Badend in het onzichtbare licht van de wifi.

Kirlianfotografie of coronale ontladingsfotografie is het maken van een foto in een hoogfrequent hoogspanningsveld. Deze techniek van fotograferen werd ontdekt in de jaren 30 door het Russische echtpaar Kirlian. De naam is dan ook afkomstig van de naam van het echtpaar.  De techniek maakt bijzondere gekleurde foto’s, die in werkelijkheid niet te zien zijn. De techniek is in de loop van de jaren ontwikkeld en in de 21ste eeuw zijn er speciale kirliancamera’s op de markt. De kleuren zijn niet zichtbaar in het normale leven, maar zijn er wel.

Niet zichtbaar
Overal om ons heen zijn allerlei stralingen en golven te vinden: televisie, radio, telefoon en wifi. Normaal gesproken zijn deze stralingen onzichtbaar, maar er zijn manieren om ze met het oog te kunnen waarnemen, namelijk de kirlianfotografie.

Kirlianfotografie
Met kirlianfotografie is het mogelijk om straling zichtbaar te maken. Een bijzondere techniek waarbij voorwerpen onder een hoge dosis elektriciteit worden gefotografeerd. De techniek laat elektrische puntontlading (corona) zien, ionisaties in (gas)moleculen van een object.

Kirlianfotografie, een sterk signaal
Sinds kort is het mogelijk om wifi-straling en andere EMV’s (elektromagnetische velden) in beeld te brengen. De kunstenaar Nickolay Lamm, wetenschapper M. Browning Vogel en Ph. D student Luis Hernan van de universiteit van Newcastle UK, gebruikten de kirlianfotografie om wifi-signalen zichtbaar te maken. In werkelijkheid zijn de wifi-signalen niet te zien, maar met de kirlianfotografie is de wifi zichtbaar. De kleur blauw is een sterk signaal en rood staat een zwak signaal. Door het kirlian-signaal te bewegen en dit te fotograferen met een lange sluitertijd zijn foto’s gemaakt die wifi zichtbaar maken in een ruimte. In een project hebben ze laten zien hoe de wereld eruit zou zien badend in de straling van de mobiele telefoons. Mobiele telefoons maken gebruik van radiofrequentiegolven die straling met een lage energie uitzenden waarvan niet zeker is of deze ernstige schade (op den duur) aan levend weefsel kan toebrengen. Normaal gesproken zijn de elektromagnetische velden niet te zien maar wel altijd wel aanwezig.

Steeds meer draadloos
Je staat er amper stil bij, maar in 2021 zijn we elke dag omringd door een complete wolk aan wifi radiogolven. Niet te zien maar het is er wel. Bijna iedereen is in het begin van 2021, thuis aan het werk omdat de Covid-19 pandemie hiervoor zorgt. De aandacht aan de nieuwe techniek van 5G wordt zo mooi afgeleid (iets te mooi). Bijna stilletjes en geruisloos komt dan ook 5G in Nederland aan het roer. Is dit bewust zo gepland? Zonder dat 5G getest is wordt het wereldwijd ingevoerd. Er wordt niet geluisterd naar onafhankelijke wetenschappers maar als we toch eens al de straling konden zien zoals bij de kirlianfotografie? Dan werd het vast niet ingevoerd.

Kirlianfotografie

                                                 Kirlianfotografie is het maken van foto’s in een hoogfrequent hoogspanningsveld. 

Kirlianfotografie is een verzameling fotografische technieken die worden gebruikt om het fenomeen van elektrische coronale ontladingen vast te leggen. De techniek maakt hele bijzondere mooi gekleurde foto’s, afhankelijk van het object. In werkelijkheid zijn de kleuren niet te zien maar met kirlianfotografie zijn er wél kleuren te zien. De techniek is in de loop van de jaren ontwikkeld en tegenwoordig zijn er speciale kirliancamera’s op de markt.

Kirlianfotografie is het maken van foto’s in een hoogfrequent hoogspanningsveld. Het legt geen aura’s vast, en het heeft niets te maken met het metafysische (bovennatuurlijke). De techniek maakt bijzondere mooie gekleurde foto’s. De techniek is in de loop van de jaren ontwikkeld en tegenwoordig zijn er speciale kirliancamera’s op de markt.

Kirlianfoto’s worden in een donkere kamer gemaakt. Het te fotograferen object wordt rechtstreeks op een lichtgevoelig stuk fotopapier geplaatst. De film ligt op een glasplaat, die op een metalen plaat wordt gelegd. De metalen plaat is verbonden met een pool van een spanningsbron. Het object wordt nu direct (via een elektrode) of indirect (door het object te aarden) verbonden met de andere pool van de spanningsbron. De spanningsbron kan kortdurende elektrische impulsen van duizenden volts leveren. Het object wordt dus blootgesteld aan een sterk elektrisch veld. Door deze hoge veldsterkte ontstaan er ionisaties van de aanwezige (gas)moleculen. Daardoor ontstaan er rondom het object zichtbare kleurige ontladingen. Deze worden door het fotopapier geregistreerd.

Geen aurafotografie
Kirlianfotografie wordt ten onrechte ook wel aurafotografie genoemd. De kirlianfoto zou een doorsnede laten zien van de fysieke, emotionele en mentale energie. Dat er kleuren zichtbaar zijn bij kirlanfotografie is duidelijk. Het is de weergave van alle elektromagnetische velden die nodig zijn bij het massale gebruik van draadloos gebruik. Heb uzelf lief: gebruik gedraad!

Wetende dat we blootstaan aan straling bij draadloos gebruik moest het verboden worden.

 

Bronnen:
Foto: http://liamthinks.blogspot.com/2013/12/what-world-looks-like-if-we-could-see.html
Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography
https://www.mixedgrill.nl/wi-fi-signalen-zichtbaar-gemaakt/#:~:text=Met%20een%20zogenaamde%20Kirlian%20Device,hoge%20dosis%20elektriciteit%20worden%20gefotografeerd.
https://www.apparata.nl/nieuws/zo-ziet-wifi-eruit-als-we-het-konden-zien-2427
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography
https://www.digifotopro.nl/kirlian-techniek-fotograferen-met-gevaarlijke-hoeveelheden-stroom#:~:text=De%20Kirlian%20techniek%20is%20een,mysterieus%2C%20zeker%20voor%20beginnende%20fotografen.&text=In%201939%20ontdekten%20het%20echtpaar,een%20object%20kon%20laten%20zien.