Sinds bekend is dat de uitrol van 5G begonnen is, zijn er steeds meer stemmen te horen die waarschuwen voor het gebruik van mobiele telefoons en de gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door elektromagnetische straling van mobiele telefoons en gsm-antennes. Er is echter weinig bekend over het feit dat de mobiele telefoonindustrie in Amerika al sinds 2001 voor de rechter staat naar aanleiding van deze gezondheidsschade door de straling van mobiele telefoons. Maar de overheid en media informeren er niet over!

Hoe kwam het dat de mobiele telefoonindustrie in Amerika voor de rechter werd gebracht?
Het begon allemaal met de Amerikaanse wetenschapper Dr. George Carlo, die in de jaren negentig van de vorige eeuw, in opdracht van de Amerikaanse industrievereniging voor mobiele telefonie, CTIA (the Wireless Association, een brancheorganisatie die de communicatie-industrie in de Verenigde Staten vertegenwoordigt), aan de wereld moest bewijzen dat de straling van mobiele telefoons geen enkel gevaar voor de gezondheid opleverde.

Dr. George Carlo
In 1993 werd Dr. George Carlo (voormalig hoofd onderzoek bij Motorola) ingeschakeld door de Amerikaanse telecomindustrie om de veiligheid van elektromagnetische straling van de draadloze communicatie aan te tonen en de wereld moest bewijzen dat de straling van mobiele telefoons geen enkel gevaar voor de gezondheid opleverde. Dr. Carlo heeft gedurende meer dan zeven jaar meer dan 50 verschillende studies geëvalueerd en kwam tot de volgende conclusie: “We hebben relevante bewijzen dat het gebruik van mobiele telefoons niet veilig is.” Zelfs toen al hadden de onderzoekers in het team van Dr. Carlo genetische schade in cellen geïdentificeerd die veroorzaakt werd door de straling van mobiele telefoons en die tot kanker kunnen leiden. Het onderzoek duurde tot 1999 en werd gefinancierd door de telecomindustrie. Vervolgens stuurde Dr. Carlo een brandbrief naar de Amerikaanse telecombedrijven. Er is wél gezondheidsschade geconstateerd en er moeten door alle overheden gezondheidswaarschuwingen komen. De informatie die mensen laten geloven dat er niets aan de hand is, zijn misleidend. Dr. Carlo had zijn resultaten openbaar gemaakt tegen de wil van de mobiele telefoonindustrie en moest er duur voor betalen want vervolgens gebeurden er dingen die op maffiapraktijken lijken. Namelijk dat er een abrupt einde kwam aan zijn carrière als wetenschapper en hij een verbod kreeg om deze functie nog uit te oefenen. Tot overmaat van ramp brandde zijn huis tot de grond toe af. De officiële oorzaak is brandstichting en zijn privé-leven werd door de modder getrokken.

Onzichtbare gevaren in het draadloze tijdperk: alarmerende ontdekkingen van een insider over kanker en genetische schade
Dr. Carlo verwerkt zijn ervaringen in een boek getiteld “Mobiele telefoons: onzichtbare gevaren in het draadloze tijdperk: alarmerende ontdekkingen van een insider over kanker en genetische schade”. Naar aanleiding van zijn onderzoeksresultaten steunt Dr. Carlo, samen met andere wetenschappers, sinds vele jaren drie kleine advocatenkantoren, die sinds 2001 in Amerika een strijd strijden, vergelijkbaar met die van “David tegen Goliath”. De journalist Benjamin Seiler schrijft: “De advocatenkantoren vertegenwoordigen aanklagers die beweren een hersentumor te hebben door het bellen met hun mobiele telefoon. Aan de zijde van de branchevereniging CTIA zijn er veertig topadvocatenkantoren die niet konden verhinderen dat het proces tenslotte bij de Hoge Raad, de Supreme Court, belandde. In 2011 verwezen de rechters de zaak in laatste instantie naar de civiele kamer van het Washington DC Superior Court.” De advocaten van de industrie hebben ook in de Washington DC Superior Court geen middel onbeproefd gelaten om het proces te verhinderen, maar rechter Frederik Weisberg heeft op 14 juli 2011 geoordeeld dat de hele branchevereniging op de beklaagdenbank thuishoorde!

Conclusie rechter Weisberg
Op 8 augustus 2014 concludeerde rechter Weisberg: “Het is waarschijnlijker dat mobiele telefoongesprekken kanker kunnen veroorzaken dan dat ze geen kanker kunnen veroorzaken”. Hij beval de aanstelling van kritische wetenschappers voor de individuele hersentumorprocessen, waarbij elke individuele aanklacht voor een juryrechtbank moet komen. Sindsdien is het echter stil geworden over de lopende rechtszaken en schadeclaims van patiënten met hersentumoren. De rechtbanken in Amerika sluiten de rechtszaken niet af, hoewel volgens rechter Weisberg van het Hooggerechtshof in Washington DC, de hele industrievereniging op de beklaagdenbank thuishoort en Dr. Carlo heeft bewezen dat het gebruik van mobiele telefoons niet veilig is.
https://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/10191/washington_rechtszaken_tegen_de_telecomindustrie

Het NTP (National Toxicology Program)
Ook het National Toxicology Program (NTP), een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, maakt 14 november 2018, bekend dat het NTP onderzoek officieel afgerond is en dat er bewijs is gevonden dat de elektromagnetische velden (radiofrequentie of straling) met modulaties, die worden gebruikt in 2G- en 3G- mobieltjes, kankergezwellen kunnen veroorzaken bij ratten. Ratten en muizen die in het NTP onderzoek meer dan tien jaar bewust zijn blootgesteld aan radiofrequente straling geven aan dat er een reëel verband bestaat tussen radiofrequentiestraling en tumoren”.
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

November 2018, de afhankelijke wetenschapper
Het feit dat bewijzen duidelijk op tafel liggen doet de dringende en zeer explosieve vraag rijzen welke krachten hier aan het werk zijn. Dat in 2020 5 G geactiveerd wordt zonder gedegen onderzoek naar de gezondheid. Een onthullend rapport van het Amerikaanse weekblad “The Nation”, gepubliceerd op 29 maart 2018, werpt licht op deze schijnbaar ondoordringbare mist. De redenen hiervoor zijn onder andere dat, “de mobiele telefoonindustrie profiteert van overheidsinstanties die economische belangen belangrijker vinden dan de volksgezondheid, en van een pers die de publieke opinie niet informeert over wat de wetenschappelijke wereld werkelijk denkt”. Het rapport laat ook zien dat de mobiele telefoonindustrie dezelfde PR-strategieën gebruikt als de tabaks- en aardolie-industrie. Net als in de tabaksindustrie de schadelijkheid van nicotine bekend is, is ook bij de mobiele telefoonindustrie al vanaf het begin bekend dat mobiele straling schadelijk is voor de gezondheid van elk levend organisme. Maar omdat dit resultaat zou leiden tot een financieel faillissement voor de mobiele telefoonindustrie, financiert het nieuwe studies van wetenschappers die zij betalen om de onafhankelijke studies in twijfel te trekken. Daardoor laat de industrie het wetenschappelijk geschil over de schadelijkheid van mobiele straling sudderen en blijft de bevolking in het duister. Bovendien mag worden vermoed dat deze aanpak van de mobiele telefoonindustrie het voorzorgsbeginsel onverantwoord op zijn kop zet. Dat bepaalt dat de mobiele telefoontechnologie pas mag worden ingevoerd wanneer de onschadelijkheid ervan ondubbelzinnig is bewezen. Maar niet alleen in Amerika, ook in Zwitserland en Duitsland worden de economische belangen van de mobiele telefoonindustrie hoger gewaardeerd dan de gezondheid van de burgers.

Het is een kwestie van tijd voordat ook de ware schuldigen zullen worden opgeroepen te betalen voor hun gewetenloosheid. De voorlichting van de publieke opinie door de druk van burgers op politiek en justitie zullen dit heilzame proces versnellen.

De volgende video uit 2016 maakt duidelijk wat er in het verleden? met wetenschappers die waarschuwen gebeurt: https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY
https://gedachtenvoer.nl/2019/11/01/de-telefonie-industrie-staat-in-amerika-voor-de-rechter-en-niemand-spreekt-erover/