In Nederland en wereldwijd heeft de corona-pandemie ervoor gezorgd dat mensen thuiswerken. De cornona-pandemie heeft ervoor gezorgd dat er massaal draadloos gewerkt wordt. Dit is wat er sinds de uitbraak van de corona-uitbraak in 2020 mensen massaal nastreven; alles draadloos. Jammer dat de kranten niet berichten over de klachten die mensen in onze proefgebieden voor 5G moeten meemaken. Mensen die helaas dicht bij het vuur wonen. Kinderen die ziek worden en vast een voorproefje moeten meemaken van wat ons te wachten staat. Jammer dat regeringen niet doorhebben wat er gebeurd? Of wel? Ik weiger het te geloven omdat niemand zo slecht kan zijn om hele bevolkingsgroepen uit te schakelen.  De wetenschap waarschuwt al langer maar gek genoeg doen de regeringen niets. En mochten ze het er al niet mee eens zijn dat alles draadloos gebeurd, dan hebben ze helaas de handen vol aan de corona-crisis en heel stilletjes staat 5G en 6G te wachten tot het zover is. Tot het geïmplanteerd wordt.  Stop dit smerige spel, laat het niet doorgaan. Er zijn mensen genoeg die wel zien wat er gebeurd maar machteloos moeten toezien. Laat 5G niet doorgaan!

Wetenschappers waarschuwen
In 2007 waarschuwde Prof. Dr. Adlkofer al op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie“DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.”  Dit was rond 2007 en rond 2022 zal in Nederland 5G worden uitgerold. 5G wat de wereld langzaam zal vernietigen. De tekenen zijn er al.

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer”.

Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht”.

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”.

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan
40.000 burgers:
 “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, is gevaarlijk. In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. Wij zien het stijgende aantal chronische zieken in de uitbouw van de draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling. Dit moet stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut).

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is. Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is snel aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. De geëxtrapoleerde trend (extrapolatie leidt, in tegenstelling tot interpolatie, meestal tot waarden met grotere onzekerheid, als gevolg van de vaak onbekende factoren die de voortzetting bepalen) toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft. De experimenten met 5G in 2020 zullen veel klachten geven bij mensen en hopelijk voor 2022 stoppen”.

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “De draadloze telefonie is een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s die reageren op de kunstmatige elektromagnetische velden. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen. Gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door de draadloze.” 

Dr. Frey: “Dit is een wereldwijd experiment met mensen, zonder hun toestemming.”

Foto: Shutterstock.
https://bioinitiative.org/
https://bioinitiative.org/research-summaries/
https://dooozz.nl/blog/freiburger-appell/