De Nederlandse imkers worden dit jaar (2023) geconfronteerd met een ongekend hoog sterftepercentage onder hun bijenvolken. Naast het feit dat veel mensen niet tegen de niet-ioniserende straling van de 5G- masten* kunnen, kan ook de fauna er niet tegen.

*In juli 2020 is de vijfde generatie mobiele communicatie (5G) in Nederland gekomen.

Bijensterfte
Afgelopen winter zijn er meer bijen gestorven dan normaal. De sterfte liep al op: ruim 13 procent meer in 2020 tot 18,4 procent in 2022. Maar dit jaar (2023) gaat het over 37 procent! Er sterven altijd wel bijen in de winter, maar deze cijfers laten alle alarmbellen afgaan!

Het voorjaar van 2023 geeft een ongekend hoog sterftecijfer van de bijen
Normaal wordt er wel uitgegaan van 10 tot 15 procent sterfte, maar veel van de imkers zijn de helft van hun bijen kwijt en sommige zelfs alles. Imkers staan voor een raadsel en willen een diepgaand onderzoek naar het effect van de straling op bijen. Straling van alle draadloos en de masten hiervoor nodig.

Niet-ioniserende straling
Want bij de evaluatie van 164 onderzoeken bij geleedpotigen (vooral insecten) is heel duidelijk dat een schadelijk effect wordt veroorzaakt door de niet-ioniserende straling! Niet-ioniserende straling van onder ander alle mobiele telefoons, alle zendmasten en alle draadloze communicatie! Vooral na de uitbreiding van het mobiele netwerk naar 5G, is dit gaande en vormt een ernstige bedreiging voor het ecosysteem en zal het bijdragen aan de achteruitgang van insecten.

De fauna heeft te lijden onder ons 5G-gebruik
Straling van mobiele telefoons, van welke aard dan ook, werken als een kracht op het lichaam van mensen en verandert veel van zijn componenten. Deze veranderingen leiden onvermijdelijk tot schade. Ook de fauna (en ook de flora) heeft hieronder te lijden.

Een persbericht van de Universiteit van Neuchâtel(Zwitserland)meld: “niet-ioniserende straling (NI-straling) beschadigt insecten”
De evaluatie van 164 onderzoeksresultaten op geleedpotigen (vooral insecten) laat in januari 2023, met betrekking tot de niet-ioniserende velden van 5G, zien dat het schadelijke effect van de niet-ioniserende straling (NI-straling) op insecten als bewezen wordt beschouwd. Niet-ioniserende straling welke onder andere de straling betreft van alle mobiele telefoons en van alle zendmasten. Vooral de massale uitbreiding van het mobiele netwerk naar 5G vormt een serieuze bedreiging voor al onze ecosystemen* en gaat bijdragen aan de dood van vele insecten.

*Ecosystemen in Nederland zijn o.a: de duinen, bossen, heide, meren en plassen, akkers, weiden en ons waddengebied. 

Ernstige effecten van de niet-ioniserende (NI)-straling op insecten
Het is de eerste keer dat wetenschappers de eerder gepubliceerde studies over de effecten van NI-straling (van o.a. alle draadloos zoals: wifi, smartphone, bleutooth) op geleedpotigen, systematisch hebben onderzocht en geëvalueerd, volgens internationale erkende methoden. In de onderzoeken werden de geleedpotigen blootgesteld aan verschillende NI-stralingsbronnen en onderzocht op biologisch relevante effecten. De NI-straling drong het lijfje van de dieren binnen en zette daar processen op gang, die gevolgen hadden voor de;
-voortplanting,
-het voortbewegen,
-het gedrag,
-het foerageren;
-het DNA*. 

* Desoxyribonucleïnezuur (DNA) is het biologisch macromolecuul dat in alle levende cellen de basis vormt van erfelijkheid. 

De geleedpotigen omvatten: insecten (de bij (Apoidea) is een familie binnen de insecten), spinnen, duizendpoten en kevers. De ongeveer miljoen soorten van de dieren (de fauna) zijn een essentieel onderdeel van veel voedselketens en spelen een belangrijke rol in onze ecosystemen.

De niet-ioniserende straling(NI-straling) bedreigt nu de insecten
De massale uitbreiding van het al bestaande mobiele netwerk naar 5G, vormt nu een serieuze bedreiging voor de ecosystemen en zal bijdragen aan de dood van onze insecten. In een persbericht van de Protection from Radiation Association van 16 januari 2023, wordt mede gedeeld dat, in opdracht van het Federaal Bureau voor Milieu, experts van de Universiteit van Neuchâtel, een overzicht hebben samengesteld van de onderzoeksresultaten tot nu toe over de effecten van de niet-ioniserende straling op insecten: van de 164 studieresultaten kwamen er 132 negatieve effecten uit, wat overeenkomt met 80% van alle resultaten! 

Het onderzoek en resultaat;
In de onderzoeken werden geleedpotigen blootgesteld aan verschillende NI-stralingsbronnen en daarna onderzocht op biologisch relevante gevolgen. NI-straling (onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken) dringt het lichaam van het dier binnen en brengt daar de bovengenoemde processen op gang.

Schade door blootstelling aan straling is bewezen
De NI-straling die in de onderzoeken werden gebruikt zijn gelijk aan de straling van slimme meters (0 Hz – 100 kHz), mobiele telefoons, WLAN en die van andere technische apparaten waaronder de 5G zendmasten (de Europese Unie heeft 3 voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen: de 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GH), en radar (6 GHz – 300 GHz).

De onderzochte geleedpotigen werden bestraald met elektrische veldsterktes van minder dan 5 Vollt per meter (V/m) tot meer dan 100 V/m. Negatieve gezondheidseffecten deden zich voor bij alle stralingsintensiteiten.

Er wordt uitgegaan van het feit dat schade pas mogelijk ontstaat als de grenswaarden door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) gegeven, overschreden wordt (mensen zijn uniek, maar dat dit niet voor iedereen gelijk is, mag duidelijk zijn).  En hoe zit dat met de insecten en andere dieren? Dit is uiterst serieus omdat de straling in de leefgebieden van bijen, vlinders, hommels en ook van mieren en kevers dan ook wel tot 100 V/m kan zijn, en er al schade kan optreden bij minder dan 5 V/m! Dat dit ernstige gevolgen heeft voor de insecten en hun nakomelingen heeft maar…… ook voor alle insectenetende vogels en andere insecteneters.

De auteurs concluderen dan ook dat: dat er duidelijk bewijs is voor het effect van NIS (niet-ioniserende straling) op geleedpotigen tot 6 gigahertz (GHz) op de voortplanting, voortbeweging, gedrag, foerageren en DNA-schade.” 

Enkele voorbeelden wat betreft;
-de voortplanting: Een studie concludeerde dat 44% minder bijenkoninginnen uitkwamen nadat de eieren waren blootgesteld aan NI-straling van minder dan 5 V/m;
-het gedrag: 28 van de 33 onderzoeken melden gedragsveranderingen, zoals het veranderen van het ritme van de kwispeldans van bijen. Met deze dans wijzen bijen hun soortgenoten in de bijenkorf de weg naar locaties met nectarrijke bloemen; 
-het foerageren: mieren die werden blootgesteld aan een stralingsveld in het bereik van de frequenties van mobiele telefoons, konden de weg naar hun voedselbron niet meer vinden; 
-de DNA-schade: verschillende studies hebben veranderingen in broedsel, poppen en eieren van insecten geïdentificeerd, waaronder mutaties (veranderingen in genetische samenstelling) en schade aan larven van honingbijen.

Uitsterving
De auteurs van de Universiteit van Neuchâtel zijn van mening dat NI-straling, samen met andere schadelijke milieu-invloeden zoals de opwarming van de aarde en pesticiden, kunnen leiden tot het plaatselijk uitsterven van individuele soorten en het “uitsterven van insecten” kan vergroten.

De Vereniging Stralingsbescherming pleit voor een concept om de Niet-ioniserende straling (NI)-straling te verminderen!

Mensen moeten de keus hebben om stralingsvrij te kunnen wonen! Er moet keus (en de plek ervoor zijn) in ieder land!

Bronnen;
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/316729/enorme-bijensterfte-zorgt-voor-onzekere-toekomst-noord-hollandse-imkers-en-fruittelers
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/veel-meer-dode-bijen-dan-normaal-dit-is-waarom-de-oorzaak-zo-moeilijk-te-achterhalen-is/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12923/Non-ionizing%20radiation%20ha
https://www.gigaherz.ch/nichtionisierende-strahlung-schaedigt-insekten/
https://schutz-vor-strahlung.ch/news/medienmitteilung-uebersichtsarbeit-der-universitaet-neuenburg-zeigt-nicht-ionisierende-strahlung-schaedigt-insekten/
https://schutz-vor-strahlung.ch/sich-informieren/gesundheit/
Foto: https://datanews.knack.be/nieuws/5g-straling-moeten-we-ons-nu-wel-of-geen-zorgen-maken/
https://aa-stralingbescherming.nl/niet-ioniserende-straling-beschadigt-insecten/