Smalend werd er altijd gezegd wanneer je duidelijk maakte dat je niet tegen draadloos kon; “dat zit tussen de oren”. Ermee bedoelend: “ stel je niet aan, wees flink, het valt wel mee en je overdrijft” Het koste me zelfs veel vriendschappen.

Maar…het zit werkelijk tussen de oren
Want in de hersenen zit ons zesde zintuig, intuïtie, naast de zichtbare zintuigen: ruiken, voelen, horen, zien en proeven. Je zesde zintuig is je intuïtie, niet zichtbaar en dus ook niet aanwijsbaar. De wetenschap van nu, wil alleen maar wetenschappelijk verklaren wat zichtbaar is en dus aanwijsbaar is*. Het is een natuurlijke gave die je bij je geboorte hebt meegekregen. Je 6e zintuig, oftewel het innerlijke oog, het 3e oog, het 6e chakra of  Ajna chakra en dit chakra is het voorhoofd chakra en bevindt zich tussen je wenkbrauwen. Het Ajna chakra is verbonden aan de pijnappelklier, een schakel tussen je innerlijke wereld en de buitenwereld.

*Wikipedia zegt over wetenschap: wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en controleerbare menselijke kennis.

Daar hoort dus duidelijke het ongrijpbare en onzichtbare intuïtie (het derde oog) niet bij. Telt het daarom niet mee?

Wetenschap anno 2022 wil dus de aspecten baseren op werkelijkheid en op een systematische en gedegen wijze onderzoeken en het proberen te begrijpen. Iets van intuïtie met deze instelling zal nooit lukken, dus bestaat niet!  Het bestaat alleen wél! Het derde oog is nauw verbonden met spiritualiteit en volgens de wetenschap bestaat de spirituele wereld uit wanen en placebo’s!  Wetenschap anno 2022 is rationaliteit en dat is niet waar spiritualiteit te vinden is. De wetenschap benadert alles vanuit het hoofd, vanuit het denken terwijl spiritualiteit alles benadert vanuit het hart, vanuit het gevoel, het weten. Dus intuïtie, wat hoort bij elektrogevoeligheid, wordt niet onderzocht. Maar intuïtie is gewoon werkelijkheid, dus wetenschap.

Pijnappelklier
Want intuïtie heeft iedereen (iedereen heeft een pijnappelklier), een klein kliertje maar met een hele grote impact op lichaam én geest. Dit heeft alles te maken met spiritualiteit in de zin van intuïtie, empathie, aanvoelen van stemmingen, doorzien van leugens en hooggevoeligheid. De klier maakt onder de invloed van licht twee hormonen aan, serotonine en melatonine. 

Het Ajna chakra (of 6de chakra, 3de oog of Goddelijk oog) is een van de zeven energiecentra in het lichaam  en het Ajna chakra is verbonden aan de pijnappelklier en is een schakel tussen deze innerlijke wereld en de buitenwereld. De pijnappelklier wordt ook wel epifyse genoemd en is een kleine hormoonklier die zich onder de hersenbalk in de hersenen bevindt. De pijnappelklier zet de neurotransmitter serotine om in het hormoon melatonine zo gauw het daglicht minder wordt. Essentieel is het dan ook voor het functioneren van je biologische klok dat maakt dat je lichaam ‘op tijd’ loopt met het ritme van dag en nacht. Het zorgt er bovendien voor dat we ontspannen en in een diepe slaap vallen. Daarnaast stuurt melatonine het herstel en de opbouw van het lichaam aan. Beter worden als je ziek bent, spieren bouwen en nog talloze andere herstelfuncties vinden in je slaap plaats, dánkzij melatonine.

De EMV verstoren de balans van het lichaam
Naast de rol van het daglicht is bekend dat de rol van de niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMV of straling), van alle draadloze toepassingen in de 21ste eeuw, de balans van het lichaam verstoren en zo ook de functie van de melatonine.

Niet iedereen begrijpt dit
Dit 6e zintuig is ingesteld op subtiele, niet-fysieke sensaties die niet waarneembaar zijn door je andere zintuigen (ruiken, voelen, horen, zien en proeven). Het zesde zintuig dat iedereen heeft maar bij de een veel meer ontwikkeld is dan bij de ander, zal daarom ook niet iedereen begrijpen en denken  dat het écht tussen de oren zit, zolang wetenschappers dit niet toegeven. Zich niet bewust zijn van de waarheid in deze, bedoelen ze dus heel wat anders wanneer ze zeggen: “het zit tussen de oren” (dat je kierewiet bent).

*De grondslag voor de moderne wetenschap van nu, is gevormd vanuit een groeiend besef bij wetenschappers dat eigen observaties (zelf zien) en experimenten de sleutel zijn tot kennis. Intuïtie daarentegen wordt omschreven als iets weten zonder er over na te denken, dus zonder het te zien (en dus niet wetenschappelijk). Intuïtie wordt ook vaak gezien als het zesde zintuig en wetenschappelijk een onverklaarbaar gevoel. Intuïtie wordt echter wel als zintuig beschouwd naast de vijf bekende zintuigen.

De grote hersenen (cerebrum of telencephalon) en de 5 (6) zintuigen
Het cerebrum vormt het bovenste gedeelte van de hersenen en hier worden signalen van zenuwen (sensorische informatie) en bewegingen van het lichaam verwerkt (motorische informatie). De grote hersenen bestaan uit een linker- en rechterhersenhelft. Dit grootste deel van de hersenen regelt dus het;

-zien;
-horen;
-voelen;
-ruiken;
-proeven.

Het regelt onze emoties, gedrag en ons bewustzijn, maar ook de aansturing van spieren.

Zesde zintuig en de wetenschap
Maar buiten deze bekende zintuigen waar ieder mens de beschikking over heeft, bestaat er dus nóg een zintuig cq gave; intuïtie (het zesde zintuig). Een zintuig dat iedereen heeft en maar bij sommige mensen erg sterk ontwikkeld is. Met dit zesde zintuig kunnen mensen waar dit erg sterk ontwikkeld is;
-geluiden waarnemen (die niemand anders hoort);
-energieën- en  trillingen waarnemen. Waarnemingen die niet verklaard kunnen worden maar die wel aanwezig zijn en deel uitmaken van een mensenleven.

Bij sommige mensen is dit zesde zintuig dus gewoon veel sterker ontwikkeld dan bij de meeste mensen. Het zesde zintuig (de intuïtie) is een wetenschappelijk niet te verklaren iets en dus bestaat het niet!

Toch wel
Toch hebben in 2016 onderzoekers in de Verenigde Staten een zogenaamd “intuïtie-gen” ontdekt dat boven de vijf zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen) staat. De resultaten van een onderzoek bewijzen dat “het Piezo 2* een gen is dat lichaamsbewustzijn creëert bij mensen”, aldus neuroloog Carsten Bonnemann. Een zesde zintuig dus en het zesde zintuig beïnvloedt volgens hem de proprioceptie* of het lichaamsbewustzijn van de mens.

*Proprioceptie of positiezin (ook wel kinesthesie genoemd) is het vermogen van een organisme om de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen. Het woord proprioceptie komt van de Latijnse woorden proprius (zelf/eigen) en perceptie (waarneming). Het zintuig (intuïtie gen) voor proprioceptie werd eind 19e eeuw ontdekt door Neurofysioloog Charles Scott Sherrington (1857-1952).

Niet iedereen is dus hetzelfde
Voor ieder levend mens op aarde geldt, dat de grote hersenen onderdeel zijn van het centrale zenuwstelsel en het grootste deel van de hersenen omvatten.  Zintuiglijke waarnemingen, zoals de zes gaven; horen, zien, voelen, ruiken proeven en intuïtie, zijn gaven die iedereen normaal gesproken heeft (niet iedereen kan horen of zien bijv.) Maar er zijn mensen die de zesde extra goed ontwikkeld hebben; het zesde zintuig of de intuïtie. Het zesde zintuig is een zintuig waardoor helderziendheid, heldervoelendheid,  helderruikendheid, helderhorendheid en helderwetendheid bij iemand de normaalste dingen zijn (en vooral denken dat dit bij iedereen zo is). Maar wetenschappelijk is het onverklaarbaar en dus bestaat het niet eens!

Wel te verklaren
Als je helderwetend,-ziend, -voelend, -ruikend of -horend bent, weet je gewoon, na veel vallen en opstaan, zeker of iets wél klopt of niet, of iets wél waar is of niet. Je hebt geen enkel idee hoe het kan dat je het weet (in het begin) maar als je navraagt of het klopt, dan blijkt het altijd te kloppen. Langzaam ga je er ook op vertrouwen dat het waar is, maar dat heeft tijd nodig. Vandaar het gezegde: “hoe ouder hoe wijzer?” 
Als helderhorende hoor je dingen die niet hardop worden uitgesproken worden en dit kan zeer pijnlijke situaties* opleveren als je je eigen helderhorendheid nog niet kent. Dingen zien die je schrik aanjagen, die niet te begrijpen zijn in de ‘normale’ mensenwereld.

*Iemand die jou “zegt”(je hoort het) dat ze niet zwanger kan worden, waarop je vervolgens antwoord geeft. Blijkt gewoon dat ze dat niet hardop gezegd heeft en zelfs nóóit iemand verteld heeft. Jaren later kom je erachter dat je als helderhorende geluiden (gedachten) kunt opvangen dat buiten het normale geluidsspectrum valt.

Helderzien?
Iets wat je gezien hebt in 2014, rond middernacht toen er volle maan was en je daar een foto van wilde maken, is erg angstaanjagend. Het zien van een entiteit, nu wetend dat het een vorm van helderziendheid is. Als helderziende zie je dus dingen die achteraf niet iedereen ziet. In deze, alleen maar wetenschappelijke wereld, is het dan ook best moeilijk om je eigen waarnemingen te geloven (je bent er niet mee opgegroeid, net zomin als je omgeving). Alles moet je zelf ontdekken. Als helderwetende, wéét je gewoon dingen, je bent er mee geboren en denkt dat iedereen dat heeft. Als jong iemand kun je niet verklaren of uitleggen waarom je dingen weet of waar die informatie vandaan komt. Pas later ontdekt je dat je een Highly Sensitive Person (HSP ‘er*) bent en dat er meer hooggevoelige volwassenen en kinderen zijn, en niet iedereen dingen ervaart en voelt zoals jij dat doet. Het maakt veel dingen uit het verleden plots duidelijk. Dat paranormaal in wezen niets anders is dan het vermogen hebben om boven de waarheid uit te stijgen en als het ware achter ‘het scherm’ te ‘kijken’. Om dingen net iets anders te ervaren, te voelen, te ruiken en te zien, dan een ander. Alleen omdat het wetenschappelijk niet aan te tonen valt, wordt er nooit over gesproken (op de basisschool bijvoorbeeld) en is het vaak een lange weg om erachter te komen.

*Hoogsensitief (HSP ‘er) is een vorm van heldervoelendheid.

De HSP ‘er en frequentiegolven van alle draadloze
En na deze ontdekking doet al gauw 2G zijn intrede. Na verhuisd te zijn naar een klein en rustig dorp, blijkt er een 2G mast op de kerktoren, op 150 meter afstand,  te zitten waar de helft van het gezin behoorlijk last van krijgt en ziek van wordt. Vele vluchtwoningen verder en vele jaren verder ( bijna 20 jaar) blijkt dat je niets meer kunt. Niet meer normaal kunnen lopen, werken, stofzuigen, in de tuin werken, foto ‘s maken, fietsen…..gewoon niets meer. Ik lees het volgende verhaal over deep brain stimulation* en denk: “dit hebben wij als HSP ‘ers dus gratis. Gratis in heel Nederland. Gratis frequentiegolven van alle zendmasten, wifi en IoT. Alle mensen die overal de mobiel bij zich hebben en er zo voor zorgen dat wij niets meer kunnen. Frequentiegolven waar je als deze extra gave hebt, niet tegen kunt en dus uitgeschakeld raakt.

*Deep brain stimulation (DBS, diepe hersenstimulatie) is een behandelmethode waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst die elektrische signalen afgeven. Hierdoor worden specifieke symptomen onderdrukt, waardoor klachten afnemen of worden opgeheven. Is dit dan wat er ook gebeurd bij 100% dekking in Nederland van draadloos bereik? Krijgen we nu gratis een flinke stoot elektriciteit over ons heen? En een elektrische golf wordt een elektromagnetische golf als de elektrische lading beweegt. Dus zitten we nu in een elektromagnetische omgeving, zonder dit te weten en te willen? Een kunstmatige elektromagnetische wereld. Ondergaat ons brein nu (zonder dat we het weten), diepe hersenstimulatie, dag en nacht? De mensen met een actief werkend zesde zintuig het eerst? Komt er juist hierdoor kortsluiting in de hersenen en kan na verloop van tijd iedereen daarom niet meer mobiel zijn (lopen, fietsen, werken) en veel pijn hebben? Is dat wat iedereen te wachten staat met het gebruik van 5G? Is het de bedoeling dat de mensen die dit nu al aangaat, kunnen waarschuwen? Stop 5G en red de mensheid?

Bronnen:
Foto: https://danielderweduwen.be/de-grote-epidemie-van-de-pcr-test-deel-5/
https://stralingsleed.nl/blog/niet-kunnen-slapen-van-de-kunstmatige-elektromagnetische-straling-emv/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161003_02498413; wetenschappers bewijzen: “Het zesde zintuig bestaat echt”
https://spirituele-coaching.nl/helderwetend-zijn-wat-is-het/#:~:text=Als%20je%20helderwetend%20bent%2C%20weet,helderwetende%2C%20weet%20je%20gewoon%20dingen.
https://decorrespondent.nl/2724/hoe-beinvloedt-stroom-de-hersenen/286420632300-2810a2d4
https://www.hersenstichting.nl/behandelingen/deep-brain-stimulation/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161003_02498413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/63895