De organisatie Stop5GNL eist bij de rechter een verbod op het aanleggen van 5G-netwerken. Eerst moet zeker zijn dat dit snelle mobiele netwerk geen kwaad kan. Als over tien, twintig jaar de mens geknakt is, kan dit nooit de bedoeling zijn.

In de 5G-zaak handelt de staat volgens Stop5GNL ­onrechtmatig, omdat het burgers niet beschermt tegen de gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden. Zowel op Europees als nationaal niveau is de uitrol van 5G volledig gedreven door economische motieven, vindt de organisatie. De volksgezondheid is bij het afwegen van de belangen totaal ondergesneeuwd.

Onmisbare grondstof
De overheid noemt draadloze connectiviteit ‘een onmisbare grondstof’ voor de Nederlandse samenleving en 5G is een voorwaarde voor economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. Hoe mis kunnen geleerden het hebben. Juist heel veel mensen zijn genoodzaakt om te stoppen met werken omdat het door de huidige maatschappij, onmogelijk wordt gemaakt om mee te kunnen doen met de veel te snelle technieken van 4G+ en 5G. Als alles doorgaat en de techniek die niet goed is voorbereid,  gaat  5G invoeren in 2022, tegen wil en dank. 5G gaat in Nederland in 2022 gebruik maken van antennes voor 700 megahertz (0,7 gigahertz), 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Laten we hopen dat dit niet doorgaat.

De 2de, 3de en 4de generatie mobiele netwerken maken gebruik van radiogolven (3 hertz (Hz)-tot 30 megahertz (MHz). 4G+ maakt al voor een gedeelte gebruik van de microgolven (30 MHz tot 300 gigahertz) en de techniek voor 5G gaat mede gebruik maken van infrarode straling en ultraviolette straling (over het zichtbaar licht, de ioniserende straling).

Er is geen bewijs voor schade aan de gezondheid, zeiden de ministers
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over 5G en gezondheid. Er is geen bewijs gevonden voor mogelijke gezondheidseffecten, zolang de straling onder een bepaalde limiet blijft, schreven staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken en de toenmalige minister voor medische zorg Bruno Bruins aan de Kamer. “In de onderzoeken naar gezondheidseffecten is gekeken naar het mogelijk ontstaan van hersentumoren en schade aan het DNA. Ook is gekeken naar mogelijke effecten op zintuigen, hersenen, het zenuwstelsel, hart en bloedvaten, hormonen, het afweersysteem, de vruchtbaarheid en effecten tijdens de zwangerschap”, stond in de Kamerbrief. Geen sluitend bewijs, concludeerde ook de Gezondheidsraad op basis van een studie naar de relatie tussen mobieltjes en kanker. De raad constateerde in 2016: “Er is geen verband bewezen tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied.”

Maar hij vervolgde: “Helemaal uitsluiten kan men zo ’n verband echter ook niet. De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de effecten te blijven onderzoeken.”  Mij lijkt het wijzer om 5G nog even in de ijskast te leggen. Eerst onderzoek dan pas besluiten over 10 á 20 jaar.

Aan hoeveel extra straling 5G gebruikers blootstelt, is onduidelijk
Naar aanleiding hiervan is een Europees onderzoeksproject genaamd Cosmos verlengd tot 2023. Daarin worden honderdduizenden mensen gevolgd, met als doel gezondheidseffecten op de lange termijn te achterhalen. Van deze mensen wordt het gebruik van telecommunicatiemiddelen vastgelegd, net als hun gezondheid. Om zo een mogelijk verband te onderzoeken. Aan hoeveel extra straling 5G gebruikers blootstelt worden, is onduidelijk. Het RIVM en Agentschap Telecom konden daar vorig jaar geen uitspraken over doen. “Het ontbreekt nog aan meetgegevens van complexe, realistische blootstellingssituaties waarin er in de publieke ruimte vele zendinstallaties en gebruikerstoestellen tegelijk zenden.”

Elektromagnetische straling kan weefsel opwarmen en zenuwen stimuleren
Wie bepaalt hoeveel straling veilig is? Dat doet de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) in Duitsland, de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling. De Europese Unie en de Nederlandse overheid verwijzen naar de limieten die de wetenschappers van ICNIRP vaststellen. Vorige maand kwamen de nieuwe richtlijnen, die rekening houden met 5G. Ook kinderen zijn zogenaamd veilig als deze normen worden aangehouden, zegt ICNIRP.

Ongezond
Dat straling in hoge doseringen, zoals 5G en hoger, ongezond is, staat vast schrijft het ICNIRP. Elektromagnetische straling brengt energie over op mens en dier en een deel daarvan wordt opgenomen door het lichaam. Dit kan zorgen voor opwarming van weefsel en organen en voor stimulering van zenuwen. Bij lagere frequenties penetreren de elektromagnetische golven de huid dieper. Bij hogere frequenties, boven de 6 GHz, wordt de elektromagnetische golf oppervlakkiger opgenomen, schrijft ICNIRP. Deze elektromagnetische straling kan op den duur zelfs het lichaam totaal uitgeput doen geraken.

Onderhand opwarming en stimulering
Opwarming en stimulering van zenuwen dus. Wat voor schade kunnen deze twee effecten teweegbrengen? De Nederlandse voorzitter Eric van Rongen van het ICNIRP licht toe. “Stimulatie van zenuwen kan leiden tot een prikkelend gevoel en bij hoge blootstelling tot onwillekeurige spiersamentrekkingen. Dat wil je niet: als dat bij het hart gebeurt, kan dat fataal zijn. Dit verschijnsel treedt op bij lage frequenties. Bij hoge frequenties is de opwekking van warmte, het magnetron-effect, van belang. Te veel warmte is niet goed, je kunt uitdrogen en in warmteshock raken en fatale hart- en vaatproblemen krijgen. Te veel opwarming moet dus ook worden vermeden. Voor beide verschijnselen zijn we heel voorzichtig en geven we maximale blootstellingsniveaus met een grote veiligheidsmarge”, zegt Van Rongen, die ­tevens secretaris is van de Gezondheidsraad en nauw samenwerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie.

Niet voor iedereen is de situatie hetzelfde. Er zullen altijd mensen reageren op 2G, 3G en 4G. Stop voorlopig de uitrol 5G. Het is een nieuwe van communicatie en nergens staat beschreven wat de uitwerking is na tien of twintig jaar. Mensen reageren nu al en er zullen steeds meer mensen gaan reageren wanneer er massaal gebruik wordt gemaakt van 5G en zelfs 6G. Mensen worden ziek na tien, twintig jaar. Laat de mensen ook rustig wonen die nu al niet meer rustig kunnen wonen. Zadel mensen niet gedwongen op met 5G. Wie wil mag maar wie niet wil moet in vrijheid kunnen leven. Houd plekken over voor mensen die niet mee kunnen. Mensen die geen mobiel kunnen hebben omdat ze er niet tegen kunnen. Laat de wereld mooi wezen voor iedereen en verplicht de mensen niet om tegen wil en dank mee te doen.

 

https://pixabay.com/nl/photos/cel-toren-5g-signaal-wifi-dongle-5390644/