zijn het dan de draadloze technieken die ervoor zorgen dat in 2022
17.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar een misdrijf begingen? En niet eerder was het aandeel 12- tot 18-jarigen, dat voor het eerst werd verdacht van een misdrijf, zo groot.

In Duitsland wordt dan ook geadviseerd aan de ouders om kinderen, bewust te maken van de invloed van smartphones en draadloze ‘spel’ computers en op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.
In Greystones, net onder Dublin aan de Ierse oostkust, hebben basisscholen, sportverenigingen en ouders de handen ineengeslagen en samen hebben ze afgesproken dat basisschoolkinderen geen mobiele telefoon mogen hebben, ook niet thuis en in hun vrije tijd.
De reden voor het experiment, is de bezorgdheid over de mentale gezondheid van kinderen.

Bronnen:
https://nos.nl/artikel/2456409-dit-zijn-de-jongeren-achter-online-oplichting-het-is-een-soort-hype
https://www.nji.nl/jeugdcriminaliteit/online-jeugdcriminaliteit-wat-weten-we
https://aag-it.com/the-latest-cyber-crime-statistics/
Foto: https://www.gettyimages.nl/fotos/criminaliteit
https://www.sohf.nl/blog/elektromagnetische-straling-en-het-effect-op-onze-gezondheid
https://nos.nl/artikel/2500376-iers-experiment-geen-mobiele-telefoon-voor-kinderen